Barierki są tylko w naszych głowach, czyli jak sędziowie uczą nas czytać Konstytucję – cz. 1.

Sędziowie uczą nas w swoich wyrokach, że ramy legalności wyznacza dla nas Konstytucja, a nie ustawa, która może być z nią sprzeczna. Jeśli wzywając do „nieposłuszeństwa” nie wzywamy do łamania Konstytucji, lecz do ignorowania niekonstytucyjnych ustaw, to nie wzywamy do łamania prawa

Read more

Sąd Okręgowy wydał prawomocny wyrok: zażalenie policji jest bezzasadne

Sąd Rejonowy prawidłowo orzekł, że czyny obwinionych nie zawierają znamion wykroczenia, zaś skarga policji jest bezzasadna – uznał Sąd Okręgowy w Warszawie i utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w sprawie kontrmiesięcznicy 10 czerwca 2017. Wyrok jest prawomocny

Read more