Dołącz do nas!

Misja ruchu Obywatele RP

 Bronimy godności człowieka, jako fundamentalnej wartości konstytucyjnej.Kształtujemy świadomość, leżącą u podstaw społeczeństwa obywatelskiego.Egzekwujemy stosowanie praktyk demokratycznych i respektowanie ich tu i teraz. 

Nasze wartości

 

  1. Godność człowieka jako wartość fundamentalna.
  2. Działanie skuteczne i bez przemocy.
  3. Praworządność, niewykluczająca nieposłuszeństwa obywatelskiego.
  4. Jednakowe prawa obywatelskie i obrona praw mniejszości.
  5. Solidarność społeczna, przeciwdziałanie wykluczeniu i podziałom społecznym.

 

Dołącz do nas!

Dołącz do ruchu Obywatele RP

* pole wymagane
Chcę być: *

  • Chcę być powiadamianym(ą) o organizowanych spotkaniach otwartych, pikietach i wydarzeniach drogą mailową i poprzez sms. Chcę w miarę możliwości brać udział w pikietach i spotkaniach otwartych. Zgadzam się z Deklaracją Obywatelską ruchu Obywatele RP.
  • Chcę poświęcać swój czas na działanie w ruchu, spotkania, akcje obywatelskiego nieposłuszeństwa i biernego oporu. Zgadzam się z Deklaracją ObywatelskąKodeksem Etycznym ruchu Obywatele RP. Proszę o kontakt w sprawie dalszych procedur.
Przetwarzanie danych osobowych *

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania o działaniach ruchu Obywatele RP. Administratorem danych jest Fundacja Wolni Obywatele RP z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wolskiej 46/48, 01-187 Warszawa (kontakt mailowy: kontakt@obywatelerp.org). Podanie danych jest dobrowolne, podstawą przetwarzania jest moja zgoda, którą mogę w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Przysługuje mi prawo dostępu do treści dotyczących mnie danych oraz ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia moich danych lub ograniczenia ich przetwarzania.