Podstawy do bojkotu mediów partyjnych

Skrót

Jako obywatele powinniśmy być dobrze poinformowani. Mamy do tego prawo. Dlatego chcemy finansować media publiczne. Ale nie chcemy płacić na media partyjne. Nie chcemy być bowiem manipulowani i okłamywani przez partyjnych speców od PR. Niezależnie od tego, która partia sprawuje władzę, media publiczne, czyli IV władza, należą do narodu. Tymczasem kłamstwa i manipulacje stały się już trwałą praktyką mediów kontrolowanych całkowicie przez partie polityczne. Potwierdzają to zwykłe obserwacje i ekspertyzy. Taki stan faktyczny narusza najważniejszą normę polskiego prawa: godność człowieka. Każde działanie władz naruszające tę normę jest nielegalne. Wobec tego każdy ma prawo do nieposłuszeństwa obywatelskiego. Jak inne tego typu protesty, działania te powinny mieć charakter pokojowy i otwarty. Ich celem jest uniezależnienie mediów od partii politycznych, a także od trzech władz: władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

Podejmując protest można proponować pozytywne rozwiązania problemu – na przykład zawarte w postulatach Obywatelskiego Paktu na Rzecz Mediów Publicznych: www.mediapubliczne.org.pl

W ramach nieposłuszeństwa obywatelskiego warto rozważyć przeprowadzenie bojkotu mediów publicznych, którego celem będzie przywrócenie stanu zgodnego z Konstytucją RP. Należy rozważyć też dalej idące reformy (uzależniając ich przeprowadzenie od poparcia społecznego).

Przykładowe formy nieposłuszeństwa obywatelskiego:

-bojkot przez artystów

-bojkot przez ekspertów

-bojkot przez polityków partii opozycyjnych

-bojkot przez widzów, w celu zmniejszenia oglądalności

-pikiety przed siedzibami mediów

-pozew zbiorowy do sądów o zwrot opłat abonamentowych

-wstrzymanie opłat abonamentowych do czasu przywrócenia stanu zgodnego z prawem (wpłaty można przejściowo dokonywać na konto powiernicze, co potwierdzi obywatelskie motywacje protestu).

Jako podstawę prawną nieposłuszeństwa obywatelskiego w postaci w/w pozwów i wstrzymania opłat można w tym przypadku przyjąć art. 30 Konstytucji RP o godności człowieka w nawiązaniu do art. 31 o ochronie wolności („Wolność człowieka podlega ochronie prawnej”) łącznie z Ustawą o radiofonii i telewizji, która w art. 21. 1 nakłada na nadawcę publicznego obowiązek, aby programy cechowały się „pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością”.

Pełny tekst artykułu z uzasadnieniem znajduje się w załączniku /plik Bojkot – pdf/.

Bojkot

Waldemar Sadowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *