Sprawy za 11 listopada. Czy te zatrzymania były niewątpliwie niesłuszne?

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczą się sprawy będące kontynuacją zatrzymań Obywateli RP w listopadzie zeszłego roku na ul. Smolnej, przy rondzie de Gaulle’a w Warszawie. Sąd musi rozstrzygnąć, czy te zatrzymania były niewątpliwie niesłuszne i czy w związku z tym należy się za nie zadośćuczynienie od Skarbu Państwa

Read more

Nie jestem chuliganem. Sprawa za malowanie kredą po chodniku

Działałem dla dobra społecznego. Jako obywatel tego kraju korzystałem z przysługującej mi wolności wyrażania opinii, choć – przyznaję – realizowałem ją w dość niekonwencjonalny sposób – mówił w sądzie Paweł Wrabec. Sądzony jest za to, że napisał kredą na chodniku „Policja czy PiSlicja”

Read more