Kodeksem karnym w historię. Złożyliśmy autodonosy

My, Obywatele RP, wyrażamy solidarność z prezesem Towarzystwa Ukraińskiego w Lublinie Grzegorzem Kuprianowiczem, dlatego powtórzyliśmy publicznie część przemówienia, które wygłosił w lipcu w Saharynie i złożyliśmy do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia przez nas przestępstwa

Czytaj dalej