Obywatele RP zgłaszają się do pracy w zespole do walki z faszyzmem ministra Brudzińskiego

Zgłosiliśmy chęć uczestnictwa w Międzyresortowym Zespole do Spraw Przeciwdziałania Propagowaniu Faszyzmu i Innych Ustrojów Totalitarnych oraz Przestępstwom Inspirowanym Nienawiścią na Tle Różnic Narodowościowych, Etnicznych, Rasowych, Wyznaniowych albo ze względu na Bezwyznaniowość.

Więcej