Program Obywateli RP

W dniach 14 i 15 kwietnia 2018 roku w Warszawie odbył się I kongres Obywateli RP. W trakcie obrad podjęto szereg uchwał programowych dotyczących zarówno wizji Polski, do której ruch ORP dąży, jak i środków realizacji tej wizji. Treść kilka pozostałych uchwał jest jeszcze debatowana. Będą publikowane, gdy zostaną przyjęte przez ruch

Uchwała nr 1

Misja i wartości Obywateli RP

Ogół Obywateli RP przyjął następującą misję:

Bronimy godności człowieka jako fundamentalnej wartości konstytucyjnej. Kształtujemy świadomość leżącą u podstaw społeczeństwa obywatelskiego. Egzekwujemy stosowanie praktyk demokratycznych i respektowanie ich tu i teraz.

Ogół Obywateli RP zaakceptował też wartości, którymi się kieruje:

 1. Godność człowieka jako wartość fundamentalna
 2. Działanie skuteczne i bez przemocy
 3. Praworządność niewykluczająca nieposłuszeństwa obywatelskiego
 4. Jednakowe prawa obywatelskie i obrona praw mniejszości
 5. Solidarność społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu
 6. Dialog społeczny oparty na faktach i racjonalnych argumentach

Przez działanie skuteczne rozumiemy takie działanie, którego cel jest określony, istotny i przynajmniej teoretycznie osiągalny przyjętymi metodami. Jako ruch unikamy czystego “wyrażania sprzeciwu”, chyba że chodzi o zwrócenie uwagi na konkretne problemy umykające opinii publicznej.

Jako jedną z metod walki możemy stosować nieposłuszeństwo obywatelskie, rozumiane jako działalność absolutnie bezprzemocowa. Nigdy nie stosujemy przemocy fizycznej, unikamy także przemocy słownej i symbolicznej oraz niszczenia mienia. Jest to podyktowane nie tylko względami etycznymi, ale i skutecznością. Ruchy stosujące metody czysto pokojowe i stroniące od agresywnej retoryki mają większe szanse osiągnięcia sukcesu (badania Chenoweth i Stephan, 2011). Nie wyklucza to twardego formułowania postulatów i działań mogących być kłopotliwymi dla innych (blokady, okupacje budynków).

Solidarnie stajemy w obronie osób krzywdzonych. Dbamy o równość szans. Występujemy w obronie tych, których prawa są łamane, w tym kobiet, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, osób chorych, ofiar przemocy, mniejszości narodowych i etnicznych, osób LGBTQ. Jednocześnie szanujemy prawo każdego do wyrażania swoich poglądów (z zastrzeżeniem tych poglądów, których głoszenie jawnie godzi w godność innych).

Unikamy debaty opartej na wyobrażeniach i emocjach. Nasze stanowisko formułujemy w oparciu o sprawdzalne dane oraz logikę i tego też oczekujemy od naszych oponentów. Dopuszczając możliwość istnienia nierozwiązywalnych konfliktów wartości, dbamy o to, by nie wykluczały one dialogu społecznego.

Przeczytaj pełną treść uchwały nr 1 – Misja i wartości »

Strony: Początek |1 | 2 | 3 | ... | następna strona→ | Koniec

25 thoughts on “Program Obywateli RP

 • 21 sierpnia, 2018 o 00:08
  Permalink

  Zbyt ogolnikowy program,omijajacy wiele waznych spraw do rozwiazania.Napisany by nie urazic,by przypodobac sie kazdemu.

  Odpowiedz
  • 29 sierpnia, 2018 o 21:29
   Permalink

   Andrzej Turosiński Dziękuję za komentarz. Chętnie dowiedziałbym się, jakie sprawy należałoby jeszcze podjąć. Będę wdzięczny za feedback. Pozdrawiam

   Odpowiedz
 • 21 sierpnia, 2018 o 00:18
  Permalink

  Ważny wpis i jakoś dyskretnie wprowadzony, tak że niemal nie zauważyłem.

  Na pierwszy rzut oka to dobrze wygląda, chociaż ze względu na obszerności poleciałem po łebkach. Spróbuję w tym tygodniu zagłębić się w lekturę. Ale już niejako kredytowo gratuluję i respekt.

  Odpowiedz
  • 21 sierpnia, 2018 o 20:00
   Permalink

   Dzięki za pierwszy komentarz w dyskusji na temat naszego programu 🙂

   Odpowiedz
 • 21 sierpnia, 2018 o 22:39
  Permalink

  Taka mała uwaga techniczna. Załączone dokumenty PDF używają różnych typów czcionek, co jest lekkim odstępstwem od dobrych praktyk i standardów “tożsamościowej identyfikacji”. Ale gorzej jest gdy niektóre dokumenty jak uchwały 5, 6 lub 9 są “wypaczone” przez używanie zupełnie innych czcionek, i to różniących się wielkością tylko dla polskich znaków. To nieładnie wygląda, a momentami wręcz utrudnia czytanie. Być może czcionka bazowa jest zła i system lub program konwertujący do PDF wymienia na inną czcionkę polskie znaki.

  To jest drobna uwaga techniczna, nie merytoryczna do rozważenia przez redaktorów dokumentów.

  Odpowiedz
 • 21 sierpnia, 2018 o 23:51
  Permalink

  Tak przy okazji zwrócę uwagę na to, że po raz pierwszy raz w życiu usłyszałem w mediach centralnych, dokładniej w Superstacji, Krzywym Zwierciadle wywód, który ja już od lat głoszę i uważam za tabu systemowe (fakt metodycznie przemilczany w mediach i polityce). Robi to nie kto inny jak Marcin Skubiszewski, przwodniczący Obserwatorium Wyborczego. Zaczynając od tezy, że to nie PiS jest problemem polskiej demokracji, lecz PiS jest tylko symptomem wchodzi on na temat niekonstyucyjności ordynacji wyborczej do Sejmu, a konkretniej na wykluczający całkowicie z życia politycznego obywateli zrzeszonych lokalnie próg wyborczy w skali całego kraju.

  Wspominam o tym tutaj, bo wielokrotnie wzywałem ORP do uwzględnienia tego akurat centralnego problemu w swoich działaniach i programie. ORP w swoim programie deleguje problemy ordynacje wyborcze na polityków, co moim zdaniem jest błędem. Podobnie jak w sprawach ustroju partii politycznych, ordynacje wyborcze powinny być może i bardziej kontrolowane przez ustrojowe organów pozapartyjne i przez ogół obywateli.

  Fragment dyskusji jest od 5 do 10:30 minuty w programie: http://n-3-2.dcs.redcdn.pl/webcache/rdf1/redefine/p/vm2movies/9k/9ks1auy8us5b4q17u7nw3ifs77jpzsh2.mp4 (Jeśli link straci aktualność, to jest to do znalezienia na Krzywe Zwierciadło, Superstacja.pl)

  Chociaż cały program jest godny wysłuchania.

  Odpowiedz
  • 22 sierpnia, 2018 o 09:47
   Permalink

   Delegowanie na polityków rozumiem tak, że po uczciwych i szerokich uzgodnieniach z aktywistami obywatelskimi, organizacjami kompetentnymi w sferach ustroju demokratycznego, uchwalenie ostatecznych przepisów spoczywa jednak na członkach parlamentu.

   Odpowiedz
 • 27 sierpnia, 2018 o 17:12
  Permalink

  JESTEŚCIE OBRONA POLSKIEJ DEMOKRACJI CHWALĄ WAM ZA TO CO ROBICIE

  Odpowiedz
 • 30 sierpnia, 2018 o 12:53
  Permalink

  Nie widać w komentarzach jeszcze uwag od premiera Morawieckiego lub z jego kancelarii. Czekamy i zachęcamy do debaty.

  Odpowiedz
 • 6 października, 2018 o 15:46
  Permalink

  Mnie najbardziej interesuje (chociaż prawie wszystkie punkty są arcyważne) treść Uchwały 8 o partiach politycznych, która trochę jest wymiszana z kwestią systemów wyborczych, a moim zdaniem na temat wyborów i praw wyborczych obywateli powinien być osobny punkt. Z treścią i ważkością uchwały się jednak generalnie mocno zgadzam i ją popieram. W sprawach szczegółowych wkradło się parę niejasności a może i błędów. Chodzi o te punkty w treści uchwały.

  Z dyscypliną partyjną to trudna sprawa, bo to rzecz kontrowersyjna i trudna również w innych krajach. W idealnej demokracji, każdy poseł ponosi odpowiedzialność indywidualną przed wyborcami i w zasadzie nie powinien podlegać żadnej dyscyplinie z zewnątrz. Ale w demokracji parlamentarnej i partyjnej narzędzie dyscypliny partyjnej jest przynajmniej w niektórych sprawach nieodzowne. Do takich spraw należą definitywnie kwestie powoływania rządu i poszczególnych ministrów oraz przyjmowanie corocznie budżetu. W tych sprawach w bardzo liberalnej i demokratycznej Wielkiej Brytanii wyłamania się posła oznacza natyczmiastowe wydalenie posła z partii z mocy statutu. I to jest logiczne. Jak partia nie potrafi własnymi siłami powołać i ochronić istnienia rządu, to w zasadzie partyjność pozbawiona jest sensu, a system władzy traci sterowność. Sprawę dyscypliny można rozciągać również do kluczowych, strategicznych celów programowych partii. Ale potem koniec. W sprawach bieżących i merytorycznych powinny być respektowane dyskusje i różnice poglądów nawet w ramach partii.

  Zatem ogólnie istnieje tu problem zakresu działania dyscypiliny partyjnej a nie dopuszczalności stosowania takij dycypliny.

  Zresztą, moim zdaniem, jest to problem wtórny, zwłaszcza w polskim systemie politycznym. Problem podstawowy, to jest ten przed kim odpowiada i od kogo zależy los posłów partyjnych. Od dyktatu centrali, czy od struktur oddolnych partii i wyborców. I tu wchodzimy w obszar ordynacji wyborczych, bo to one w sumie decydują o tej sprawie. W systemach oddolnie otwartych, partie MUSZĄ działać oddolnie i otwarcie, a posłowie partyjni zależą w zasadzie tylko od wyborców i członków lokalnych struktur partyjnych. W systemach zamkniętych, jak w Polsce, wszystko zależy od central partyjnych, a więc od partyjnych “kacyków i dyktatorów”. W niektórych krajach stosuje się przymusy prawne egzekwujące oddolność procesów decyzyjnych, ale jest to raczej środek opatrunkowy, pomocniczy, mający na celu zrekompensowanie słabości demokracji. Otwarość systemowa jest najlepszym naturalnym środkiem i w zasadzie fundamentem demokracji.

  Odpowiedz
 • 6 października, 2018 o 16:32
  Permalink

  I jeszcze krótkie uwagi do innych punktów w uchwale:

  3. Czy partiom wolno swoją działalność finansować inaczej niż z państwowej subwencji? To nie tylko pytanie o transparentność, ale i o zasady fair play oraz równość politycznych szans. Czy wolno korzystać z finansowania z majątku partii, z własnej działalności gospodarczej, z innych źródeł?

  Dzisiejsza ustawa zakazuje całkowicie działalności gospodarczej partiom politycznym i reguluje ściśle źródła finansowania. A są to składki i datki od osób prywatnych (w dużej mierze limitowane), które jednak stanowią znikomy dochód partii oraz skandalicznie wysokie dotacje państwowe (około 80, 90% ich dochodów). To jest absolutnie patologiczne. W sąsiednich Niemczech jest podobny, ale dużo mądrzejszy system finansowania, który bym zalecał Polsce. Po pierwsze, powowa kwoty finansowania jest uzależniona od zgromadzonych przez partię skadek i darowizn (chyba 35 centów od każdego Euro), a ponadto suma subwencji dla partii (tych od składek i tych od premii wyborczych) nie może przekroczyć sumy zebranych przez partię własnymi siłami składek i darowizn. W Polsce zastosowałbym wariant nieco inny. 70% subwencji uzależniłbym od liczby aktywnych członków i zastowałbym kalkulację ryczałtową od każdego członka (nie od sumy zebranych pieniędzy, ponieważ społeczeństwo jest bardziej nierówne dochodowo). Do tego oczywiście jakieś rozsądne limity i gwarancje równościowe, jak choćby limit 30% dla jednej partii i 50% dla dwóch największych partii z całej puli. Zniósłbym również ograniczenia progowe (partia niebędąca w Sejmie i innych organach z odpowiednią liczbą członków byłaby finasowana).

  Taki system spowodowałby, że partie gwałtownie musiałby szukać członków zwiększając swoją reprezentatywność i rozwijając struktury oddolne, a więc w ostateczności się demokratyzując i otwierając na obywateli. A potrzeby finansowe na infrastrukturę i organizację są przecież logicznie uzależnione od liczby członków partii.

  4. Czy partiom wolno przeznaczać gros własnych budżetów na reklamowe kampanie wyborcze, czy może należy żądać, by przeznaczały je na ekspertyzy i opracowania ważne dla ich merytorycznej działalności?

  Dzisiejsza ustawa określa już takie udziału, jak obowiązek przeznaczania 20% wpływów na fundusz ekspercki, czy też zakaz wypełniania funduszy wyborczych z subwencji państwowych. A więc ten punkt to pudło. Bardziej należałoby zlikwidować nierówności w prawach między “wielkimi” partiami a podmiotami małymi i niezależnymi. Na przykład partie mogą gromadzić fundusze wyborcze (i w zasadzie prowadzić nieformalne kampanie wyborcze) nieustannie i bez ograniczeń a Komitety Wyborcze Wyborców tylko po ich zarejstrowaniu w konkretnych wyborach, a więc tylko przez parę tygodni. Gdyby w Polsce były jakieś sądy, to już dawno zostałoby to zakwestionowane jako niedemokratyczne i niekonstytucjne (zasada równości)

  5. Czy wolno kandydować spoza okręgu zamieszkania?

  Kiedyś się nad tym sporo zastanawiałem i doszedłem do wniosku, że zasada w Polsce powinna być taka: Kandydaci na stanowiska wykonawcze (wójtowie, prezydenci, burmistrze) mogą kandydować na terenie całego kraju bez ograniczeń, natomiast kandydaci do organów przedstawicielskich (rady samorządowe, sejmiki, izby parlamentarne) powinni stale zamieszkiwać na terenie swoich okręgów wyborczych od conajmniej 6 miesięcy przed wyborami (okresy dłuższe ograniczałby nazbyt bierne prawo wyborcze)

  6. Czy i w jakim zakresie organy partyjnej władzy mogą się składać z aktywnych polityków wybranych do politycznych władz kraju?

  Trochę nie rozumiem tego sformułowania. Nieco spekulując powiem: W Niemczech wszystkie organy partii muszą być wybieralne a uczestnictwo niewybieranych członków (członkowie honorowi, wybrani przedstawiciele, eksperci) jest w tych organach jest ustawowo limitowane. O ile pamiętam limit ten wynosi 20% w przypadku oranów zarządzających i 30% w przypadku organów eksperckich i roboczych. Poza tym powinno być ściśle zakazane łączenie stanowisk przedstawicielskich i wykonawczych, co jest powszechnym wynaturzeniem zwłaszcza w polityce centralnej. Poseł przechodzący do rządu powinien tracić z automatu mandat bez prawa jego ponownego otrzymania. Chodzi głównie o to, aby urzędnicy państwowi nie mogli się kryć za immunitetami poselskimi.

  Odpowiedz
 • 6 października, 2018 o 16:36
  Permalink

  PS.
  Odezwałem się tu, bo zauważyłem, że ważny temat został przywrócony z czeluści da pierwszą stronę. Kiedyś się nawet skarżyłem i dziwiłem, że ten temat wprowadzono (i wyprowadzono) chyłkiem. A dyskusja na takie tematy powinna tu dominować zamiast głupie pyskówki z nasłanymi i przygodnymi trollami.

  Odpowiedz
 • 23 października, 2018 o 16:53
  Permalink

  Z zainteresowaniem przejżałem Program Obywateli RP. Poruszone są wnim wszystkie zagadnienia, które powinny znaleść swoje odbicia w Konstytucji RP, przy czym dobrze byłoby też uzupełnić je o wpisy niektórych opiniodawców, którzy w swoich uwagach rozserzają zakres zagadnień. Nie wyszczegulniam tematyki, bo znajduje się ona w Programie, jak i we wpisach. Z całą stanowczością chcę tylko podkreślić ( o czym dawałem znać w postach na Facebooku), że całkowicie zgadzam się z Programem RP, jest on opracowany tak jak tego pragnę, bo ówzględnia dobro całego Narodu, wszystkich obywateli!

