Rozmawiamy o sprawach najważniejszych. Drugi Kongres Programowy Obywateli RP

Od piątku trwa II Kongres Obywateli RP. Rozmawiamy o edukacji, zmianach klimatycznych, prawyborach, obywatelskim Senacie i Konstytuancie

Przed jesiennymi wyborami do parlamentu oczekujemy od demokratycznych środowisk politycznych otwartych, powszechnych, międzypartyjnych prawyborów, które wyłonią wspólną listę demokratycznych partii, wystawioną w wyborach do Sejmu i Senatu przeciw populistycznemu zagrożeniu. Nie chcemy popierać list kandydatów układanych w zamkniętych gabinetach partyjnych liderów, które mają więcej wspólnego z podziałem politycznych łupów niż odpowiadają na realne problemy obywateli. Naturalnych następstwem takich prawyborów powinna być zmiana ustawy o partiach politycznych.

Obywatelski Senat i Konstytuanta

W obliczu wyborów parlamentarnych oczekujemy również obywatelskiego, nie partyjnego Senatu. Uważamy, że kandydatów na senatorów powinny wyłonić w demokratycznej procedurze obywatelskie komitety spośród osób zgłoszonych także przez środowiska obywatelskie, organizacje pozarządowe, środowiska samorządowe, akademickie i polityczne, a nie tylko partie polityczne.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Tekst Pawła Kasprzaka „Dość!”

Wyłoniony w jesiennych wyborach parlament (nazwaliśmy go Konstytuantą) musi dokonać reformy ustroju państwa, a potem powinien się rozwiązać rozpisując normalne wybory. Nie wykluczamy zmian w konstytucji.

Konieczna reforma państwa musi obejmować m.in.:

– podstawy zasad trójpodziału władzy;

– „bezpieczniki demokracji” (ustawy organiczne wymagające dla swej zmiany większości kwalifikowanej);

– wszelkie przepisy dotyczące praw człowieka i obywatela, w tym np. przepisy przeciwdziałające dyskryminacji, praw mniejszości.

Konstytucyjnych gwarancji wymagają bezpośrednie formy obywatelskiej władzy (obywatelskich wniosków referendalnych nie wolno dowolnie odrzucać, a panele obywatelskie, powinny stać się standardem debaty publicznej. Państwo ma obowiązek te inicjatywy wspierać).

Jesteśmy zdania, że prawa socjalne muszą należeć do kategorii praw człowieka i zyskać odpowiedni status prawny. Bezwzględnie pilnej debaty i konsensualnego rozstrzygnięcia z udziałem obywateli wymagają prawa kobiet, w tym przepisy aborcyjne, rozdział kościoła od państwa, prawa emerytalne.


[sc name=”wesprzyj” naglowek=” Buduj z nami patriotyzm obywatelski” tresc=” Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy mogli działać dalej! „]

Reforma oświaty

Uważamy, że jednym z najważniejszych zadań państwa jest organizacja oświaty. To obok armii i służby zdrowia jedna z głównych pozycji w budżecie każdego współczesnego państwa. Polska szkoła wymaga reformy, ale nie może ona polegać na zmianach strukturalnych. Zmiany wymagają same fundamenty myślenia o edukacji.

W zglobalizowanym świecie nowych mediów, oferujących swobodny dostęp do wszelkiej wiedzy, w świecie pozbawionym autorytetów, wszelkich kanonów wiedzy, mądrości i prawdy, szkoła w tradycyjnym modelu przekazywania wiedzy jest jawnym anachronizmem.

Uważamy, że nauczycielom należy się podwyżka płac. W najgłębiej pojętym interesie społecznym jest, by nauczyciele zarabiali powyżej średniej w kraju. To trzeba im zagwarantować trwale – i chodzi o gwarancje rangi ustrojowej.

Szkoły muszą być na wszystkich poziomach autonomiczne, niezależne od politycznych koniunktur i wolne od sterowania przez polityków. Władzę w autonomicznych szkołach powinien sprawować nauczycielski samorząd. Musi to gwarantować prawo oświatowe – szkolna konstytucja w randze ustawy organicznej, którą zmienić wolno wyłącznie kwalifikowaną większością głosów.

To samorząd nauczycieli, a nie rozporządzenia ministrów i wymagania państwowych komisji egzaminacyjnych, określa program szkoły na wszystkich poziomach. Szkoła musi być pluralistyczna. Uważamy, że tam gdzie pojawiają się konflikty wartości i interesów na linii dziecko-rodzic-państwo. Decyzje urzędnicze powinny podlegać zaskarżeniu w sądzie.

W obronie klimatu

Mamy do czynienia z katastrofą klimatyczną, która dobitnie pokazuje kryzys obecnej polityki. Działania polityków są jałowe i nie przynoszą zmian. Potrzebne jest spojrzenie na katastrofę klimatyczną z punktu widzenia społeczeństwa, wspólnoty obywateli i obywatelek. Obywatele RP podejmą więc wszelkie niezbędne działania zamierzające do propagowania i organizacji obywatelskich paneli klimatycznych – lokalnych, ogólnokrajowych czy europejskich. Będziemy przy tym współpracowali ze wszystkimi podmiotami, których cele w tej kwestii są zbieżne z naszymi. Podejmiemy działania, które będą wykraczały poza istniejące podziały polityczne.

Dwa panele na zakończenie kongresu

Dzisiaj trzeci dzień naszego kongresu, a w nim dwie sesja panelowe: klimatyczna oraz sesja „Partycypacja obywatelska w wyborach”. Gośćmi będę m.in. (pierwszy panel): Urszula Sara Zielińska (Partia Zieloni), Urszula Kuczyńska (Razem), Marcin Popkiewicz (Nauka dla Klimatu), Monika Sadkowska (Panele dla Klimatu), Paweł Szypulski (Greenpeace Polska).

W dyskusji w drugim panelu udział wezmą: Urszula Sara Zielińska (Partia Zieloni), Anna Brzezińska (Koalicja Europejska), Wawrykiewicz (Wolne sądy), Kuba Wygnanski (STOCZNIA) i Wojciech Kinasiewicz – Obywatele RP. 

O kongresie Obywateli RP pisze również Gazeta Wyborcza

fot. Michał Szymanderski – Pastryk. Więcej zdjęć z kongresu – tutaj


[sc name=”newsletter” naglowek=” Bądź dobrze poinformowany!” tresc=” Najnowsze informacje o nas, analizy i diagnozy sytuacji w kraju trafią prosto na Twoją skrzynkę!”]

2 komentarze do “Rozmawiamy o sprawach najważniejszych. Drugi Kongres Programowy Obywateli RP

 • 3 czerwca, 2019 o 14:48
  Bezpośredni odnośnik

  Z okazji kongresu obywateli rp wypada złożyć wam życzenia dalszej owocnej i przynoszącej tak dobre efekty, pracy. Na pewno PIS dzięki waszym programowym manifestacjom zyskał kilka procent poparcia. Mam nadzieję, że nadal będziecie obecni na scenie politycznej i zapewnicie uzyskanie po jesiennych wyborach większości konstytucyjnej.
  Trzeba więc stwierdzić, że wasza działalność jest nie tylko dowodem na to, że demokracja w Polsce ma się świetnie, ale także przynosi bardzo dobre efekty.

  Odpowiedz
  • 4 czerwca, 2019 o 17:35
   Bezpośredni odnośnik

   A po co awatarowi większość konstytucyjną? Przecież na koniec wszystkie awatary, już niepotrzebne, zostaną publicznie wydudkane, zawsze tak jest.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *