Uchwała nr 7 – Konstytucja RP. Imponderabilia

W związku z zapowiedziami zmiany Konstytucji RP, które padły ze strony przedstawicieli władz państwa oraz partii Prawo i Sprawiedliwość, Obywatele RP, zebrani w Warszawie na Kongresie ruchu 14 i 15 kwietnia 2018 roku, stanowczo oświadczają co następuje:

 

Zamach na konstytucyjne podstawy ustroju Rzeczypospolitej Polskiej jest zdradą stanu. Zdradą Ojczyzny. Bo to, czym w ogóle jest Polska, zapisano właśnie w Konstytucji. Inne określenie polskiej tożsamości nie istnieje. Kiedy więc ludzie dzisiejszej władzy, winni zamachu stanu, deptania polskiej wolności, obywatelskich swobód i polskiego prawa najwyższego, mówią o zmianie Konstytucji, odpowiedź może być tylko jedna.

Ręce precz od Konstytucji! Winni zamachu stanu poniosą odpowiedzialność! Nie tylko politycznie i przed Trybunałem Stanu. Oskarżamy rządzących o przestępstwa karne – bo karnej odpowiedzialności podlega każdy, kto podstawy ustroju narusza przemocą lub nadużywając powierzonej mu władzy.

Konstytucję RP da się zmienić wyłącznie w sposób w niej opisany. Potrzeba do tego kwalifikowanej większości w Sejmie. PiS tej większości nie ma. Choćby ją uzyskał, nie wolno Konstytucji zmieniać inaczej jak poprzez obywatelską debatę, rzetelną i poddaną rygorystycznym wymogom opisanego w Konstytucji kalendarza. Nie zastąpi jej żadna kłamliwa, populistyczna kampania.

Konstytucji RP nie wolno przede wszystkim zmieniać ludziom, na których ciąży odpowiedzialność za jej łamanie. Prawa najwyższego niech nie dotykają zdrajcy stanu.

Istnieją w Konstytucji RP zapisy, których zmieniać nie pozwolimy z innych powodów. Należy do tych zapisów deklaracja religijnej i światopoglądowej tolerancji, ale zwłaszcza deklaracja przyrodzonej godności człowieka jako źródła wszystkich praw Rzeczypospolitej, co dla jednych wynika z chrześcijaństwa silnie obecnego w polskiej tożsamości, a co inni wywodzą z własnych odmiennych tradycji. Żadna Invocatio Dei nie może tego zastąpić, choćby istniał w Polsce jeden obywatel, który się na nią nie godzi. Nikomu żaden demokratyczny mandat nie daje władzy nad cudzym sumieniem, nikomu nie wolno deptać cudzej wolności i suwerenności, choćby chodziło o jednostkę samotnie stającą przeciw tłumowi. Godność każdego – każdej jednostki – umowa między Polakami musi bezwzględnie szanować. Żadnej demokratycznej większości nie wolno znieść demokracji i wolności człowieka. Nie pozwolimy na to.

Każda próba ustanowienia w Polsce porządku naruszającego demokrację i prawa człowieka nie tylko daje obywatelom prawo odmowy posłuszeństwa, ale rodzi obowiązek sprzeciwu. Obywatele RP temu obowiązkowi sprostają.

 

Głosowanie na kongresie:

Optyczna większość głosów ZA
1 głos PRZECIW
1 głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

Uchwała została przyjęta.

Kongres Obywateli RP – 14 i 15 kwietnia 2018 r., Warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *