Rozliczenie zbiórki na transparenty z 10 kwietnia

Otrzymaliśmy w sumie 3 263 zł

Wydaliśmy 3 041 zł

Wpłaty (darczyńców z dyskrecji oznaczam inicjałami — każdy odnajdzie własną wpłatę):

KK — 50zł

ASz — 100 zł

BS — 300 zł

WK — 460zł

EB — 500 zł

KM — 50 zł

PW — 200 zł

MM — 300 zł

BZ — 100 zł

AK — 50 zł

DM — 203 zł

ET — 100 zł

MPK — 100 zł

HM — 100 zł

RT — 150 zł

AL — 500 zł

Wydatki to:

Druk trzech transparentów — 1474 zł

Zakup masztów, lin, materiałów — 1357 zł

Transport — 200 zł.

Zostało 222 zł — następna akcja 😉

Niejasności wyjaśnia Paweł Kasprzak