Zostańcie z nami!

PiS obudził demony ksenofobii i antysemityzmu. Lekceważy maszerujących po ulicach nacjonalistów i rasistów oraz rosnącą liczbę przestępstw z nienawiści. Jest to szczególnie bolesne w pięćdziesiątą rocznicę antysemickiej nagonki, która doprowadziła do wyrzucenia z Polski tysięcy Polaków żydowskiego pochodzenia.

Rząd nie potrafi bądź nie chce rozwiązać kryzysu, który sam wolał. Dzisiaj to obywatele muszą wziąć w swoje ręce sprawy dialogu, który buduje porozumienie. Dlatego kierujemy dzisiaj list do naszych współobywateli pochodzenia żydowskiego i Żydów na świecie.
Przeczytaj o tym jak dzisiaj w Polsce czują się Żydzi »

 

Zostańcie z nami!

My, Polacy, jesteśmy poruszeni i oburzeni falą ksenofobii i antysemityzmu, którą wywołała rządząca w Polsce partia. Rządzący nie chcą lub nie potrafią tej fali powstrzymać. Dlatego robimy to my, obywatele. Naszymi działaniami staramy się zahamować falę antysemityzmu. Ten cel uważamy za swój obowiązek.

Żydom, mieszkającym w Polsce, naszym współobywatelom, chcemy powiedzieć: jesteśmy z Wami w tym trudnym czasie. Zrobimy wszystko, aby Wam pomóc, aby falę antysemityzmu zatrzymać.

Żydom w Izraelu chcemy powiedzieć: wiemy, że to, co się dzieje dzisiaj w Polsce, przypomina Wam najbardziej bolesne chwile z naszej wspólnej historii. Wydarzenia, których Wy, albo Wasze rodziny były ofiarami. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby nic takiego nie powtórzyło się w przyszłości.

Żydom na świecie chcemy powiedzieć: nie ma naszej zgody na antysemityzm. Jest nas dużo więcej, niż pięćdziesięciu sprawiedliwych i będziemy uporczywie stawać naprzeciw brunatnej fali.
Dwadzieścia osiem lat pracy nad poprawieniem relacji pomiędzy naszymi narodami zostało przekreślonych przez polityków, którzy za pomocą populizmu chcą utrzymać się u władzy. Mówimy dzisiaj – zero tolerancji! Będziemy walczyli ze wszystkimi przejawami ksenofobii i antysemityzmu. Tragiczna historia pokazuje, że musimy ze sobą żyć dobrze. Ostatnie dziesięciolecia dowiodły, że jest to możliwe. Wśród Palaków i Żydów jest wystarczająco wielu ludzi dobrej woli, aby na tę drogę powrócić.

W pięćdziesiątą rocznicę rozpętanej przez władze nagonki antysemickiej, która zmusiła do wyjazdu tysiące Polaków żydowskiego pochodzenia chcemy powiedzieć – zostańcie z nami! Polska jest naszą wspólną ojczyzną i wasz wyjazd byłby naszą klęską.

Obywatele RP

 
 

Stay with us!

We, Polish people, are distraught and outraged by the xenophobic and anti-Semitic wave stirred up by the party currently ruling in Poland. If those in power do not want and do not know how to stop it, then this has to be done by the country’s citizens. Regardless how difficult this will be, it is our duty.
To Jewish people living in Poland who, as we, are the citizens of this country, we want to say: we stand with you in these difficult times. We will do everything to defend you and stop this anti-Semitic wave.

To Jewish people in Israel, we want to say: we know that what is happening now in Poland reminds you of the most painful moments from our shared history. Events that you or your families fell victim to. We will not let anything like that repeat itself in the future.
To Jewish people around the world, we want to say: we do not agree with anti-Semitism. There are more than fifty Righteous among us and we will be able to stop the Nazi wave.

The twenty-eight years of work that went into improving relations between our nations have been deleted by politicians who want to hold on to power with the help of populist sentiments. We say today: zero tolerance! We are going to fight all manifestations of xenophobia and anti-Semitism. Tragic history shows that we must live well with one another. These past decades proved it possible. There are enough people with good will among Poles and Jews to return to that path.

On the fiftieth anniversary of the anti-Semitic witch-hunt unleashed by those then in power that forced thousands of Poles of Jewish origin to leave, we want to say: stay with us! Poland is our shared country and your leaving would be our defeat.

Obywatele RP

 

Podpisz list

* pole wymaganeZgoda *