Obywatele RP: – Dość przemocy na granicy!

Spotykamy się 24 stycznia 2024 roku o godzinie 10.30 na pikiecie przed Kancelarią Rady Ministrów – zapowiadają Obywatele RP. Protestować będą przeciwko bezprawiu na granicy polsko-białoruskiej. Domagają się uchylenia rozporządzenia wywózkowego!

Od 2015 w różny sposób upominaliśmy się o praworządność i prawa człowieka. Mijają kolejne tygodnie od powołania rządu. Rządu, który zgodnie z obietnicami wyborczymi miał przywrócić w Polsce poszanowanie tych wartości. Tymczasem bezprawie na granicy polsko-białoruskiej trwa – argumentują Obywatele RP.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Kiedy na pogranicze polsko-białoruskie powrócą Konstytucja, Kodeks Karny i Prawa Człowieka?

8 stycznia 2024 roku został wystosowany do premiera Donalda Tuska i ministra Marcina Kierwińskiego list podpisany przez liczne organizacje (również przez ORP), apelujący o zaprzestanie wywózek, uchylenie rozporządzenia wywózkowego i przywrócenie zgodnych z prawem standardów postępowania z migrantami. – W odpowiedzi na usłyszeliśmy tylko o „bardziej humanitarnym traktowaniu” wybranych grup, bez zapowiedzi wprowadzenia standardów zgodnych z prawem – tłumaczą Obywatele RP. Dlatego chcą przypomnieć rządowi, a w szczególności premierowi, że prawa człowieka są uniwersalne – nie jest tak, że dotyczą tylko wybranych grup, którym administracja łaskawie raczy je przyznać.

Obywatele RP: – Spotykamy się 24 stycznia 2024 roku o godzinie 10.30 na pikiecie przed Kancelarią Rady Ministrów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *