Czego oczekujemy od prezydenta

Szanowni Państwo!

Prezydent ma prawo weta, którego obecna większość w Sejmie nie będzie w stanie przełamać.Może również – zgodnie z Konstytucją RP – we wskazanych w niej okolicznościachrozwiązać parlament. Te potężne uprawnienia, wykorzystane w imię prezydenckiegoprogramu, a nie wyłącznie reaktywnie, mogą służyć realizacji prezydenckiejinicjatywy ustawodawczej według zwykłej ścieżki sejmowej – poparcie sejmowejwiększości dla prezydenckich inicjatyw da się bowiem uzyskać presją weta.Prezydent dysponuje wreszcie inicjatywą referendalną, do której potrzebawyłącznie łatwej dziś do uzyskania zgody Senatu. Prezydent zatem – wbrewpowszechnym opiniom – nie jest dzisiaj wyłącznie symbolicznym strażnikiemkonstytucji. W rzeczywistości może zreformować ustrój kraju, rozwiązaćpodstawowe, zapalne i poważne problemy społeczne, zakończyć polską wojnę.

Oczekujemy, że rozpoczęta już kampania prezydencka postawi ten problem zdecydowanie. Oczekujemy wizji reformy państwa i nakreśleniapodstawowych ram jego polityki, możliwych do zaakceptowania przez wszystkichobywateli – również tych, którzy dzisiaj aktywnie wspierają przeciwny obózpolityczny. Oczekujemy odpowiedzi na fundamentalne dla Polski, a nigdy dotądnie zadane publicznie pytanie:

Co należy zmienić w ustroju państwa i w jego polityce,
by Polska doczekała się stabilnej,
akceptowanej przez wszystkich demokracji,
której nie zagrożą żadne polityczne wstrząsy?

Tak stanowczo, jak tylko będzie nas na to stać, wizji naprawy państwa będziemy się domagać od wszystkich partii i bloków politycznychdzisiejszej demokratycznej opozycji oraz od wszystkich kandydatów w wyborachprezydenckich.

Podpisz list do partii

Strony: Początek |1 | 2 | 3 | ... | następna strona→ | Koniec

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *