Biuletyn Obywateli RP: 3 października – 4 listopada 2017

Legitymowania, zatrzymania i przesłuchania Obywateli RP. Wyprowadzeni z parlamentu licealiści, a także procesy o naruszenia miru domowego marszałka Sejmu. Zobacz, co się wydarzyło od 3 października do 4 listopada

 

Ataki na aktywistów ruchów demokratycznych, antyfaszystowskich i proekologicznych

 

 • 17 października 2017 r. Barbara Sińczuk i Danuta Hoffman, protestujące przeciwko wizycie Erdogana w Polsce, zostały napadnięte przez ochronę turecką. Wyrwano im transparenty i flagę Unii Europejskiej.
 • 19 października 2017 r. strażnicy ze Straży Leśnej w brutalny sposób wywlekli aktywistów i aktywistki ekologiczne z miejsca blokady na Wilczym Trybie w Puszczy Białowieskiej. Kilkoro działaczy zostało pobitych.

 

Działania policji i prokuratury

Działania związane z miesięcznicą i kontrmiesięcznicą smoleńską

 

 • 10 października 2017 roku policja usiłowała dokonać konfiskaty nagłośnienia odtwarzającego fragmenty przemówień Lecha Kaczyńskiego. Nie powiodło się to dzięki zdecydowanej postawie uczestniczących w zgromadzeniu Obywateli RP i ich sympatyków, którzy w akcie biernego oporu otoczyli sprzęt. Gdy marsz „smoleński” wszedł na plac Zamkowy na dzwonnicy kościoła św. Anny, tuż przed oczyma maszerujących, wyświetlane były napisy „Zdradza Ojczyznę, kto łamie jej najwyższe prawo” i „Wasz strach jest śmieszny” Policja wylegitymowała wyświetlających i zapowiedziała postawienie im zarzutów z art. 63a kw („umieszczenie w miejscu do tego nieprzeznaczonym ogłoszenia, napisu lub rysunku bez zgody zarządzającego tym miejscem”).
 • Podobne jak poprzednio, miały miejsce liczne nadużycia władzy i nieprawidłowości ze strony policji. Uczestników i uczestniczki kontmiesięcznicy (a także przypadkowych przechodniów) policja przetrzymywała w kordonach przez około 30 minut bez podania podstawy prawnej. Agnieszka Markowska i Ewa Błaszczyk (obie ORP) zostały na pół godziny zamknięte w radiowozie. Policjanci odmawiali podania swoich danych podczas legitymowania. W związku z bezprawnymi działaniami policji w czasie przetrzymywania i legitymowania uczestników kontrmiesięcznicy 10 października jedna osoba złożyła skargę do komendanta stołecznego policji, a dwie zażalenie do prokuratura rejonowego.
 •  


   

 • Eskalują nadużycia władzy przez wojewodę mazowieckiego. 10 września wydał on zakaz przeprowadzenia zgromadzenia w trybie uproszczonym przez organizację Tama Warszawa zaledwie 6 godzin przed jego rozpoczęciem, mimo iż poprzednie zakazy zostały uchylone przez sąd. 10 października wydał zarządzenie zakazujące przeprowadzenia zarówno zgromadzeń zorganizowanych przez Tamę, jak i przez Obywateli Solidarnie w Akcji już w trakcie trwania zgromadzenia OSA. Podstawą do tego była opinia wydana 10 października przez komendanta stołecznego policji, który oświadczył na piśmie, że demonstracje Tama i OSA zagrażają zdrowiu i życiu uczestników demonstracji smoleńskiej (sic!). Policja siłą usunęła organizatora zgromadzenia Arkadiusza Szczurka i zarekwirowała dwie składane drabinki, które „mogłyby uczestniczyć w popełnieniu wykroczenia”. Wielu uczestników zgromadzenia zostało wyniesionych i zapowiedziano im postawienie zarzutów z art. 52 kw. Jedna z siłą usuwanych osób trafiła do szpitala.

 


Popierasz nasze działania? Wpłać darowiznę!

 

Inne

 

 • 19 października dwóch licealistów, Maciej Wrabec (członek ORP) i Bartłomiej Jędryszek, podczas wycieczki szkolnej rozwinęło na chodniku przed Sejmem transparenty „Wolność, równość, demokracja” oraz „Sejm jest nasz”. Zostali wyprowadzeni przez Straż Marszałkowską, kilkakrotnie spisani przez policję, a cała wycieczka została wyproszona z terenu parlamentu.
 • 23 października 2017 r w komisariacie policji Wrocław – Stare Miasto przy ul. Trzemeskiej przesłuchiwana była Ewa Trojanowska (ORP) oskarżona o „zakłócanie w dniu 12 sierpnia 2017 przebiegu legalnego zgromadzenia publicznego Fundacji Pro Prawo do Życia” (czyli użycie tuby nagłaśniającej, gdy przedstawiciele rzeczonej fundacji demonstrowali przeciwko zbierającym podpisy pod ustawą Ratujmy Kobiety). Policja wylegitymowała i wezwała na przesłuchanie z art. 52 kw Izabelę Witowską (ORP), wspierającą ją pod komisariatem. Sytuacja powtórzyła się 27 października podczas przesłuchania Marty Lempart, oskarżonej o „zanieczyszczanie środowiska” za pomocą tuby nagłaśniającej podczas „Czarnego Protestu” 3 października 2017 r. Policjanci usiłowali wówczas wręczyć wezwania na przesłuchanie czterem pikietującym pod komisariatem osobom z ORP. 30 października podczas przesłuchania Izabeli Witowskiej było obecnych na pikiecie około 10 osób, policja wylegitymowała pięć (nadal nie będąc w stanie poprawnie podać podstawy merytorycznej legitymowania), nikomu nie wręczono wezwania na przesłuchanie. Następne przesłuchanie Izabeli Witowskiej (tym razem w sprawie wsparcia Marty Lempart) odbędzie się 8 listopada.
 • 29 października 2017 r około godz. 21 Michał Szymanderski-Pastryk (ORP), malujący napis w miejscu samospalenia Piotra Szczęsnego pod PKiN, został doprowadzony do radiowozu i spisany. Odmówił przyjęcia mandatu z art. 63a kw. Ewa Błaszczyk i Iwona Wyszogrodzka (obie ORP) zostały zawiezione na komendę na ul. Opaczewskiej za sprayowanie cytatów z listu Piotra Szczęsnego pod biurem PiS na Nowogrodzkiej.
 • 2 listopada 2017 r policja w Gorzowie Wielkopolskim wszczęła postępowanie w sprawie pikiety połączonej z paleniem zniczy zorganizowanej poprzedniego dnia przez Obywateli GW 66-400 (lokalna inicjatywa łącząca sympatyków KOD, Obywateli RP i Ogólnopolskiego Strajku Kobiet) przed biurem PiS przy ul. Hawelańskiej. Postępowanie wszczęto pod kątem wykroczenia z art. 63a § 1 kw (na chodniku pod biurem PiS zostały wykonane napisy).

Biuletyn Obywateli RP: 03 września – 4 października

 

 • 4 października 2017 r. prokuratura umorzyła dochodzenia w sprawie nękania (art 190a par 1 kk) Obywateli RP Wojciecha Kinasiewicza, Sylwii Kinasiewicz i Michała Szymanderskiego-Pastryka z powodu braku znamion czynu zabronionego (chodzi o inwigilację przez policję). 18 października zostało w tej sprawie złożone zażalenie.
 • 9 października 2017 r. do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia zostało złożone zażalenie na postanowienie Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Stare Miasto o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej Ewy Trojanowskiej i Izabeli Witowskiej (obie ORP) oraz znieważenia ich i Patryka Iwanickiego (ORP) 1 sierpnia na Placu Dominikańskim we Wrocławiu (sprawa opisana w biuletynie 18.07-2.08.2017) . Prokurator Justyna Trzcińska odmówiła ścigania sprawców z urzędu z powodu braku interesu społecznego. Prokurator stwierdziła, że dla oceny, czy interes społeczny wymaga ingerencji prokuratora w sprawy o przestępstwa prywatnoskargowe istotne jest, czy popełniono czyn bulwersujący opinię publiczną oraz wyjątkowo niepoprawny, a następnie uznała, że żadna z tych przesłanek nie zachodzi.
 • 13 października 2017 r Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowił przedstawić Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia, czy po upływie terminu zgromadzenia zbędne staje się rozpoznanie odwołania od zarządzenia zastępczego wojewody o zakazie zgromadzenia (chodzi o wydawane przez wojewodę zakazy zgromadzeń zgłaszanych przez stowarzyszenie OSA)
 • 19 października 2017 r. przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, w akcie sprzeciwu przeciwko niszczeniu państwa i społeczeństwa przez PiS, dokonał samospalenia Piotr Szczęsny. Dopiero w dzień po jego śmierci (czyli 30 października) kwiaty i znicze składane w miejscu samospalenia przestały być usuwane przez służby porządkowe, a napisy w miejscu samospalenia niszczone.
Przesłuchania i rozprawy sądowe
 • W październiku 2017 r. do grupy ObyPomoc dotarły informacje o 44 przesłuchaniach w charakterze podejrzanych członków i sympatyków ruchu Obywatele RP i trzech przesłuchaniach jako świadków.
 • 11 października 2017 r. odbyła się pierwsza rozprawa przeciwko 19 osobom w sprawie blokowania marszu ONR w Warszawie 29 kwietnia. Rozprawa została odroczona do 30 listopada.
 • 13 października pod zarzutem „naruszenia miru domowego marszałka Sejmu” 30 listopada 2016 r sądzeni byli przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście Ewa Błaszczyk, Tadeusz Jakrzewski, Wojciech Kinasiewicz i Paweł Kasprzak, bronieni przez Jacka Dubois i Małgorzatę Jadowską. (Chodzi o wejście przez trawnik na chodnik przed Sejmem i rozwinięcie na nim transparentu „Naszych praw nie oddamy, zabrane odbierzemy”). „Po odroczeniu, na następnej rozprawie w dn. 20 października, SSR Jakub Kamiński uniewinnił oskarżonych.
 • 17 października 2017 r. przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieście stanęli Tadeusz Jakrzewski, Marek Madej-Sierski, Monika Dąbrowska-Kuchna, Wojciech Kinasiewicz, Paweł Kasprzak, Paweł Wrabec i Marek Korczak (działacze lub sympatycy ORP) pod zarzutem blokowania miesięcznicy 10 marca 2017 (art.52. par. 2. p.1 ” Kto przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub w przebiegu niezakazanego zgromadzenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”. Należy dodać, że kontrdemonstracja Obywateli RP w tym dniu była legalnym, zgłoszonym zgromadzeniem.. Pawłowi Kasprzakowi postawiono dodatkowo zarzut podżegania do nieposłuszeństwa oraz użycia publicznie słów uznanych za wulgarne („Wynieśliście mnie z terenu mojej, k…, zgłoszonej demonstracji!”) z art 141 kw. Oskarżeni twierdzą, że to policja uniemożliwiła im odbycie zgromadzenia w zgłoszonym miejscu. Kolejna rozprawa została wyznaczona na 5 grudnia.

Śledź kalendarium przesłuchań i rozpraw – TUTAJ

 • 18 października przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy odbyły się kolejne dwa posiedzenia w związku z zażaleniami na zatrzymania w dniu 24 lipca na Nowogrodzkiej (sprawa opisana w biuletynie 18.07-02.08.2017). Sąd rozpoznał zażalenia złożone przez Arkadiusza Szurka (Obywatele RP) i Kamilę Majer. Rozpatrując sprawę Arkadiusza Szczurka sędzia Sylwia Słowiok-Janus uznała, że zatrzymanie było legalne, jednak biorąc pod uwagę czas zatrzymania nieproporcjonalnie długi do przeprowadzanej czynności legitymowania, sposób i warunki zatrzymania, niesporządzenie protokołu zatrzymania oraz brak stosownych pouczeń osoby zatrzymanej jako sprawcy wykroczenia, uznała zatrzymanie za przeprowadzone w sposób nieprawidłowy. Zatrzymanie było również niezasadne, ponieważ doszło do zatrzymania głównych uczestników zgromadzenia, podczas jego trwania i na okres czasu nieadekwatny do przeprowadzanych czynności. Rodzą się obawy, iż cel interwencji nie był związany wyłącznie z koniecznością ustalenia danych osobowych osób zatrzymanych i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie o wykroczenie – stwierdziła sędzia. Z tych samych powodów również zatrzymanie Kamili Majer zostało uznane przez sędzię Monikę Tkaczyk-Turek za legalne, ale niezasadne i przeprowadzone w sposób nieprawidłowy. W ocenie sądu zatrzymanie Kamili Majer, która w swej ocenie uczestniczyła w spontanicznym zgromadzeniu, doprowadziło de facto do wyeliminowania jej ze zgromadzenia. Po ustaleniu danych osobowych należało ją niezwłocznie zwolnić. Sąd ponownie podkreślił, że Ustawa o Policji nakłada na funkcjonariuszy bezwzględny obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. Postanowienia są prawomocne.
 • 23 października odbyła się rozprawa w związku z zażaleniem Adama Czerwońca (ORP) na zatrzymanie w dniu 1.08 2017. Kolejna rozprawa została wyznaczona na 10 listopada.
 • 24 października przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieście stanęli Arkadiusz Szczurek (ORP/OSA) i Maciej Bajkowski (OSA) pod zarzutem z art 51 par.1 kw ” Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. Chodzi o zakłócanie miesięcznicy smoleńskiej 10.04.2015 przez legalnie zgłoszone przez OSA zgromadzenie. W tym dniu odbywały się państwowe obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej. Uczestnicy zgromadzenia OSA byli szarpani, wyzywani i bici flagami przez uczestników miesięcznicy. Policja interweniowała dopiero po dłuższym czasie. Kolejna rozprawa została wyznaczona na 14 grudnia.
 •  

   

 • Również 24 października przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieście stanął sam Maciej Bajkowski (OSA) pod zarzutem z art 63a kw „Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny” Chodzi o wydarzenie z 10 marca 2017, gdy wieczorem na Pałacu Prezydenckim wyświetlany był z rzutnika laserowego napis „Zdradza Ojczyznę, kto łamie jej najwyższe prawo”. Kolejna rozprawa została wyznaczona na 14 grudnia.
 • 27 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Suwałkach ponownie uchylił wyrok uniewinniający w stosunku do trzech z pięciorga osób oskarżonych o zakłócenie otwarcia wystawy w Suwałkach, poświęconej generałowi Andersowi. Według protestujących (co znajduje potwierdzenie także na materiałach filmowych) przyszła senator Maria Anders-Costa, szef MSWiA Mariusz Błaszczak i wiceminister Jarosław Zieliński pod pretekstem otwarcia wystawy prowadzili kampanię wyborczą Anders-Costy. Jest to już drugie uchylenie wyroku uniewinniającego w tej sprawie. Wśród oskarżonych znajduje się Marcin Skubiszewski, wieloletni obserwator wyborczy z ramienia OBWE, obecnie organizujący Obserwatorium Wyborcze.
 • 30 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał wyrok uniewinniający Wojciecha Kinasiewicza i Rafała Suszka, oskarżonych o naruszenie miru domowego parlamentu 25 stycznia 2017 roku, poprzez wejście na teren otaczający Sejm z transparentem „Naszych praw nie oddamy, zabrane odbierzemy”. W uzasadnieniu podtrzymującym wyrok Sądu Rejonowego, sędzia Sądu Okręgowego Krzysztof Chmielewski ostro skrytykował działania prokuratury, wykorzystującej artykuł 193 KK do ograniczenia wolności demonstrowania. Jest to pierwszy prawomocny wyrok w sprawie Obywateli RP.
 • Terminy przyszłych przesłuchań i rozpraw sądowych zgłoszonych do ObyPomoc dostępne są na stronie Obywateli RP w zakładce Kalendarz„. Prosimy o wsparcie przesłuchiwanych i obwinionych.
 • W szczególności prosimy o liczną obecność (także mediów) podczas rozpraw sądowych:
  – 10 listopada 2017 o godz. 9:00 w sali 367 Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieście odbędzie się rozprawa Tadeusza Jakrzewskiego, oskarżonego z art.224 par.2 KK.
  – W tym samym sądzie 22 listopada o godz. 9:30 w sali 450 będzie miała miejsce kolejna rozprawa dotycząca wydarzeń pod Sejmem (16/17 grudnia 2016) przeciwko 14 osobom (zarzuty z art. 52 par. 3 kw i inne).
  – 30 listopada o godz. 9:30 w sali 242 tego sądu odbędzie się następna rozprawa dotycząca blokady marszu ONR 29 kwietnia 2017. Zarzuty z art. 52 par. 2 pkt 1 kw postawiono 19 osobom. Spotykamy się przy wejściu od ulicy Żurawiej.
  – 15 listopada o godzinie 13.30 w sali 131 Sądu Okręgowego przy Al. Solidarności 127 w Warszawie na rozprawę sądową wytoczoną TVP SA zaprasza również Sławomir Nałęcz. Rozprawa toczyć się będzie o naruszenie dóbr osobistych manipulacjami i pomówieniami w materiale dotyczącym rocznicy katastrofy smoleńskiej 10.04.2017, wyemitowanym w Wiadomościach TVP 11.04.2017.
  – 5 grudnia jest następny termin rozprawy Tadeusz Jakrzewski, Marek Madej-Sierski, Monika Dąbrowska-Kuchna, Wojciech Kinasiewicz, Paweł Kasprzak, Paweł Wrabec i Marek Korczak za 10 marca.
 •  

  Do aktywistów ruchów prodemokratycznych, antyfaszystowskich, proekologicznych, i obrony praw człowieka spotykających się z nadużyciami ze strony policji, prokuratury lub innych organów władzy, a także sądzonych za udział w protestach czy blokadach apelujemy o przesyłanie informacji na adres Oby Pomoc pomocORP@protonmail.com, nawet jeśli pomoc prawna otrzymują z innych źródeł (choć oczywiście przede wszystkim wtedy, gdy pomoc prawna jest im potrzebna). Umożliwi nam to odnotowanie zdarzenia w Biuletynie Obywateli RP.

  Wcześniejsze edycje Biuletynu Obywateli RP – tutaj.
   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *