Obywatele RP zgłaszają się do pracy w zespole do walki z faszyzmem ministra Brudzińskiego

Zgłosiliśmy chęć uczestnictwa w Międzyresortowym Zespole do Spraw Przeciwdziałania Propagowaniu Faszyzmu i Innych Ustrojów Totalitarnych oraz Przestępstwom Inspirowanym Nienawiścią na Tle Różnic Narodowościowych, Etnicznych, Rasowych, Wyznaniowych albo ze względu na Bezwyznaniowość.

Czytaj dalej

Kobiety z Mostu piszą list do ministra Brudzińskiego

Obywatelki RP, które 11 listopada stanęły na trasie tzw. Marszu Niepodległości z transparentem „Faszyzm Stop”, żądają delegalizacji ONR, Młodzieży Wszechpolskiej oraz Dumy i Nowoczesności. Napisały w tej sprawie list do Joachima Brudzińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji

Czytaj dalej