Usunąć Obywateli RP. MSWiA chce przejąć fundację

MSWiA skierowało wniosek do sądu o zmianę Zarządu Fundacji Wolni Obywatele RP na zarząd przymusowy. Oznacza to, że w przypadku zgody sądu na zarząd przymusowy MSWiA przejmuje faktyczną władzę nad Fundacją, jej mieniem, a nawet logo Obywatele RP

Wniosek został poparty dowodami w postaci screenshotów ze strony obywatelerp.org. Zamieszczone materiały mają wg wnioskodawcy wskazywać na namawianie do łamania prawa przez Zarząd Fundacji. Wg pełnomocnika MSWiA Fundacja nie wypełnia swoich statutowych zadań.

Działanie MSWiA jest aktem politycznym, a nie jako troską o ryzyko łamania prawa przez Zarząd. ONR, Młodzież Wszechpolska i inne organizacje nacjonalistyczne, które regularnie dopuszczają się łamania prawa (atak na KOD w Radomiu, rasizm na Marszu Niepodległości, nawoływanie do popełnienia przestępstwa i nienawiści na tle rasowym, seksualnym), nie są poddawane przez MSWiA takim szykanom.

Prawu i Sprawiedliwości przestało wystarczać ciąganie nas po sądach i uniemożliwianie nam demonstrowania. Tym razem podjęło próbę faktycznego usunięcia nas z życia publicznego. Oczywiście, fakt przejęcia władzy nad mieniem Fundacji przez MSWiA nie oznacza zaniku ruchu Obywatele RP.

Obywatele RP to ludzie, a nie Fundacja.

Pełne pismo wysłane przez MSWiA, wraz z dowodami i statut Fundacji – https://drive.google.com/open?id=13NuKq3-3bJG0OuTgGMHbbdkrk1s5NF5T

21 komentarzy do “Usunąć Obywateli RP. MSWiA chce przejąć fundację

 • 22 maja, 2018 o 10:11
  Bezpośredni odnośnik

  Takiemu sqrwysyństwu trzeba za wszelką cenę zapobiec. Najpierw nagłaśniamy więc ten zamiar na cały cywilizowany świat: kopiujemy, tłumaczymy na języki obce, rozsyłamy do wszelkich mediów, PE, KE itd. Nie wiem w tej chwili, czy i jakie istnieją skuteczne metody (najlepiej: zniszczyć PiS i ten rząd). Niech wypowiedzą się ci, którzy mają odpowiednią wiedzę prawniczą – trzeba tu i w tym miejscu zrobić „burzę mózgów” i to natychmiast. Zróbmy „marsz miliona” na Warszawę i żądajmy ustąpienia rządu – to samo zasugerował wczoraj Lech Wałęsa w „Faktach po Faktach” (z nieco innego powodu, lecz jedynie słusznie i skutecznie).

  Odpowiedz
 • 22 maja, 2018 o 10:38
  Bezpośredni odnośnik

  Kilkakrotnie obserwowałem działania Obywateli RP, gdzie właśnie Kasprzak zwracał uwagę, że nawet przeciwnicy mają być uszanowani. Pisałem o tym kilkakrotnie i zwracałem uwagę na kulturę. Także o tym, jak wyzywał was Jarosław Kaczyński, który twierdził, że przejawami nienawiści są białe róże oraz pokazywanie mu niewłaściwych cytatów jego brata, którego – ocenzurowanego – promuje na świętego. Tego typu wniosek to prowokacja tego samego pokroju.

  Odpowiedz
 • 22 maja, 2018 o 11:02
  Bezpośredni odnośnik

  Akcje z TK, SN i KRS plus już udokumentowane wszczynanie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów za ich wyroki pozbawiają w zasadzie całe sądownictwo atrybutu niezawisłości i legalności.

  W zasadzie pozbawia to polskie sądy legitymizacji do rozstrzygania wszelkich, a w szczególności takich spraw. To już nie jest wymiar sprawiedliwości. To system zbrodni sądowych, jak w nazizmie i bolszewizmie. Może to dobra okazja pójścia tą drogą i odwołania się do sądownictwa międzynarodowego.

  Odpowiedz
  • 22 maja, 2018 o 12:42
   Bezpośredni odnośnik

   A czy nie jest tak, że nawet skarżąc niezawisłość systemu sądowego musimy najpierw przejść sami przez ten system na poziomie krajowym zanim będziemy mogli się odwołać do sądownictwa międzynarodowego ?

   Odpowiedz
 • 22 maja, 2018 o 12:16
  Bezpośredni odnośnik

  Takie działanie nie mieści się już w żadnej narracji demokratycznej, na którą z taką lubością powołuje się obóz władzy. Dokąd nasz doprowadzi ten ” nieomylny” geniusz z Żoliborza, flirtujący z organizacjami faszyzującymi, a gnębiący najsłabszych i sprzeciwiających się łamaniu podstawowych praw obywateli? Niestety historia boleśnie już pokazała.

  Odpowiedz
 • 22 maja, 2018 o 12:17
  Bezpośredni odnośnik

  Działania ORP są skuteczne. Przestraszeni aparatczycy PIS stosują represje które mocno szkodzą ich wizerunkowi (jeżeli w ogóle jest czemu szkodzić) i sami się pogrążają. Lepiej by skupili się na nas niż na niszczeniu państwa prawa.

  Odpowiedz
 • 22 maja, 2018 o 13:31
  Bezpośredni odnośnik

  Czy wiecie może czy wniosek został złożony do sędziego dyżurnego, weekendowego, który wyznaczany jest bezpośrednio przez prezesa sądu czy na tygodniu do sędziego z losowania?

  Odpowiedz
 • 22 maja, 2018 o 13:38
  Bezpośredni odnośnik

  PiS to DRUGA KOMUNA. Nagłośnijcie to na świecie, szczególnie w kręgach urzędników i polityków Unii Europejskiej – będą mieli ostateczne POTWIERDZENIE swoich zarzutów pod adresem pisowskiego rządu, że w Polsce łamana jest demokracja i praworządność. Użycie artykułu 7. jest już praktycznie murowane, przynajmniej w zakresie 7.1 – a myślę, że i do użycia 7.2 może dojść, sprzeciw Węgier można zablokować albo obejść (np. oskarżając również Węgry i pozbawiając je w ten sposób prawa głosu).

  Odpowiedz
 • 22 maja, 2018 o 13:48
  Bezpośredni odnośnik

  Prawnicy i księgowi. To pierwsze. Pamiętacie, co musiała zrobić „Solidarnosć” w latach 80-tych.
  Będzięcie ( i jesteście) śledzeni i inwigilowani, a Wasze działania będą opisywane i oczerniane w mediach prorządowych.
  Chodzi o kontrolę i mienie, to oczywiste.

  Odpowiedz
 • 22 maja, 2018 o 13:59
  Bezpośredni odnośnik

  Podaję bez weryfikacji: Europejska Policja Antykorupcyjna przyspieszyła dochodzenie w sprawie wyłudzenia przez Solidarną Polskę pieniędzy unijnych.
  Na daniny, psiakrew, potrzebują.

  Odpowiedz
 • 22 maja, 2018 o 17:32
  Bezpośredni odnośnik

  Czy ktoś „in the know” (najlepiej prawnik) może nam tutaj podać drogę/drogi odwoławcze od wyroku tego sądu rejonowego – warto to wiedzieć „just in case”, w szczególności, czy w takiej sprawie można dotrzeć aż do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („CURIA”)? Nie wierzę, aby niezawisły (?) sąd mógł wydać wyrok po myśli „płaszczyka”, ale należy być czujnym i znać wszystkie możliwości.

  Myślę, że Obywatele RP wiedzą i „na czas” poukrywają wszelkie adresy e-mailowe i inne dane typu „sensitive” w sposób niedostępny dla reżimu.

  Odpowiedz
 • 22 maja, 2018 o 21:13
  Bezpośredni odnośnik

  Najpierw zdyskredytowałi Komitet Obrony Demokracji, teraz chcą odebrać Obywatelom RP osobowość prawną. Opozycjo! Już czas zjednoczyć się pod jednym mianownikiem – złamanie przez partię polityczną art. 10 Konstytucji RP, co jest równoznaczne z zamachem stanu.

  Odpowiedz
 • 22 maja, 2018 o 22:50
  Bezpośredni odnośnik

  Poniższe może się przydać:

  Skopiowano 22.05.2018 z:

  http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/120524,25,mswia-wniosek-do-sadu-o-zawieszenie-zarzadu-fundacji-wolni-obywatele-rp-(komunikat)

  22.05.2018, 15:33 Komunikaty instytucji
  MSWiA: Wniosek do sądu o zawieszenie Zarządu Fundacji Wolni Obywatele RP (komunikat)

  – MSWiA informuje:

  W demokratycznym państwie prawa organ nadzorujący ma obowiązek kontroli przestrzegania prawa, a w razie podejrzenia jego naruszania skierowania sprawy do sądu. MSWiA zgodnie ze statutem jest organem nadzorującym fundację. Sąd ostatecznie rozstrzygnie, czy doszło do złamania prawa.

  W związku z naruszaniem postanowień Statutu Fundacji Wolni Obywatele RP oraz prawa powszechnie obowiązującego m.in. poprzez nawoływanie do aktów naruszania prawa, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 20 listopada 2017 roku złożył w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa wniosek o zawieszenie Zarządu Fundacji i wyznaczenie zarządcy. Sąd ostatecznie rozstrzygnie, czy doszło do złamania prawa.

  W § 5 swego Statutu Fundacja Wolni Obywatele RP wskazała, iż „Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji”. Nadzór jest prowadzony zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o fundacjach. Zadaniem ministra – jako organu sprawującego nadzór – jest zapewnienie, by Fundacja Wolni Obywatele RP, reprezentowana przez Zarząd, w swej działalności przestrzegała przepisów prawa i postanowień Statutu.

  Pismem z 20 lipca 2017 r. Fundacja Wolni Obywatele RP została wezwana do zaprzestania naruszania przepisów prawa powszechnie obowiązującego i postanowień Statutu. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji realizował tym samym uprawnienia wynikające z art. 14 ust. 1 ustawy o fundacjach.

  Na realizację wezwania do usunięcia uchybień w działalności Zarządu Fundacji wyznaczono termin 14 dni od daty doręczenia pisma. Pismo to zostało skutecznie doręczone 27 lipca 2017 r., zatem wyznaczony termin upłynął 10 sierpnia 2017 r.

  Fundacja Wolni Obywatele RP oraz reprezentujący ją Zarząd, mimo upływu kilku miesięcy, nie zastosowali się do wezwania do zaprzestania naruszania prawa, w tym także nawoływania do aktów naruszania prawa. W wyznaczonym terminie Fundacja wystosowała jedynie odpowiedź na pismo z 20 lipca 2017 r.

  W związku z tym 20 listopada 2017 r, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, działając na podstawie art. 14 ust. 2, złożył do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa wniosek o zawieszenie Zarządu Fundacji Wolni Obywatele RP i wyznaczenie zarządcy przymusowego.

  kom/ nmk/
  Źródło informacji: MSWiA

  Odpowiedz
 • 23 maja, 2018 o 07:35
  Bezpośredni odnośnik

  Tak kończą prowokatorzy 🙂 teraz mogę otworzyć popcorn i obserwować całe to zamieszanie.

  Odpowiedz
 • 23 maja, 2018 o 11:32
  Bezpośredni odnośnik

  Niszczą niezależność. KOD jest dla rządzących zagrożeniem, więc wszystko zrobili, by oczernić i zdyskredytować organizatorów.Teraz chcą przejąć Fundację Wolni Obywatele RP.Kto następny? PiS musi mieć wszystko i wszystkich pod kontrolą. Oni inaczej nie potrafią funkcjonować.Obroniliśmy Orkiestrę Owsiaka musimy obronić wszystkie fundacje obywatelskie walczące o demokrację.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *