Biuletyn Obywateli RP: 03 września – 4 października

Legitymowania i zatrzymania, przesłuchania, wnioski do sądu o ukaranie oraz zbiorowe procesy Obywateli RP. Zobacz, co się wydarzyło w ostatnim miesiącu