Uchwała nr 1, podjęta na II Kongresie Obywateli RP, 31 maja – 2 czerwca 2019 roku


Ruch Obywatele RP postanawia, że nadal będzie działać na rzecz budowy siły sprawczej obywateli w polskiej polityce. W tym celu będzie rozwijać Społeczne Komitety Wyborców, które korzystać będą między innymi z wysłuchań publicznych, jako sprawdzonego już narzędzia demokracji deliberatywnej.