Uchwała nr 10, podjęta na II Kongresie Obywateli RP, 31 maja – 2 czerwca 2019

Obywatele RP nie wykluczają wystawienia list do Sejmu i Senatu.