Żądamy wstrzymania prac nad zmianami ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym

Oświadczenie demokratycznych ruchów obywatelskich

 
My, przedstawiciele organizacji i ruchów obywatelskich, żądamy natychmiastowego wstrzymania prac nad zmianami ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Ostrzegamy posłów i senatorów – głosując za złamaniem Konstytucji RP, łamiecie rotę własnego ślubowania, uczestniczycie w zamachu stanu, dopuszczacie się aktu zdrady! Depczecie mandat uzyskany w wyborach, stajecie się przestępcami!
 
Krajowa Rada Sądownictwa ma być organem strzegącym niezawisłości polskich sądów od organów władzy państwa. Wybór jej członków przez sejmową większość oznacza więc złamanie niezawisłości sądów i zasady trójpodziału władzy, a w szczególności literalnie narusza Art. 187 ust. 1 pkt 2 Konstytucji RP w związku z Art. 10 oraz Art. 173. Sądy powszechne i Sąd Najwyższy zostaną podporządkowane partyjnym funkcjonariuszom, jak to się już stało z Trybunałem Konstytucyjnym. Projektowany zaś w ustawie wybór izby Sądu Najwyższego stwierdzającej ważność wyborów przez polityczną większość rządzącą oznacza koniec gwarancji uczciwych wyborów w Polsce. To kres polskiej demokracji. To również kolejny, być może decydujący krok w stronę wycofania Polski ze struktur Unii Europejskiej.

Polską konstytucję wolno zmienić wyłącznie w trybie w niej przewidzianym. Nie wolno jej łamać niezgodnymi z nią ustawami bez kontroli konstytucyjnej – niemożliwej w państwie pozbawionym Trybunału Konstytucyjnego. Ustrój sądów wolno i należy reformować z koniecznym zachowaniem przepisów prawa, z udziałem obywateli i ich organizacji. Narady Prezydenta z szefem rządzącej partii są targiem dzielących łupy spiskowców, a nie wymaganą prawem procedurą transparentnych konsultacji i narodowej debaty. Oczekujemy i żądamy rzeczywistej, zgodnej z prawem i wolą obywateli reformy sądownictwa, a nie uległości sędziów wymuszanej przemocą rządzących.

Dzisiejsza większość parlamentarna pochodzi z demokratycznych wyborów. Traci jednak mandat legalnej władzy, łamiąc najwyższe prawo Rzeczypospolitej. Wypowiadamy jej posłuszeństwo!

Zdradza Ojczyznę ten, kto łamie jej najwyższe prawo, ponieważ to właśnie w Konstytucji zapisano, czym w istocie jest Rzeczpospolita Polska i jakie są w niej prawa oraz wolności obywateli. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by powstrzymać dokonywany właśnie zamach stanu i akt zdrady.

Wzywamy wolnych polskich obywateli! Zatrzymajmy bezprawie, powstrzymajmy zamach stanu! Sejm jest nasz! Wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli – do Sejmu! Należy nam się udział w debacie! Dzisiaj o 17.00 i w następnych dniach – dopóki Sejm nie odrzuci łamiących prawo projektów, albo nie odrzucimy ich w Sejmie sami!

Wzywamy parlamentarzystów opozycji! Wasz głos nic nie będzie znaczył, a wszelkie procedury zostaną jak zawsze złamane. Odtąd już żadne kolejne głosowanie nie będzie w Polsce ważne. Sejm jawnie depczący konstytucję nie jest legalną władzą. Nie ulegajcie jej! Stańcie z nami w obywatelskim proteście, bądźcie przy nas, kiedy po raz kolejny staniemy się ofiarami przemocy państwa zawłaszczonego przez przestępców! Kiedy będą przemocą pacyfikować nasz protest, niech będą zmuszeni tę samą przemoc stosować wobec Was. W tej smutnej chwili chcemy przynajmniej z radością zobaczyć w Was naszych wybranych przedstawicieli. Niech solidarny, wspólny opór zjednoczy demokratyczną opozycję!

Obywatele RP
Warszawski Strajk Kobiet
Obywatele Solidarnie w Akcji
KOD Mazowsze

 
„Wolne sądy, wolne wybory, wolna Polska” – oświadczenie 27 organizacji społecznychtutaj.

 


Popierasz nasze działania? Wpłać darowiznę!

 

Jeden komentarz do “Żądamy wstrzymania prac nad zmianami ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym

 • 22 listopada, 2017 o 17:01
  Bezpośredni odnośnik

  Podoba mi się stwierdzenie faktu, że ta władza jest nielegalna i w konsekwencji wypowiada się jej posłuszeństwo.

  Trochę nie podoba mi się poświadczenie nieprawdy, że ta władza została wybrana demokratycznie. Wybory, w których monopol na wybieranie mają odgórnie koncesjonowane partie a żaden z obywateli nie dysponuje wolnym biernym prawem wyborczym są z definicji niedemokratyczne. I w sposób jednoznaczny niekonstytucyjne (konstytucja gwarantuje każdemu obywatelowi prawo wybieralności do Sejmu oraz powszechne i równe wybory do Sejmu) Wykluczenie obywateli bezpartyjnych i zrzeszonych lokalnie z procesów wyborczych dyskwalifikuje wybory jako demokratyczne i zgodne z konstytucją.

  Tak Sejm powinien należeć wreszcie do obywateli. Dlatego należy wysunąć postulat rozwiązania Sejmu i rozpisania prawdziwie demokratycznych, czyli powszechnych, równych, wolnych, tajnych i bezpośrednich wyborów do Sejmu z pełnym prawem udziału w wyborach obywateli zrzeszonych i niezależnych.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *