Obywatele RP: – Dziś potrzeba wspólnego działania jest szczególnie wielka

Tylko utworzenie jednej wspólnej listy kandydatów demokratycznej opozycji całkowicie eliminuje ryzyko przegranej w nadchodzących wyborach – takie stanowisko przyjął XI Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia KOD. Opinię tę podzielają Obywatele RP. Zapowiadają, że przyłączą się do działań, których celem będzie realizacja tego postulatu

Obywatele RP: – Widzimy pilną potrzebę spotkania, omówienia i podjęcia możliwych działań na rzecz wspólnej listy w wyborach. Spotkajmy się w sprawdzonym kilkakrotnie gronie ruchów i organizacji.

Uchwały KOD i Obywateli RP w sprawie wspólnej listy opozycji w wyborach:


UCHWAŁA NR XI / 11 / 2023
XI Krajowego Zjazdu Delegatów
Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji
z dnia 25 czerwca 2023

w sprawie podjęcia stanowiska Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji dotyczącego utworzenia jednej wspólnej listy kandydatów demokratycznej opozycji w wyborach parlamentarnych

§ 1. Działając na postawie § 27 pkt 15 Statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, Krajowy Zjazd Delegatów staje na stanowisku, że tylko utworzenie jednej wspólnej listy kandydatów demokratycznej opozycji całkowicie eliminuje ryzyko przegranej któregokolwiek z komitetów wyborczych startujących osobno i w stopniu absolutnym zapewnia wejście tych komitetów do Sejmu RP.

Ze względu na istniejącą w polskiej Ordynacji wyborczej metodę d’Hondta przy podziale mandatów, utworzenie wspólnej listy da najlepszy możliwy wynik wyborczy, a tym samym największą szansę na przywrócenie praworządności w Polsce, ze wszystkimi tego dobroczynnymi społecznymi, ekonomicznymi i geopolitycznymi konsekwencjami.

Ufamy, że w tych najważniejszych w III RP wyborach, liderzy polityczny i politycy demokratycznej opozycji, przy konstruowaniu list wyborczych wykażą się mądrością, a także odpowiedzialnością za los ojczyzny naszej – Polski.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zjazdu
Katarzyna Witek

Przewodniczący Zjazdu
Maciej Nalepa

*

OŚWIADCZENIE Obywateli RP
z dnia 29 czerwca 2023

Obywatele RP podzielają stanowisko przyjęte przez XI Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia KOD, dotyczące konieczności wystawienia wspólnej listy kandydatów demokratycznej opozycji w wyborach parlamentarnych i przyłączą się do działań, których celem będzie realizacja tego postulatu.

Nasze zaufanie do mądrości i odpowiedzialności polityków jest jednak ograniczone. Wspólnej listy wciąż nie ma, choć powody, dla których jest koniecznością, są od dawna znane i uznaje je duża większość wyborców wszystkich opozycyjnych partii. Zadaniem ruchu obywatelskiego, który chce stać na straży demokratycznych wartości, jest realna kontrola i realny wpływ na ich kształtowanie. Na zaufanie przyjdzie czas.

Widzimy zatem pilną potrzebę spotkania, omówienia i podjęcia możliwych działań na rzecz wspólnej listy w wyborach. Dużo wspólnie zrobiliśmy na rzecz demokracji i praworządności, a dziś potrzeba wspólnego działania jest szczególnie wielka. Spotkajmy się w sprawdzonym kilkakrotnie gronie ruchów i organizacji.

Obywatele RP, 29 czerwca 2023 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *