Uchwała nr 2, podjęta na II Kongresie Obywateli RP, 31 maja – 2 czerwca 2019 r.

Ruch Obywatele RP postanawia, że będzie kontynuować działania antyfaszystowskie, samodzielnie oraz nawiązując współpracę z innymi organizacjami o podobnym profilu