  Odpowiedz
 • 8 listopada, 2018 o 06:51
  Permalink

  Zamiast Bóg, Honor, Ojczyzna – Unia, Kasa, Pańszczyzna

  Odpowiedz
  • 1 lipca, 2019 o 18:44
   Permalink

   A chcesz siedziec w wiezieniu np. 12 lat aż sobie może jakiś kolega z pis przypomni o tobie i wtedy okaże się że mogłeś wcale nie siedzieć…
   Poczytaj, pomysl… Czy nie lepiej mieć miło zawsze, żeby Państwo było przyjacielem każdego człowieka? Zamiast karać każdego kto złamał prawo z uporem i pasja wariata. No chyba, że to kolega z partyjjjjji. Ogólnie nawet wiara w Boga zakłada wybaczenie. Sądy mają być bezwzględne i nie wybaczać. Mają orzekać kary jak automat. Wiesz, kto siedzi latami w więzieniach? Zwykle ludzie z przypadku… w nerwach, po Alko… żałują i mają zniszczone życie, ich rodziny, dzieci… Bóg tak chciał… takie napisy są prawie na każdym nagrobku… a prawo nie uwzględnia przypadkowosci zdarzeń. Zawsze musi być wina i kara… o Bogu, Honorze i Ojczyźnie zapomnieli raczej, Ci domagający się zemsty za każde przewinienie, nekajacy innych, chcący zrobić kryminaliste z Polaka pod byle pretekstem. Nie rozumiecie, że wolność i bezpieczeństwo należy się każdemu człowiekowi. Wolisz, żeby tylko Ci po “słusznej” stronie mieli miło? Poczytaj nowości w prawie i jak jesteś inteligentnym człowiekiem, zrozumiesz… i mam nadzieję, że przekazesz kolegom. Wyobraź sobie jak czuje się osoba skazana na powiedzmy 5 miesięcy więzienia za blache, BEZSKUTKOWE złamanie prawa. Jak czują się osoby najbliższe. DZIECKO. Wyobraź sobie, że masz datę i tego dnia masz zostawić wszystko co kochasz i masz oddać swój los w ręce innych ludzi. Bo ktoś tak kazał, tak wymyślił, i tak ma być.. . A Ty tylko byłeś np. pijany i np. powiedziałeś coś zakazanego prawem… będzie to sprawiedliwe twoim zdaniem?

   Odpowiedz
 • 7 grudnia, 2018 o 15:25
  Permalink

  chcialam zapytac czy jestescie rowniez zainteresowani pomoca pacjetom z KOZZD Gostynin.
  Rowniez tam sa lamane ich prawa jako obywateli .Sa traktowani nie zgodnie z zasadami konstytucji nie zostaly im odebrane prawa obywatelskie nie sa skazanymi przebywaja tam wbrew swojej woli sa nekani psychichnie ubezwlasnowolnieni,Rzpp oraz Rzpo nie interesuja sie tymi osobami wszelkie prozby o pomoc sa odrzucane liczy sie tylko stanowisko pana dr.Ryszarda Wardenskiego

  Odpowiedz
 • 7 grudnia, 2018 o 16:31
  Permalink

  Program generalnie mi się podoba. Jestem za.
  Ale co z tego? Jak idee przekuć w rzeczywistość?
  Jakie działania Obywateli RP mają za tym iść ? Oświadczenia i organizowanie protestów? Mało!
  Aby zmienić system polityczny w skołatanej przez politruków i zawłaszczonej przez nich Polsce, trzeba zacząć od podstaw. Przekonywać ludzi, że warto, że mają wpływ, przekonywać tych, którzy się społecznie sprawdzili, że teraz nadchodzi ich czas. Trzeba mobilizować ludzi. Walka, organizowanie protestów przy niezwykle sprzyjających wiatrach owszem, może zdmuchnąć władzę, ale co dalej?
  Bez zbudowanego wcześniej zaplecza, społecznej siły obywateli, ich świadomości – w nowej politycznej odsłonie znów zabrzmi narodowe hasło „Polacy nie umieją rządzić się sami”
  Trzeba współpracować. Z innymi organizacjami społecznymi, pozarządowymi, wymieniać się doświadczeniami, tworzyć kadry. Nie we Wrocławiu czy Warszawie. Wszędzie.
  Nawet prosty protest przeciw cenzurze można było zorganizować w każdym z 16 oddziałów NBP a nie tylko w Warszawie. Ale aby coś zmienić trzeba mieć ludzi i metody. Wyprzedzać , iść dalej.
  Rewolucja bolszewicka zwyciężyła dzięki szkolonym w Niemczech agitatorom komunistycznym doskonale przygotowanym by działać skutecznie.
  Najświatlejszy program, bez metod jego wdrożenia może tylko chwilowo dać ludziom ułudę poprawy. A tych brakuje w programie.
  Mimo, że obiema rękami podpisuję się pod deklaracją Obywateli RP to jednak obawiam się, że działając proponowanymi metodami nic to nie da.
  Uważam, że bez Deklaracji II całe szlachetne zaangażowanie zgromadzone w Obywatelach RP nie przyniesie cienia zamierzonego efektu.
  Tak, jak obecny układ polityczny wykorzystuje ciemną stronę polskiego ducha narodowego tak Wy powinniście odwołać się do jego jasnej strony. I na niej zacząć budować. W szerz i w głąb polskiego społeczeństwa, obywateli RP. Taka jakby budowa Nowego Państwa (na razie) podziemnego…
  Jest i pojawi się wiele pomysłów jak to zrobić. Pytanie tylko do Was Obywatele RP. Czy tylko protestujecie czy też … BUDUJEMY ?
  Wtedy jestem całkowicie ZA.

  Odpowiedz
 • 9 grudnia, 2018 o 20:17
  Permalink

  Panie Ziobro, naród pana kiedyś rozliczy, za chronienie przestępców!

  Odpowiedz
  • 9 kwietnia, 2019 o 20:20
   Permalink

   Warto wspomnieć o fatalnej roli Kościoła, szczególnie w edukacji. Brak odważnych rozwiązań w tej kwestii nie zmieni społeczeństwa w prawdziwie obywatelskie.

   Odpowiedz
 • 9 stycznia, 2019 o 11:23
  Permalink

  Wracamy do przeszłości, co cieszy a zarazem martwi. Cieszy, bo społeczeństwo się uaktywnia martwi, że musimy od nowa budować tratwę ratunkową. Po małym “przysiadzie” ruszamy z doświadczeniem dwudziestoparoletnim i tym razem zajmijmy się tym co siłą rzeczy musieliśmy pomijać aby osiągnąć poziom dzisiejszy. A paleta zadań przed nami ogromna tym bardziej, że nam się przydarzył szkodnik przed którym ostrzegałem wokół. Mój zasięg był praktycznie jednostkowy i cieszę się że powstała grupa mówiąca mocniejszym głosem. Może i ja się przydam

  Odpowiedz
 • 23 marca, 2019 o 21:26
  Permalink

  Przejrzałem powyższe zapisy i zauważyłem, że nie macie o czym mówić. Program obywatelski, czy państwo obywatelskie to każdy wypowie ale to mało.
  Mam do wydania książkę pt. O RACJONALNE PAŃSTWO OBYWATELSKIE.WIEŚCI I MYŚLI NIEKTÓRE.ZAGADNIENIA DO REFLEKSJI. Jeżeli Państwa interesuje wydanie takiej książki to proszę o kontakt.

  Odpowiedz
 • 28 maja, 2019 o 11:57
  Permalink

  Jeśli skupimy sie teraz na teoretyzowaniu, odstraszymy duza czesc wyboprcow. W Polsce kultura politczyna sprowadza sie do hasłowego obrzucania tezami bez znajomości faktów. Program Obywateli RP jak najbardziej słuszny, ale mało kto go strawi, to dobre na czas po wyborach, a tezy miec jako material do dyskusji podczas kampanii. Trzeba dotrzec z realnym przekazem pod strzechy, inaczej pisiorstwo wygra.

  Odpowiedz
 • 6 czerwca, 2019 o 23:01
  Permalink

  Bardzo mi się podoba Wasza inicjatywa. Oby starczyło ludzi, energii i dobrej woli wielu aby to wprowadzać. Ale, jak wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach a przyjmowanie programów, idei, inicjatyw, dokonuje się na konkretnym poziomie – wtedy racje i ludzie się rozchodzą.
  Warto mimo wszystko próbować.
  Jestem z Wami i jednym z Was/nas
  Pozdrawiam wszystkich pozytywnie myślących o tej inicjatywie

  Odpowiedz
 • 9 czerwca, 2019 o 15:57
  Permalink

  Jestem profesorem fizyki na Uniwersytecie Jagielloński. W ostatnich wyborach oczywiście głosowałem na Koalicję Europejską. Gratuluję uzyskania bardzo dobrego, rekordowego wyniku ale ubolewam, że nie wystarczył on do zwycięstwa. W dyskusji, czy wybory do PE zakończyły się klęską można posłużyć się analogią sportową. Załóżmy, że zawodnik na olimpiadzie pobił swój rekord życiowy i zajął drugie miejsce. Czy poniósł klęskę ?

  Ważnym jest, aby następne zawody, wybory październikowe, wygrać. Jest to możliwe jedynie w szerokiej koalicji. Wymaga to jednak wymyślenia nowej taktyki. Zgadzam się poniekąd z panem Kosiniakiem, że szeroka ale ideologicznie i programowo różnorodna koalicja, akceptowalna w wyborach europejskich, byłaby niewiarygodna w wyborach krajowych. Z drugiej strony start oddzielnych ugrupowań opozycyjnych to kopia Węgier.

  Mój pomysł opiera się na wizji Lecha Wałęsy. Każde ugrupowanie to ułamek środowisk opozycyjnych. Aby ich głos został zsumowany, należy te ugrupowania sprowadzić do wspólnego mianownika. W 1989 r. był nim antykomunizm, teraz może to być np. “wolność, demokracja, konstytucja”.

  Proponuję utworzenie koalicji wyborczej zamiast programowej. Każda partia startowałaby pod swoim szyldem a jedynie nazwiska kandydatów, wraz z afiliacjami partyjnymi byłyby na wspólnej liście. Żadnych wspólnych zdjęć, nieszczerych serdeczności i fikcyjnej pełnej jedności.
  Na pierwszy rzut oka pomysł wydaje się szalony. Ale:

  Umieszczenie przez małe partie jednego lub dwóch kandydatów na wspólnej liście w danym okręgu zapobiegłoby rozproszeniu głosów i ułatwiłoby akcję propagandową (porównaj: sukces Ziobry i Gowina).
  Różnorodność programów stałaby się atutem: wyborcy nie musieliby obawiać się zmarnowania głosów.
  Partie tworzące koalicję zobowiązałyby się do przedstawiania swoich propozycji a nie kontestowania programów partnerów.
  Program koalicji, tzn. wspólny mianownik, można by rozpisać na głosy, np.
  PO – wolne sądy, polityka zagraniczna, ochrona zdrowia, podwyżki dla nauczycieli.
  PSL – tradycyjne wartości konserwatywne, wspieranie kościoła jako wspólnoty ludzi wierzących, wzmocnienie samorządów poprzez skierowanie do nich większej części budżetu.
  .Nowoczesna – wprowadzenie euro, obniżenie podatków, 500+ jedynie dla najbiedniejszych, zabezpieczenie wypłacalności przyszłych emerytur, walka z inflacją.
  SLD – związki partnerskie, liberalizacja ustawy aborcyjnej, podatek solidarnościowy
  Zieloni – bezemisyjne źródła energii.

  Od razu widać, że tych programów nie da się pogodzić w ramach koalicji rządowej. Jaki rząd powstanie po wygranych, oby, wyborach będzie zależał od wyborców – ich poparcia dla poszczególnych partii. W każdej koalicji partie godzą się na rezygnację z części swoich postulatów.
  Największą trudnością będzie stworzenie list wyborczych. Ale jeśli opozycja nie będzie wstanie tego zrobić, będzie to oznaczało, że nie jest zdolna do rządzenia.
  I zasłużenie przegra.

  Z wyrazami szacunku,

  Prof. dr hab. Jan Stanek

  Odpowiedz
 • 8 listopada, 2019 o 11:36
  Permalink

  Problem który należało by uregulować to zmiana barw przez polityków wy
  branych do Sejmu i Senatu. Mieliśmy taki przypadek na Śląsku gdzie poseł z Żor zmienił poglądy tuż po wyborach i przeszedł na stronę PIS, zostając chyba V-ce Marszałkiem w Katowicach Proponuję by w takim przypadku taki wybraniec tracił mandat a na jego miejsce wchodził drugi z danej partii który w wyborach uzyskał drugi wynik w głosowaniu.. Sprawa wymaga dopprecyzowania ale zdrajcy nie mogą być honorowani.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *