Sprawy za 11 listopada. Czy te zatrzymania były niewątpliwie niesłuszne?

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczą się sprawy będące kontynuacją zatrzymań Obywateli RP w listopadzie zeszłego roku na ul. Smolnej, przy rondzie de Gaulle’a w Warszawie. Sąd musi rozstrzygnąć, czy te zatrzymania były niewątpliwie niesłuszne i czy w związku z tym należy się za nie zadośćuczynienie od Skarbu Państwa

Czytaj dalej