Zarzuty o naruszenie miru domowego Sejmu

 
9 grudnia 2016 r., czwórce uczestników Obywateli RP: Ewie Błaszczyk, Tadeuszowi Jakrzewskiemu, Pawłowi Kasprzakowi i Wojciechowi Kinasiewiczowi przedstawiono prokuratorski zarzut o naruszenie miru domowego

 
Oskarża się każdego z nich o to, że

 

w dniu 30 listopada 2016 roku w Warszawie wdarł(a) się na chroniony teren Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przy ulicy Wiejskiej 4/6/8 w Warszawie, a następnie wbrew żądaniu Straży Marszałkowskiej, uprawnionej w ramach ochrony Sejmu do zapewnienia porządku na terenie Sejmu, terenu tego nie opuścił(a), tj. o czyn z art. 193 k.k.

 
Sprawa nie należy do najpoważniejszych – wspomniany czyn jest zagrożony karą do roku pozbawienia wolności, a samo oskarżenie wpisuje się w barejowską konwencję wydarzeń.

 
Oskarżeni nie przyznali się do zarzucanego czynu, odmówili złożenia wyjaśnień, składając zamiast tego oświadczenia. Paweł Kasprzak oświadczył m.in.:
 

Wiedząc o zakazie wstępu na teren Sejmu, zdecydowałem się świadomie go złamać, uznając go za akt bezprawia. Rzeczywistym przedmiotem sporu pomiędzy mną, a marszałkiem Kuchcińskim jest prawo do demonstrowania w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Sejmu. Na tym właśnie polega czyn, którego się dopuściłem. Zamierzam go ponawiać.

 
Adwokaci podejrzanych wystosowali do prokuratury wniosek dowodowy. Domagają się w nim uznania 560 parlamentarzystów za pokrzywdzonych naruszeniem ich miru domowego i przesłuchania ich na okoliczność, czy istotnie czyn podejrzanych nastąpił wbrew ich woli, naruszając ich prawne dobra.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *