Obywatele RP jako część Europejskiej Sieci Demokratycznej (European Democracy Network)

Obywatele RP są organizacją partnerską w europejskim projekcie „European Democracy Network”, wraz z organizacjami z innych krajów Unii Europejskiej: TASZ (Węgry), Citizens for Europe (Niemcy), Nyt Europa (Dania), Nesehnutí (Republika Czeska), VoxPublic (Francja).

Partnerstwo zostało zainicjowane w styczniu 2019 w celu promowania współpracy i wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych promujących rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

W programie 12 aktywistów i aktywistek uczestniczy w szeregu szkoleń i warsztatów organizowanych przez organizacje partnerskie.

Pierwsze warsztaty zorganizowaliśmy w Warszawie, a kolejne odbywały się w Berlinie, Budapeszcie, Paryżu i Brnie. Obejmowały spotkania z ekspertami i zajęcia. Ich tematyką to m.in. skuteczna bezprzemocowa komunikacja w grupach i poza nimi, zapobieganie wypaleniu i pomocy wzajemnej do komunikacji elektronicznej, mediów i finansowanie organizacji pozarządowych.

Elementem wszystkich warsztatów były spotkania „Citizens Dialog”, w których uczestniczyli przedstawiciele i aktywiści organizacji działających lokalnie.

Program jest koordynowany przez organizację Citizens for Europe (CfE) i finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu „Europe for Citizens”.

Information about the European Democracy Network project in English