LIST OTWARTY DO OJCA MARIANA WALIGÓRY, PRZEORA KLASZTORU JASNOGÓRSKIEGO

30 marca 2018 r.

My, niżej podpisani, stanowczo protestujemy przeciwko planowanej na 14 kwietnia 2018 roku V Pielgrzymce Środowisk Narodowych na Jasną Górę, organizowanej przez Młodzież Wszechpolską, Obóz Narodowo-Radykalny i Ruch Narodowy

Domagamy się podjęcia działań zmierzających do uniemożliwienia środowiskom propagującym skrajny nacjonalizm, sprzeczny z wartościami chrześcijańskimi, głoszenia na terenie Klasztoru Jasnogórskiego treści pogwałcających naukę Kościoła. W polskim życiu społecznym i politycznym niepokojąco nabiera mocy narracja o supremacji narodu polskiego definiowanego jako „czysty, biały, katolicki”; jest ona skrajnie wroga wobec różnorodności etnicznej i religijnej, a więc stanowi zaprzeczenie wartości i tradycji wyrosłych z cywilizacji Zachodu i jego chrześcijańskich korzeni.

Warto przypomnieć tu słowa z dokumentu „Chrześcijański Kształt Patriotyzmu” wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski 27 kwietnia 2017 roku: „Występuje szukanie chrześcijańskiego uzasadnienia dla szerzenia narodowych konfliktów i waśni. Miłość do własnej ojczyzny nigdy nie może być usprawiedliwieniem dla pogardy, agresji oraz przemocy”.

Przebieg pielgrzymek środowisk narodowych na Jasną Górę jest zaprzeczeniem słów polskich biskupów i stanowi głęboką negację wynikających z nich wartości i postaw. Wznoszone podczas pielgrzymek (również na terenie Klasztoru) hasła są zaprzeczeniem postulowanej w dokumencie Konferencji Episkopatu Polski potrzeby patriotyzmu wrażliwego na cierpienie i krzywdę, które dotykają innych ludzi i inne narody. Od wielu lat na terenie Klasztoru i wokół niego słychać hasła przepełnione nienawiścią, ksenofobią i rasizmem: „Nie czerwona, nie tęczowa, tylko Polska narodowa”, „Nie ma litości dla wrogów polskości”, „Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę”, „Znajdzie się kij na lewaka ryj”, „Wielka Polska Katolicka”, „Nie czerwona, nie laicka, tylko Polska katolicka”. Wśród uczestników tych wydarzeń daje się też często słyszeć wypowiedzi, których nie sposób tu wprost przywołać. Są przepełnione wulgarną mową skrajnej przemocy i często nawołujące do trwałej eliminacji „wrogów Polski” – eliminacji śmiercią. Takie wydarzenia miały miejsce 13 stycznia 2018 roku podczas tzw. Pielgrzymki Kibiców, zorganizowanej ze wsparciem i uczestnictwem tych samych ruchów, które planują swój przyjazd na Jasną Górę 14 kwietnia. Przedstawiciele Demokratycznej RP i Obywateli RP obecni w styczniu na błoniach Klasztoru, pokojowo demonstrujący przeciwko mowie i symbolom faszystowskim, spotkali się z przemocą słowną i fizyczną. Byli przez „pielgrzymów” popychani i lżeni, spalono ich transparenty, m.in. z hasłem „NIENAWIŚĆ TO NIE CHRZEŚCIJAŃSTWO”. Te same środowiska, które planują swoją obecność 14 kwietnia 2018 roku na Jasnej Górze, są odpowiedzialne za przemoc słowną i fizyczną, która spotkała pokojowych kontrmanifestantów Marszu Niepodległości w Warszawie 11 listopada 2017 roku, sprzeciwiających się mowie nienawiści i skrajnemu nacjonalizmowi. Tu wypada wspomnieć, że wydarzenia te nie tylko mają swój wydźwięk w odniesieniu do pogwałcenia wartości chrześcijańskich, ale także stoją w sprzeczności z art. 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który między innymi mówi, że „zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu”.

Odwołując się konsekwentnie do słów biskupów jako drogowskazu etycznego, Polsce obok katolickiej większości służą też Polacy prawosławni, protestanccy, wyznający judaizm, islam i inne wyznania. Także polscy ateiści wyznają wiele wartości, które jako uniwersalnie humanistyczne łączą ich z chrześcijanami – zwłaszcza przynależna każdemu człowiekowi godność i podmiotowość. Chrześcijański szacunek dla godności drugiego człowieka jest dziś niebezpiecznie zagrożony instrumentalizacją pamięci historycznej, często zakłamywanej i promującej kult przemocy, przy jednoczesnym zapomnieniu ofiar, zwłaszcza tych, które poniosły śmierć z rąk Polaków (np. kult „żołnierzy wyklętych”, pomijanie udziału Polaków w zbrodniach Holokaustu). Wierząc głęboko w miłość ojców paulinów do ojczyzny, do wszystkich Polaków, w szacunek do prawdy i słów biskupów z dokumentu KEP „Chrześcijański kształt patriotyzmu”, prosimy o podjęcie kroków zmierzających do tego, by Klasztor Jasnogórski był miejscem wolnym od piewców nienawiści, ksenofobii i rasizmu. Jesteśmy głęboko przekonani, że ojcowie paulini rzeczywiście odrzucają potępione przez nich „chrześcijaństwo” spod znaku ks. Międlara, którego słynne słowa nie pozostawiają złudzeń co do tego, czym grozi wiara przesiąknięta nacjonalizmem: „Największą przeszkodą na drodze ruchu wolnościowego, zdążającego do umocnienia narodu, nie są oligarchowie, mafia, establishment czy wrogowie, ale jest zwykłe tchórzostwo, zwykła żydowska pasywność. Zero tolerancji dla ogarniętej nowotworem złośliwym Polski i Polaków. Ten nowotwór wymaga chemioterapii i tą chemioterapią jest bezkompromisowy narodowo-katolicki radykalizm”. Chcemy wspólnie żyć w kraju, w którym nie pali się niczyich kukieł, niezależnie od narodowości, wyznania czy różnic światopoglądowych; w kraju, w którym retoryka nienawiści nie doprowadzi do tego, że ręką człowieka zostanie podpalony drugi człowiek. Polska, tak głęboko doświadczona potwornościami nazizmu, jest krajem, na którym szczególnie ciąży obowiązek przypominania, że zawsze zaczyna się „niewinnie”, a kończy śmiercią i cywilizacyjnymi zgliszczami.

Ufamy ojcom paulinom i wierzymy, że wspólnie z nami staną za Polską wolną od nienawiści.

Stowarzyszenie Demokratyczna RP
Obywatele RP
Fundacja Wolni i Równi
Inicjatywa Chrześcijanie dla Demokracji
Protest kobiet
Stowarzyszenie im. Jana Karskiego
Stowarzyszenie Obywatele Solidarnie w Akcji
Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
Prof. Jerzy Bartmiński
Prof. Andrzej Blikle
Andrzej Celiński
Prof. Agnieszka Chacińska
Dr Piotr Chrząstowski-Wachtel
Prof. Przemysław Czapliński
Prof. Barbara Fatyga
prof. Andrzej Gniazdowski
Prof. Jacek Hennig
Prof. Jan Hertrich-Woleński
Zbigniew Hołdys
Prof. Katarzyna Jagusztyn-Krynicka
Sergiusz Kowalski, B’nai B’rith
Dr Magdalena Krzymowska
Robert Krzysztoń
Waldemar Kuczyński, Halina Flis-Kuczyńska
Prof. Andrzej Leder
Mirosław Michalski, KOD Łódź
Prof. Stanisław Obirek
Prof. Krzysztof Podemski
Prof. Maria Sąsiadek
Prof. Piotr Stępień
Prof. Magdalena Środa
Ewa Teleżyńska-Sawicka, Paweł Sawicki
Prof. Jarosław Wiśniewski
Ludwika i Henryk Wujcowie
Prof. Wiesław Wydra
Krystyna Zachwatowicz-Wajdowa
Prof. Andrzej Zakrzewski
Dr Urszula Zielenkiewicz
Prof. Andrzej Ziemba

3 kwietnia 2018 roku list zostanie złożony w kancelarii Klasztoru Jasnogórskiego

2 komentarze do “LIST OTWARTY DO OJCA MARIANA WALIGÓRY, PRZEORA KLASZTORU JASNOGÓRSKIEGO

 • 30 marca, 2018 o 15:46
  Bezpośredni odnośnik

  W polskim krk odbija się wszelkie zło, jakie dzieje się w Polsce (i vice versa). Podobnie jak polskiej nauce widać jego zapaść cywilizacyjną. Tak, jak w światowej nauce można wymienić nazwiska tylko kilku Polaków, tak wśród katolickich myślicieli jest może kilku.
  Episkopat stał się ostoją tępych synów wsi i małych miasteczek, myślących tylko o żarciu i d.. .
  Polacy stają się narodem z marginesu cywilizacyjnego. Kościół przykłada do tego rękę, czerpiąc korzyści, przede wszystkim materialne, z zindoktrynowanych wiarą, umysłów swoich wiernych wyznawców. W dodatku system i struktura obecnego rządu, (Prezydent, rząd, ministrowie, posłowie – na kolanach) umożliwia wpływanie na ekonomie, system prawny, sadownictwo, szkolnictwo (katecheci), wszystkie służby państwowe (kapelani) itd. dotacje, finansowanie, bezpodatkowość, zwroty nieruchomości, niekaralność – bezkarność księży, – indoktrynacja umysłowa, naukowa, w służbie zdrowia (klauzula sumienia).
  Wszystko to sprawia, że Polska staje się średniowiecznym modelem zaścianka Europy w śmiesznym, prymitywnym, stylu, jak na XXI wiek.
  Dosyć późno dotknęło mnie to osobiście. Dziwie się sobie, ze tak późno, ale nie żałuje. –
  „Lepiej późno niż wcale”.

  Odpowiedz
 • 30 marca, 2018 o 19:37
  Bezpośredni odnośnik

  Choć z Kościołem katolickim wziąłem robrat, a więc nie mógłbym podpisać się pod listem ludzi jemu wiernych, lecz kierujących się troską o jego jakość, o jego schodzenie na manowce nacjonalizmu, nieuchronnie oznaczające odchodzenie od nauki Mistrza z Nazaretu, to cieszy mnie ogromnie ten głos sprzeciwu z wnętrza Kościoła dochodzący. POPIERAM!

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *