Nie łamać konstytucji!

Stanowisko Obywateli RP przyjęte 16 marca 2020 w związku z niekonstytucyjnymi regulacjami dotyczącymi pandemii koronawirusa:

Do władzy, opozycji i współobywateli

W obliczu pandemii i nadchodzącej nieuniknienie również w Polsce fali zachorowańsprawą kluczową staje się zaufanie obywateli do władz i służb państwa. Źle jestnie tylko z systemem ochrony zdrowia – obecnej władzy nie wierzy połowaPolaków. Są ku temu dobre powody. Piszemy jednak niniejsze nie po to, by nawładzę narzekać, ale po to, by przynajmniej na czas śmiertelnego zagrożeniazapewnić warunki elementarnego ładu – niezwykle trudnego do utrzymania wnormalnej kondycji kraju, a niemal niemożliwego w obecnym politycznym kryzysie.

Stan zagrożenia epidemicznego ogłoszono w Polsce w sposób budzący znów te same, bardzo poważne zastrzeżenia co do zgodności tej regulacjiz prawem, a w szczególności z Konstytucją RP. Troska o konstytucyjnąpraworządność schodzi w sytuacjach kryzysowych na plan dalszy i nie zajmuje uwagiprzerażonych sytuacją obywateli. Jednak wiarygodność władz nabiera szczególnegoznaczenia, kiedy trzeba się poddać rygorom kwarantanny i akceptować szereginnych, niezwykle dolegliwych ograniczeń.

W szczególności zastosowane przez PiS rozwiązanie nie zapewnia żadnych gwarancji obywatelom poszkodowanym w wyniku działań służbpaństwa – a zgodne z konstytucją ustawodawstwo o stanie wyjątkowym lub stanieklęski żywiołowej takie gwarancje tworzy. Chodzi na przykład o ludzi tracącychmożliwość zarobkowania w wyniku kwarantanny, zamknięcia miejsc pracy, utrudnieńw poruszaniu się, czy gromadzeniu się w miejscach publicznych.

Prowizoryczna i niekonstytucyjna regulacja o epidemii nie rodzi też żadnych konsekwencji co do ustroju, budzi natomiast podejrzenia co dorzeczywistych intencji rządzących. W stanach nadzwyczajnych, o których mówiKonstytucja RP, zakazane są wybory, zmiana prawa i ustroju państwa.

Tego wszystkiego stanowczo się domagamy. Żądamy wobec tego:

  1. Natychmiastowego ogłoszenia na całym terytoriumRzeczypospolitej stanu klęski żywiołowej, poddanego wszystkim rygoromkonstytucyjnym.
  2. Natychmiastowego ogłoszenia przedłużeniakadencji obecnie urzędującego prezydenta i przesunięcia terminu wyborów.Moratorium powinno objąć również regulacje i decyzje dotyczące ustrojunaczelnych organów państwa. Przedłużyć trzeba więc także kadencję PierwszegoPrezesa Sądu Najwyższego i zakazać dalszych zmian ustrojowych w sądownictwie iinnych instytucjach państwa.
  3. Potwierdzenia konstytucyjnych gwarancji prawobywateli do roszczeń wobec państwa z tytułu strat poniesionych w wynikuograniczenia praw w sytuacji zagrożenia.

Wzywamy parlamentarzystów i wszystkie siły polityczne do działań na rzecz realizacji tych trzech postulatów, które są minimalnymwarunkiem rozejmu w politycznej wojnie, zawartego na czas kryzysu. To sprawanajwyższej wagi. Możemy mieć w Polsce do czynienia z dramatycznymi sytuacjami,w których np. lekarze ze wsparciem służb państwa będą zmuszeni decydować, komuudzielać pomocy wymagającej brakującego sprzętu, a komu nie. Ludzie działającyw takich warunkach muszą dostać pełne wsparcie. Muszą być obdarzeni całkowitymzaufaniem – musimy wiedzieć z absolutną pewnością, że dla dobra wspólnegorobią, co robić muszą.

Niech zatem nikomu nie przychodzi do głowy wykorzystywanie kryzysu dla politycznych korzyści. Dobrze znamy rozmiar niekompetencji obecnejwładzy i ciężar jej przewin oraz zaniechań. Nie zmienimy jednak tej władzy zdnia na dzień. Musimy stworzyć warunki do maksymalnie sprawnego działaniainstytucji i służb państwa.

Oczekujemy, że decyzje zgodne z prawem i Konstytucją RP

Strony: 1 | 2

One thought on “Nie łamać konstytucji!

  • 16 marca, 2020 o 11:19
    Permalink

    Jednak rozejm ten nie powinien polegać na tworzeniu nowych pozakonstucyjnych organów władzy nadzwyczajnej-wspólnych pisu z opozycją – proponowanych przez panów Ujazdowskego i Zalewskiego. Moim zdaniem ta propozycja to szachowanie opozycji aby przerzucić na nią część odpowiedzialności za powodzenie walki z epidemią, na którą to walkę w formie instytucjonalnej opozycja nie będzie miała żadnego wpływu. Myślę też, że tym apelem panowie Ujazdowski i Zalewski ujawnili swoje prawdziwe oblicze i role- nie trzeba było długo czekać.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *