Postulaty. Wersja z dn. 04.01.2017 r.

[Przedstawiamy poniżej roboczą listę postulatów – po uwzględnieniu kolejnej serii uwag i komentarzy – skierowaną do społeczeństwa obywatelskiego, partii rządzącej i opozycji. Sądzimy, że dopiero spełnienie tych Postulatów zapewni pokojowy rozwój kraju. W przypadku ich niespełnienia domagać się powinniśmy ogłoszenia przedterminowych wyborów. Oczekujemy na dalsze propozycje nowych punktów, zmian i dyskusję. Warto zauważyć, że proponowane dotychczas postulaty nie wymagają zmiany Konstytucji. Prosimy o nadsyłanie propozycji – także tych, które wymagają zmiany Ustawy Zasadniczej – i udostępnianie Postulatów w sieci. /Zdjęcie: Dyskusja na pikiecie Obywateli RP pod Sejmem. Noc Sylwestrowa 2016/17]


 

POSTULATY ZASADNICZE:

1. Pełne respektowanie w ustawodawstwie i polityce norm godności człowieka, dobra wspólnego i zasady pomocniczości państwa wobec samorządów i obywateli,

2. Wstrzymanie reformy edukacji i uruchomienie ogólnonarodowej dyskusji nad zmianami, opartymi o propozycje ekspertów,

3. Zaniechanie działań władzy uderzających w prawa kobiet,

4. Naprawa Trybunału Konstytucyjnego i ustawowe zagwarantowanie jego niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej,

5. Wstrzymanie działań niszczących dobro wspólne jakim jest polska gospodarka i zatrzymanie nadmiernego zadłużania państwa,

6. Uproszczenie i ujednolicenie systemu podatkowego,

7. Przestrzeganie zasad ochrony środowiska naturalnego, w tym uruchomienie realnych działań zmniejszających zanieczyszczenie powietrza związkami rakotwórczymi i skażenie wód gruntowych,

8. Powrót do przyjaznej polityki zagranicznej opartej na dialogu i prowadzenie aktywnej polityki pogłębiającej integrację europejską,

9. Uniezależnienie mediów publicznych od wpływu partii politycznych, władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz oddanie kontroli nad nimi społeczeństwu obywatelskiemu,

10. Zachowanie autonomii organizacji pozarządowych.


 

II. POSTULATY UZUPEŁNIAJĄCE

USTRÓJ

11.Likwidacja przywilejów partii politycznych, w tym:

a) wprowadzenie zakazu zatrudniania członków partii w administracji, spółkach skarbu państwa i agencjach państwowych,

b) wprowadzenie rzetelnych konkursów przy rekrutacji na stanowiska w administracji, spółkach skarbu państwa i agencjach państwowych,

c) weryfikacja aktualnej praktyki zatrudniania polityków i ich rodzin w wyżej wymienionych podmiotach,

d) prywatyzacja spółek Skarbu Państwa, które stały się spółkami partyjnymi, służącymi utrzymaniu polityków i ich rodzin,

e) wprowadzenie odpowiedzialności finansowej partii politycznych za kłamstwa i manipulacje oraz niedotrzymanie programów i obietnic wyborczych,

f)racjonalizacja finansowania partii, w tym wprowadzenie zakazu stosowania reklam przez partie

 

12. Powrót do zasady rozdziału kościoła od państwa,

13. Odrzucenie nowej ustawy o zgromadzeniach i pozostanie przy dotychczasowej regulacji,

14. Pozostawienie pełnej władzy właścicieli nad ich majątkiem, w szczególności nad ziemią rolną,

15. Przywrócenie niezależności prokuratury od rządu,

16. Wstrzymanie prób uzależnienia sądów od władzy wykonawczej,

17.Powrót do zasady, że inwigilacja obywateli może się odbywać wyłącznie za zgodą sądów,

18.Przeprowadzenie głosowania nad budżetem państwa zgodnie z prawem.

GOSPODARKA

19. Pozostawić podatek CIT (lub lokalny PIT) w całości do dyspozycji władz lokalnego samorządu,

20. Podwyższenia kwoty wolnej od podatku dla wszystkich oraz zrównanie kwoty wolnej od podatku posłów z przyznaną zwykłym obywatelom,

SPOŁECZEŃSTWO

21. Uruchomienie działań państwa przeciwstawiających się szerzeniu faszyzmu, nacjonalizmu, homofobii, ksenofobii i innym przejawom nienawiści,

22. Wstrzymanie ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej w przypadku sprzeciwu bliskich,

EDUKACJA / KULTURA

23. Uwolnienie instytucji kultury od ingerencji partii i państwa,

 

OBRONNOŚĆ/BEZPIECZEŃSTWO

24. Wprowadzenie ustawowego zakazu użycia Wojsk Obrony Terytorialnej przeciwko obywatelom oraz włączenie ich do Wojsk Lądowych RP,

25. Dymisja Ministra Obrony Narodowej i przywrócenie do służby oficerów WP zmuszonych do odejścia,

26. Zaprzestanie szkalowania zlustrowanych już żołnierzy i funkcjonariuszy oraz wstrzymanie pozbawiania lub obniżania im emerytur jako praw nabytych,

 

EKOLOGIA

27. Powstrzymanie rabunkowej gospodarki leśnej, w tym wstrzymanie karczowania Puszczy Białowieskiej,

28. Ograniczenie praw myśliwych do zabijania zwierząt i uruchomienie działań przeciwdziałających znęcaniu się nad zwierzętami,


 

Oczekujemy na dalsze propozycje i uwagi. Można je nadsyłać także tutaj: semidemo2016@gmail.com


 

Polecamy dodatkowe wyjaśnienia:

Poprzednia wersja Postulatów

Polska państwem upadłym. Co robić? Rozmowa Waldemar Sadowski i Andrzej Dominiczak.

Referenda i reformy

 

 

Jeden komentarz do “Postulaty. Wersja z dn. 04.01.2017 r.

  • 18 marca, 2017 o 23:36
    Bezpośredni odnośnik

    Z wieloma postulatami trudno się niezgodzić. Ponad wszystko brakuje mi czegoś nadrzędnego. Otóż wiadomo, że nad obecną władzą ciążą uzasadnione zarzutu łamania prawa. Zatem dlaczego nie postawić osoby odpowiedzialne przed Trybunałem Stanu ? Ano dlatego bo … . No właśnie dlaczego? Bo jest to obecnie instytucja zależna politycznie czyli marionetkowa (i zawsze taka była). A zatem nie spełnia swojej roli – bo w takim kształcie jest to niemożliwe. Możemy dywagować nad wieloma mniej lub bardziej słusznymi postulatami, ale co jeśli ktoś zdecyduje, że nie ma ochoty podporządkować się pod czyjeś wyobrażenie państwa prawa – tak jak to się dzieje obecnie. Ano nic. I żadna manifestacja tego nie zmieni (można się oczywiście łudzić).
    Chciałbym dorzucić własny „kamyczek” do Waszych postulatów i wnosić o rozważenie głębokiej i wszechstronnej reformy Trybunału Stanu jako niezależnego organu nadzoru.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *