Europo, nie odpuszczaj. Kolejne manifestacje

W ciągu ostatnich dwóch tygodni obyło się w Polsce ponad 180 manifestacji „Europo, nie odpuszczaj”. Demonstrujący chcą wpłynąć na Komisję Europejską, aby skierowała ustawę o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości UE
 
Blisko 150 ruchów obywatelskich i organizacji pozarządowych wystosowało w tej sprawie list do przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Clauda Junckera.

Na podstawie niekonstytucyjnej ustawy o Sądzie Najwyższym „blisko 60 proc. sędziów Sądu Najwyższego może przejść na wymuszoną, przedwczesną emeryturę. Zastąpią ich nominaci upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa. Będzie to ostatni akt przejmowania sądów przez partię rządzącą” – napisali sygnatariusze apelu. Proszą, by Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ustawę o Sądzie Najwyższym. Zgodnie z art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej TSUE może zastosować środek zapobiegawczy, tj. nakazać Polsce zawiesić wykonywanie ustawy o SN. W ten sposób powstrzymana została wycinka Puszczy Białowieskiej.

List do Komisji Europejskiej napisali również byli prezydenci, premierzy i ministrowe spraw zagranicznych: m.in. Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski, Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller, Marek Belka, Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Olechowski, Dariusz Rosati, Adam Rotfeld, Radosław Sikorski. A także przywódcy podziemnej Solidarności: Władysław Frasyniuk, Bogdan Lis i Zbigniew Bujak.
 
Przeczytaj list prezydentów, premierów, szefów MSZ i opozycjonistów do Komisji Europejskiej.
 
Podobne apele wystosowali twórcy i naukowcy, uznani profesorowie prawa oraz Towarzystwo Dziennikarskie.

Demonstracje odbywają się w całym kraju, nie tylko w dużych miastach. Ciągle zbierane są też podpisy pod apelem. Podpisz list do Komisji Europejskiej.

Inicjatywę popiera 150 organizacji, m.in.: Obywatele RP, Front Europejski, Wolne Sądy, Akcja Demokracja, Komitet Obrony Demokracji i Fundacja Batorego. Kolejne ugrupowania europarlamentarne deklarują poparcie dla sprawy.
 
Zobacz, gdzie jeszcze odbędą się demonstracje „Europo, nie odpuszczaj”


Walczymy o wolne sądy. Wesprzyj nas, żebyśmy mogli działać!


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *