Pozew przeciwko TVP

Formularz przeznaczony jest do zgłoszenia jednego fałszywego lub zmanipulowanego newsa w Wiadomościach TVP. Jeśli chcesz zgłosić więcej niż jeden, zrób to w osobnych plikach. Nie musisz wypełniać wszystkich pól w formularzu (czasem może być to wręcz niemożliwe). Wpisz jednak koniecznie dane pozwalające zidentyfikować news (data, godzina, minuta, w miarę możliwości link do materiału) oraz opisz, na czym twoim zdaniem polega przekłamanie lub zmanipulowanie informacji (czyli wypełnij przynajmniej jedną z pozostałych rubryk – im więcej tym lepiej!).

 

[contact-form-7 id=”1789″ title=”Pozew przeciw TVP”]

Wyjaśnienia szczegółowe na co należy zwracać uwagę i jak wypełniać formularz:

Informacja. Opis zdarzenia powinien być rzetelny (skoncentrowany na tym, co najważniejsze), bezstronny (zachowujący równy dystans do wszystkich stron i uczestników), neutralny (nikogo i niczego nie oceniający). W szczególności:

a. Fakty: kto, co , gdzie, kiedy, jak? Opis zdarzenia powinien zawierać informacje prawdziwe (sprawdzone), dotyczące tego, co najważniejsze (istotne), dające pełny i spójny obraz zdarzenia. Jeśli relacja reporterska jest niekompletna (cząstkowa, fragmentaryczna), pomija jakieś istotne informacje, których brak tak wypacza obraz zdarzenia, że może to rodzić podejrzenie działania celowego, proszę wskazać te pominięcia, a w miarę możliwości bliżej określić pominięte informacje. Jeśli natomiast opis zdarzenia lub zdarzeń zawiera informacje nieprawdziwe: co do osoby lub osób (np. nie te osoby brały udział), wykonanych czynności (np. nie doszło do opisanych zdarzeń), miejsca (np. te osoby stały 100 m dalej), czasu (np. to miało miejsce, ale znacznie później), sposobu działania (np. w rzeczywistości odbyło się to w ciszy) – proszę wskazać te przekłamania oraz podać źródło informacji, które tego dowodzi.

b. Język użyty do opisu zdarzenia lub zdarzeń powinien być neutralny. Reporterski opis zdarzenia nie może zawierać określeń wartościujących, które narzucają określoną ocenę opisywanych zdarzeń. Jeśli opis zdarzenia nie jest neutralny i zawiera określenia wartościujące, a zwłaszcza wyraźne oceny, proszę wskazać, które słowa, zwroty czy sformułowania użyte przez reportera mają charakter wartościujący pozytywnie lub negatywnie oraz czego/kogo one dotyczą.

c. Obrazy użyte do relacjonowania zdarzenia mogą zawierać elementy drastyczne lub zachowania wyrażające emocje, które mogą wynikać z charakteru opisywanych zdarzeń, ale też mogą, a nie powinny, służyć do budowania dramaturgii i/lub pobudzania emocjonalnych reakcji odbiorców. Jeśli opis zdarzenia zawiera drastyczne obrazy lub silnie emocjonalne wypowiedzi jego uczestników, które nie dotyczą istoty zdarzenia lub w sposób nadmierny „podgrzewają” dramaturgię relacji (np. mają wywołać wśród odbiorców emocje negatywne lub pozytywne skierowane przeciwko określonym osobom lub instytucjom) proszę je wskazać i spróbować określić, w jaki sposób wypaczają one obraz zdarzenia? Dotyczy to również takich ujęć czy przedstawień, które nadmiernie eksponują zachowania wartościujące (gesty, mimika, itp.) mające wpływ na odbiór informacji o zdarzeniu.

 

Przyczyn opisywanych zdarzeń. Rzetelna relacja powinna wskazywać, choćby ogólnie, przyczyny opisywanego zdarzenia (jakie przeszłe zdarzenie czy zaszłości je spowodowały), a jeśli są to okoliczności ogólnie znane lub całkowicie niejasne – przynajmniej wspomnieć o tym. Jeśli relacja kwestię przyczyn(y) pomija milczeniem i może to utrudniać rozumienie informacji (np. budzić wątpliwości, czy zachowanie władz/instytucji jest uzasadnione przez lub współmierne do okoliczności, które je spowodowały), a zwłaszcza gdy relacja wskazuje przyczyny nieprawdziwe, proszę to wskazać i uzasadnić dlaczego dezinformacja dotycząca przyczyn (brak informacji, informacja niepełna lub fałszywa) wypacza rozumienie i odbiór wiadomości. Proszę też wskazać źródła informacji na temat rzeczywistych przyczyn.

 

Uwaga ogólna: nie wszystkie wiadomości powinny zawierać wszystkie wskazane wyżej elementy, czasem wystarczy tylko sam opis zdarzenia, czasem jest też trudno wyraźnie wskazać jego skutki, a zwłaszcza oddzielić wyjaśnienie(a) od komentarza. Na ogół można jednak dość łatwo zorientować się czy sam opis wystarcza, czy informacje dotyczące skutków są trudno dostępne czy celowo pominięte, a zwłaszcza czy występuje pomieszanie wyjaśnień i komentarzy. Jeśli tego rodzaju wątpliwości czy podejrzenia się pojawiają należy o nich wspomnieć, a owe wątpliwości i podejrzenia uzasadnić. To samo dotyczy wszelkich braków w zakresie każdego z wyszczególnionych punktów – jeśli ktokolwiek ma uzasadnione podejrzenie, że jest to wynikiem dziennikarskiej nierzetelności lub tendencyjności, powinien to wskazać i uzasadnić na jakiej podstawie tak sądzi.