Zarzuty o naruszenie miru domowego Sejmu

 
9 grudnia 2016 r., czwórce uczestników Obywateli RP: Ewie Błaszczyk, Tadeuszowi Jakrzewskiemu, Pawłowi Kasprzakowi i Wojciechowi Kinasiewiczowi przedstawiono prokuratorski zarzut o naruszenie miru domowego

 
Oskarża się każdego z nich o to, że

 

w dniu 30 listopada 2016 roku w Warszawie wdarł(a) się na chroniony teren Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przy ulicy Wiejskiej 4/6/8 w Warszawie, a następnie wbrew żądaniu Straży Marszałkowskiej, uprawnionej w ramach ochrony Sejmu do zapewnienia porządku na terenie Sejmu, terenu tego nie opuścił(a), tj. o czyn z art. 193 k.k.

 
Sprawa nie należy do najpoważniejszych – wspomniany czyn jest zagrożony karą do roku pozbawienia wolności, a samo oskarżenie wpisuje się w barejowską konwencję wydarzeń.

 
Oskarżeni nie przyznali się do zarzucanego czynu, odmówili złożenia wyjaśnień, składając zamiast tego oświadczenia. Paweł Kasprzak oświadczył m.in.:
 

Wiedząc o zakazie wstępu na teren Sejmu, zdecydowałem się świadomie go złamać, uznając go za akt bezprawia. Rzeczywistym przedmiotem sporu pomiędzy mną, a marszałkiem Kuchcińskim jest prawo do demonstrowania w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Sejmu. Na tym właśnie polega czyn, którego się dopuściłem. Zamierzam go ponawiać.

 
Adwokaci podejrzanych wystosowali do prokuratury wniosek dowodowy. Domagają się w nim uznania 560 parlamentarzystów za pokrzywdzonych naruszeniem ich miru domowego i przesłuchania ich na okoliczność, czy istotnie czyn podejrzanych nastąpił wbrew ich woli, naruszając ich prawne dobra.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *