Wspólne oświadczenie organizacji pozarządowych w sprawie tzw. „ustawy kagańcowej” i postępującego upolityczniania sądów

Jako Akcja Demokracja, Amnesty International, Front Europejski, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Komitet Obrony Demokracji, Obywatele RP oraz Ogólnopolski Strajk Kobiet wyrażamy swoją solidarność z sędziami, którym dziś odbiera się niezawisłość

Procedowana właśnie w Sejmie tzw. „ustawa kagańcowa” tworzy surowy system uznaniowych sankcji, pod których groźbą sędziowie mają się podporządkować woli polityków będących u władzy. Ustawa ograniczy ich wolność wypowiedzi, swobodę orzekania – zniszczy ich niezależność.

Nie tylko nie ma na to naszej zgody, ale przestrzegamy polityczną władzę przed kolejną próbą zniesienia niezależności sędziów za pomocą szykan i represji. Ustawy kagańcowej nie da się pogodzić z prawem Unii Europejskiej, a konsekwencje tego mogą być dotkliwe dla Polski. Sędziowie wciąż mają w rękach prawne narzędzia przeciwdziałania próbom ich podporządkowania władzy i dowiedli własnej determinacji w ich stosowaniu. Narzędzia skutecznego sprzeciwu ma również obywatelskie społeczeństwo. Ta próba zamachu na niezależność sądów musi się skończyć porażką – tak, jak porażką okazały się próby podporządkowania Sądu Najwyższego. Jej koszt obciąży władzę, ale również państwo.

Apelujemy do rządzących o rozsądek i wycofanie projektu. Nieważne z jakiej jesteście formacji, nieważne czy reprezentujecie władzę czy opozycję. Każdy z Was może stanąć przed sądem i tylko jego niezależność może zapewnić Wam uczciwy i sprawiedliwy proces – władza może się przecież zmienić. Zatrzymajcie się. Niezależne sądy muszą pozostać gwarancją sprawiedliwości, prawa i naszego wspólnego bezpieczeństwa.

Zdajemy sobie sprawę, że przed 2015 r. polski system sprawiedliwości nie funkcjonował bez wad. Co do tego, że wymaga naprawy i reformy zgadzamy się zarówno my, wielu polityków oraz polityczek, jak i środowisko sędziowskie. Takie przemiany jednak nie mogą odbywać się bez udziału obywateli i obywatelek, odpowiedzi na ich potrzeby, a także bez poszanowania zasad będących podstawą społecznego konsensusu.

­­­­Wciąż są w Rzeczypospolitej, a także w Europie, której jesteśmy częścią, niezależne sądy. Wciąż są odważni sędziowie, którzy będą niezłomnie działać w imię niezależnych, apolitycznych sądów i Polski przestrzegającej prawa UE. A my, obywatele i obywatelki, Polki i Polacy, Europejczycy i Europejki, niezmiennie będziemy ich w tych działaniach wspierać. 

Obywatele Parlamentarzyści. Obywatele Posłowie i Obywatelki Posłanki. Obywatele Senatorowie i Obywatelki Senatorki. Nieważne z jakiej jesteście formacji, nieważne czy reprezentujecie władzę czy opozycję. Niezależne sądy są podstawą funkcjonowania demokratycznego państwa. To podstawa dla Was i Waszych rodzin.

Każdy z Was może stanąć przed sądem i tylko niezależny sąd może zapewnić Wam uczciwy i sprawiedliwy proces. Władza może się przecież zmienić, ale niezależne sądy muszą pozostać gwarancją sprawiedliwości. I prawa. Naszego wspólnego bezpieczeństwa.

Dzisiaj, tutaj pod Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej wzywamy Was – zatrzymajcie się. Panie i panowie parlamentarzyści – nie wolno oddawać trzeciej władzy, władzy sądowniczej w zarząd jakiejkolwiek partii, jakichkolwiek polityków, bo to w końcu wróci do Was i Waszych bliskich, do nas wszystkich – niczym niepodważalny wyrok. Bezlitośnie.   

Warszawa, 11 stycznia 2020 r.

fot. Katarzyna Pierzchała

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *