Dołącz do nas!

Misja ruchu Obywatele RP

 

Bronimy godności człowieka, jako fundamentalnej wartości konstytucyjnej.
Kształtujemy świadomość, leżącą u podstaw społeczeństwa obywatelskiego.
Egzekwujemy stosowanie praktyk demokratycznych i respektowanie ich tu i teraz.

 

Nasze wartości

 

  1. Godność człowieka jako wartość fundamentalna.
  2. Działanie skuteczne i bez przemocy.
  3. Praworządność, niewykluczająca nieposłuszeństwa obywatelskiego.
  4. Jednakowe prawa obywatelskie i obrona praw mniejszości.
  5. Solidarność społeczna, przeciwdziałanie wykluczeniu i podziałom społecznym.

 

Dołącz do nas!Dołącz do ruchu Obywatele RP

* pole wymagane

Chcę być: *

  • Chcę być powiadamianym(ą) o organizowanych spotkaniach otwartych, pikietach i wydarzeniach drogą mailową i poprzez sms. Chcę w miarę możliwości brać udział w pikietach i spotkaniach otwartych. Zgadzam się z Deklaracją Obywatelską ruchu Obywatele RP.
  • Chcę poświęcać swój czas na działanie w ruchu, spotkania, akcje obywatelskiego nieposłuszeństwa i biernego oporu. Zgadzam się z Deklaracją ObywatelskąKodeksem Etycznym ruchu Obywatele RP. Proszę o kontakt w sprawie dalszych procedur.

Przetwarzanie danych osobowych *

  • Administratorem zbieranych danych osobowych jest przez fundacja Wolni Obywatele RP z siedzibą w Warszawie przy ulicy Henryka Dembińskiego 4B. Dane wykorzystywane będą do przeprocesowania zgłoszenia, aby poinformować Cię o kolejnych naszych działaniach oraz w celach statystycznych. Podanie danych jest dobrowolne. Swoje dane możesz w każdej chwili poprawiać, a także zawsze możesz zażądać ich usunięcia.