Prawo do odmowy przyjęcia mandatu. Obywatele RP piszą do Ziobry

W środę rozpoczyna się kolejne posiedzenie Sejmu, na którym może pojawić się pytanie o zmianę Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, przekreślające prawo do odmowy przyjęcia mandatu.

W związku z tym projektem Obywatele RP wystosowali pismo do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry (z którego resortu prawdopodobnie pochodzi nowelizacją):

Panie Ministrze,

Dotarły do nas informacje prasowe, iż Ministerstwo Sprawiedliwości domaga się od sądów danych dotyczących spraw mandatowych (w ilu przypadkach odmowa przyjęcia mandatu skończyła się uznaniem racji obywatela), sądy zaś z powodu krótkiego terminu (do 14.01.2021) nie są w stanie sprostać temu żądaniu.

W tej sytuacji czujemy się w obowiązku podzielić posiadanymi przez nas informacjami.

Prowadzona przez Fundację Wolni Obywatele RP inicjatywa ObyPomoc zajmuje się, oprócz pomocy prawnej dla aktywistów, zbieraniem statystyk dotyczących spraw wytoczonych przez Policję wobec uczestników zgromadzeń. Dane te są oczywiście bardzo wyrywkowe i dotyczą specyficznych sytuacji, ale wynika z nich jasno, że niemal 94% z nich kończy się orzeczeniem uniewinniającym lub umarzającym postępowanie.

Konkretnie, z zebranych przez nas pomiędzy 11 kwietnia 2017 r. a 31 grudnia 2020 r. danych wynika, że orzeczenia uniewinniające lub umarzające postępowania zapadły wobec 917 osób uczestniczących w pokojowych zgromadzeniach, a następnie obwinianych przez Policję o popełnienie wykroczeń. Ponad połowa tych orzeczeń jest już prawomocna. Tylko 41 osób zostały przez sądy uznane za winne popełnienia wykroczenia, z czego 8 wyroków jest prawomocnych. W znakomitej większości przypadków chodzi o sytuacje, w których obwiniony odmówił uprzednio przyjęcia mandatu.

Dane, na których opiera się niniejsza statystyka są dostępne na stronie https://obywatelerp.org/, w zakładce OBYPOMOC — POMOC PRAWNA. W razie potrzeby służymy dalszymi informacjami.

Zdj.: P.Tracz/Wikimedia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *