Pierwsza sprawa Obywateli RP dotycząca ogłoszonego stanu epidemii została umorzona

W czwartek 2 lipca 2020 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia odbyło się posiedzenie dotyczące skierowanej na wniosek policji sprawy za naruszenie art. 54 kodeksu wykroczeń.

To pierwsza sprawa, w której obywatele otrzymują zarzut zakłócania porządku publicznego za uczestnictwo w zgromadzeniu. Policja skierowała wniosek o ukaranie wobec 5 osób z ruchu Obywatele RP (Leokadia Jung, Wojciech Kinasiewicz, Kalina De Nisau, Magdalena Pecul-Kudelska i Tadeusz Szczęśniewicz) za to, że w dniu 26 marca br. w kilkuosobowej grupie demonstrowali trzymając transparenty.

Demonstrowali w centrum Warszawy, w okolicach Ronda gen. De Gaule’a,  trzymając transparent z podziękowaniami  dla pracowników służby zdrowia, handlu i usług. Następnie, w okolicach Sejmu RP rozwinęli transparent o treści „Żądamy rozejmu”. Obywatele RP skierowali ten apel do wszystkich parlamentarzystów domagając się natychmiastowego ogłoszenia stanu nadzwyczajnego i przesunięcia wyborów prezydenckich, na termin, jaki przewiduje Konstytucja RP, w sytuacji stanu nadzwyczajnego. Pamiętajmy, że wówczas, 26 marca, partia rządząca forsowała termin wyborów prezydenckich, które miały odbyć się 10 maja metodą korespondencyjną.

Więcej na temat wydarzenia można przeczytać tutaj.

Uczestnikom tych demonstracji policja postawiła zarzuty naruszenia art. 54 kw, czyli nie zastosowania się do przepisów porządkowych.

Sąd uznał, że materiał dowodowy nie wskazuje, by naruszony został art. 54 kodeksu wykroczeń. Ponadto, uczestnicy demonstracji stosowali się do zaleceń sanitarnych, posiadali maseczki, rękawiczki, zachowywali między sobą odstępy, co zostało odnotowane przez funkcjonariuszy policji.


Sędzia Adam Pruszyński uzasadniając orzeczenie zwrócił uwagę, że analizowany przepis (art. 54 kw) ma na celu ochronę porządku i spokoju w miejscach publicznych. Zawiera   on   odesłanie   do   przepisów   porządkowych   wydawanych   w   celu   zapewnienia porządku i spokoju publicznego. Nie jest więc możliwe zastosowanie tego przepisu do sytuacji, gdzie naruszone zostało inne dobro. W doktrynie uznaje się, że narusza przepisy ten, kto narusza przepisy stypizowane w Ustawie. Rozporządzenie Rady Ministrów, na mocy którego policja skierowała wniosek o ukaranie, jest wydane na podstawie Ustawy z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi. Art. 46 pkt 4 tej ustawy mówi o zakazie organizowania widowisk i zgromadzeń ludności, nie mówi o zakazie uczestnictwa w zgromadzeniach.

Wolność zgromadzeń jest jednym z najważniejszych praw obywatelskich, gwarantowanych przez Konstytucję RP (art. 57 Konstytucji). Nie możliwe jest uznanie, że osoba jest karana na mocy rozporządzenia, czyli aktu, który ma charakter podustawowy, za korzystanie z wolności obywatelskich. Biorąc powyższe pod uwagę Sąd umorzył postępowanie.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *