Rozmawiamy o sprawach najważniejszych. Drugi Kongres Programowy Obywateli RP

Od piątku trwa II Kongres Obywateli RP. Rozmawiamy o edukacji, zmianach klimatycznych, prawyborach, obywatelskim Senacie i Konstytuancie

Przed jesiennymi wyborami do parlamentu oczekujemy od demokratycznych środowisk politycznych otwartych, powszechnych, międzypartyjnych prawyborów, które wyłonią wspólną listę demokratycznych partii, wystawioną w wyborach do Sejmu i Senatu przeciw populistycznemu zagrożeniu. Nie chcemy popierać list kandydatów układanych w zamkniętych gabinetach partyjnych liderów, które mają więcej wspólnego z podziałem politycznych łupów niż odpowiadają na realne problemy obywateli. Naturalnych następstwem takich prawyborów powinna być zmiana ustawy o partiach politycznych.

Obywatelski Senat i Konstytuanta

W obliczu wyborów parlamentarnych oczekujemy również obywatelskiego, nie partyjnego Senatu. Uważamy, że kandydatów na senatorów powinny wyłonić w demokratycznej procedurze obywatelskie komitety spośród osób zgłoszonych także przez środowiska obywatelskie, organizacje pozarządowe, środowiska samorządowe, akademickie i polityczne, a nie tylko partie polityczne.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Tekst Pawła Kasprzaka „Dość!”

Wyłoniony w jesiennych wyborach parlament (nazwaliśmy go Konstytuantą) musi dokonać reformy ustroju państwa, a potem powinien się rozwiązać rozpisując normalne wybory. Nie wykluczamy zmian w konstytucji.

Konieczna reforma państwa musi obejmować m.in.:

– podstawy zasad trójpodziału władzy;

– „bezpieczniki demokracji” (ustawy organiczne wymagające dla swej zmiany większości kwalifikowanej);

– wszelkie przepisy dotyczące praw człowieka i obywatela, w tym np. przepisy przeciwdziałające dyskryminacji, praw mniejszości.

Konstytucyjnych gwarancji wymagają bezpośrednie formy obywatelskiej władzy (obywatelskich wniosków referendalnych nie wolno dowolnie odrzucać, a panele obywatelskie, powinny stać się standardem debaty publicznej. Państwo ma obowiązek te inicjatywy wspierać).

Jesteśmy zdania, że prawa socjalne muszą należeć do kategorii praw człowieka i zyskać odpowiedni status prawny. Bezwzględnie pilnej debaty i konsensualnego rozstrzygnięcia z udziałem obywateli wymagają prawa kobiet, w tym przepisy aborcyjne, rozdział kościoła od państwa, prawa emerytalne.


[sc name=”wesprzyj” naglowek=” Buduj z nami patriotyzm obywatelski” tresc=” Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy mogli działać dalej! „]

Reforma oświaty

Uważamy, że jednym z najważniejszych zadań państwa jest organizacja oświaty. To obok armii i służby zdrowia jedna z głównych pozycji w budżecie każdego współczesnego państwa. Polska szkoła wymaga reformy, ale nie może ona polegać na zmianach strukturalnych. Zmiany wymagają same fundamenty myślenia o edukacji.

W zglobalizowanym świecie nowych mediów, oferujących swobodny dostęp do wszelkiej wiedzy, w świecie pozbawionym autorytetów, wszelkich kanonów wiedzy, mądrości i prawdy, szkoła w tradycyjnym modelu przekazywania wiedzy jest jawnym anachronizmem.

Uważamy, że nauczycielom należy się podwyżka płac. W najgłębiej pojętym interesie społecznym jest, by nauczyciele zarabiali powyżej średniej w kraju. To trzeba im zagwarantować trwale – i chodzi o gwarancje rangi ustrojowej.

Szkoły muszą być na wszystkich poziomach autonomiczne, niezależne od politycznych koniunktur i wolne od sterowania przez polityków. Władzę w autonomicznych szkołach powinien sprawować nauczycielski samorząd. Musi to gwarantować prawo oświatowe – szkolna konstytucja w randze ustawy organicznej, którą zmienić wolno wyłącznie kwalifikowaną większością głosów.

To samorząd nauczycieli, a nie rozporządzenia ministrów i wymagania państwowych komisji egzaminacyjnych, określa program szkoły na wszystkich poziomach. Szkoła musi być pluralistyczna. Uważamy, że tam gdzie pojawiają się konflikty wartości i interesów na linii dziecko-rodzic-państwo. Decyzje urzędnicze powinny podlegać zaskarżeniu w sądzie.

W obronie klimatu

Mamy do czynienia z katastrofą klimatyczną, która dobitnie pokazuje kryzys obecnej polityki. Działania polityków są jałowe i nie przynoszą zmian. Potrzebne jest spojrzenie na katastrofę klimatyczną z punktu widzenia społeczeństwa, wspólnoty obywateli i obywatelek. Obywatele RP podejmą więc wszelkie niezbędne działania zamierzające do propagowania i organizacji obywatelskich paneli klimatycznych – lokalnych, ogólnokrajowych czy europejskich. Będziemy przy tym współpracowali ze wszystkimi podmiotami, których cele w tej kwestii są zbieżne z naszymi. Podejmiemy działania, które będą wykraczały poza istniejące podziały polityczne.

Dwa panele na zakończenie kongresu

Dzisiaj trzeci dzień naszego kongresu, a w nim dwie sesja panelowe: klimatyczna oraz sesja „Partycypacja obywatelska w wyborach”. Gośćmi będę m.in. (pierwszy panel): Urszula Sara Zielińska (Partia Zieloni), Urszula Kuczyńska (Razem), Marcin Popkiewicz (Nauka dla Klimatu), Monika Sadkowska (Panele dla Klimatu), Paweł Szypulski (Greenpeace Polska).

W dyskusji w drugim panelu udział wezmą: Urszula Sara Zielińska (Partia Zieloni), Anna Brzezińska (Koalicja Europejska), Wawrykiewicz (Wolne sądy), Kuba Wygnanski (STOCZNIA) i Wojciech Kinasiewicz – Obywatele RP. 

O kongresie Obywateli RP pisze również Gazeta Wyborcza

fot. Michał Szymanderski – Pastryk. Więcej zdjęć z kongresu – tutaj


[sc name=”newsletter” naglowek=” Bądź dobrze poinformowany!” tresc=” Najnowsze informacje o nas, analizy i diagnozy sytuacji w kraju trafią prosto na Twoją skrzynkę!”]

2 thoughts on “Rozmawiamy o sprawach najważniejszych. Drugi Kongres Programowy Obywateli RP

 • 3 czerwca, 2019 o 14:48
  Permalink

  Z okazji kongresu obywateli rp wypada złożyć wam życzenia dalszej owocnej i przynoszącej tak dobre efekty, pracy. Na pewno PIS dzięki waszym programowym manifestacjom zyskał kilka procent poparcia. Mam nadzieję, że nadal będziecie obecni na scenie politycznej i zapewnicie uzyskanie po jesiennych wyborach większości konstytucyjnej.
  Trzeba więc stwierdzić, że wasza działalność jest nie tylko dowodem na to, że demokracja w Polsce ma się świetnie, ale także przynosi bardzo dobre efekty.

  Odpowiedz
  • 4 czerwca, 2019 o 17:35
   Permalink

   A po co awatarowi większość konstytucyjną? Przecież na koniec wszystkie awatary, już niepotrzebne, zostaną publicznie wydudkane, zawsze tak jest.

   Odpowiedz

Pozostaw odpowiedź elka26 Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *