ABC „MANDATOWCA”

Bądź pewien swoich racji. Jeżeli nie czujesz się winny odmów przyjęcia mandatu. Zgodnie z prawem możesz odmówić przyjęcia mandatu bez podawania przyczyn policjantowi. Jak dotychczas, po takiej odmowie, nałożone podczas demonstracji mandaty 500 zł sędziowie zmniejszali (do 100 zł + kilkadziesiąt zł kosztów sądowych) bez wzywania obwinionych, bez rozprawy, w trybie tzw. „wyroku nakazowego”. Od niego też można się odwołać, lub zapłacić zmniejszony mandat.

Bądź świadom. W postępowaniu mandatowym policja może nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a w przypadku gdy Twój czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy – do 1.000 zł. Grzywnę w wysokości do 5.000 zł może orzec dopiero sąd. Popełnienie niektórych wykroczeń np. z art. 51 § 1 k.w., zamiast grzywny może być również karane aresztem (od 5 do 30 dni) albo ograniczeniem wolności (1 miesiąc wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne od 20 do 40 godzin).

Bądź rozważny. Zanim przyjmiesz mandat dobrze zastanów się, ponieważ:

  • mandat staje się prawomocny z chwilą kiedy pokwitujesz odbiór mandatu,
  • prawomocny mandat podlega uchyleniu tylko w wyjątkowych sytuacjach w postępowaniu sądowym (innymi słowy, trudno później mandat uchylić)

Bądź ostrożny w składaniu wobec policjanta oświadczeń (ustnie lub do protokołu) dotyczących przebiegu zdarzania w związku z którym policjant chce ukarać Ciebie mandatem. Jeżeli masz wątpliwości, milcz – masz do tego prawo!

Pilnuj regulaminowego zachowania policji. Funkcjonariusz nakładający grzywnę musi określić jej wysokość, wykroczenie zarzucone sprawcy oraz poinformować sprawcę wykroczenia o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy.

Bądź konsekwentny. Jeżeli odmówisz przyjęcia mandatu Policja wystąpi do sądu z wnioskiem o ukaranie; tam będziesz mógł bronić swoich racji. W sądzie możesz być wspomagany przez adwokata, którego postaramy się zapewnić. Zgłoś się więc do nas jak najszybciej, pisząc na adres pomocorp@protonmail.com; wyślij skan dokumentu, jeśli jakiś otrzymałeś.

Nie obawiaj się. Ukaranie mandatem nie jest rejestrowane w Krajowym Rejestrze Karnym. Co prawda w Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi się dane o osobach prawomocnie skazanych za wykroczenia, ale tylko tych, których skazano na karę aresztu.