Kara dla policjanta za przekroczenie uprawnień

Zespół Oby Pomocy otrzymał w piątek wiadomość z Kancelarii Marka Małeckiego, w sprawie, która toczyła się od blisko roku o przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza policji, który miał strzec porządku w miejscu demonstracji, a dopuścił się ataku fizycznego na osobę pokojowo protestującą przeciw przemarszowi ONR przez ulice Warszawy w dniu 1 sierpnia 2017 roku

Początkowo to Adam Czerwoniec oskarżony był przez policję o znieważenie policjanta, art. 226 kodeksu karnego. Za to, że po otrzymaniu ciosu łokciem w brzuch wypowiedział obelgę: „gestapowiec”.  Sprawa, w której Adam był podsądnym toczyła się przez 10 miesięcy i skończyła się jego prawomocnym uniewinnieniem.

W 2018 r. Prokuratura wszczęła śledztwo o przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza policji Krzysztofa S. Sprawa trafiła na wokandę i zakończyła się 30 stycznia br. wyrokiem Sądu  Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. Przez ostatnie 2,5 roku, w obu sprawach Adama reprezentowali: adwokat Marek Małecki i apl. adw. Martyna Kęsy.

CZYTAJ TEŻ: Zażalenie na zatrzymanie przez policję. Sąd przesłuchał świadków

Jak informuje nas mecenas Małecki „Funkcjonariusz Krzysztof S., dokonujący zatrzymania Adama Czerwońca w dniu 1 sierpnia 2017 roku, został uznany za winnego zarzucanego mu czynu z art. 231 k.k., tj. nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Wymierzono karę 2 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 2 lat próby, zobowiązując równocześnie funkcjonariusza do poddawania się w tym czasie dozorowi kuratora. Dodatkowo orzeczono zakaz wykonywania zawodu policjanta na okres 5 lat. Rozstrzygnięcie jest nieprawomocne”.

W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdził, że:

– Oskarżony Krzysztof S. bezpodstawnie użył w stosunku do pokrzywdzonego środków przymusu bezpośredniego.
– Podkreślono, że słowo „gestapowiec” padło ze strony pokrzywdzonego, ale nie wypełnia znamion czynu zabronionego i było odpowiedzią na atak ze strony Krzysztofa S.
– Sąd uznał także zachowanie oskarżonego prezentowane w trakcie procesu w stosunku do Sądu, jak i do strony przeciwnej za naganne, a zeznania świadków strony oskarżonej za wybiórcze i specyficzne.
– Sąd zaznaczył też, że policjant powinien cechować się m.in. cierpliwością i opanowaniem, nie powinien ulegać emocjom w trakcie wykonywania pracy.

„Rozstrzygnięcie jest o tyle precedensowe, że stanowi ogromny sygnał ostrzegawczy dla funkcjonariuszy policji, którzy dotychczas bezkarnie używali nieproporcjonalnej do okoliczności przemocy fizycznej podczas tłumienia kontrmanifestacji. Wymierzona kara znacznie przekracza wymiar kary proponowany w sprawie przez Prokuraturę, która wnosiła jedynie o grzywnę”.

fot. Katarzyna Pierzchała

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *