Biuletyn Obywateli RP: 1 – 28 lutego 2018

W lutym do Oby Pomocy wpłynęły informacje o 56 przesłuchaniach, w tym 51 w charakterze podejrzanego i 5 w charakterze świadka (39 Warszawa, 4 Gabarka, 3 Łódź, 2 Wrocław, po jednym – Marki, Nasielsk, Nadarzyn, Piaseczno, Kraków, Józefów, Bydgoszcz, Częstochowa).

 

Działania policji, ABW i prokuratury

– 10 lutego 2018 r. w trakcie kontrmiesięcznicy Obywateli RP w Warszawie na Placu Zamkowym, kilku policjantów wtargnęło między zgromadzonych śpiewających hymn państwowy, popychając ich, usiłując wyszarpać z tłumu wybrane osoby, i wyrywając megafon Pawłowi Kasprzakowi. Obywatele RP złożyli zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia przez funkcjonariuszy policji.

– 13 lutego 2018 r. w Łowiczu podczas akcji ulotkowej Błysk Budzik zostało wylegitymowanych spisanych pięcioro jej uczestników i uczestniczek.

– 14 lutego 2018 r. o 6 rano policja weszła do domu Władysława Frasyniuka, wyprowadziła go w kajdankach i zawiozła do prokuratury w Oleśnicy, jako że odmawiał on stawienia się w prokuraturze w proteście przeciwko likwidacji przez PiS niezależności prokuratury. Powodem wezwania było rzekome naruszenie przez Frasyniuka nietykalności policjanta 10 czerwca 2017 r. na kontrmiesięcznicy.
 
CZYTAJ TEŻ: Bronimy Frasyniuka, może i on nas obroni
 

– 24 lutego 2018 r. podczas kontrdemonstracji przeciwko marszowi nacjonalistów ku czci Rajsa „Burego” w Hajnówce policja zniosła siedem osób jeszcze przed przejściem marszu uzasadniając to jego zakłócaniem. Już po przejściu marszu kolejne sześć osób stojących na chodniku obok jego trasy zniesiono do samochodów policyjnych. Część została przetrzymana przez około 1,5 godziny w nieogrzewanym samochodzie policyjnym. Zostały złożone skargi w tej sprawie.
 

Obywatele RP zatrzymani w Hajnówce


 

Rozprawy i wyroki sądowe

– Zostało wydanych 7 wyroków nakazowych obejmujących łącznie 13 osób, w tym za kontrmiesięcznice (1 osoba), za protesty lipcowe (1 osoba), za pikiety wspierające osoby przesłuchiwane (3 osoby) i za inną „działalność uliczną” (8 osób). Część z tych ostatnich dotyczy spontanicznej pikiety pod siedzibą MSWiA 21 listopada 2017 roku, kiedy uczestnicy i uczestniczki ruchu ORP chcieli złożyć pismo do ministra. Za „przewodniczenie nielegalnemu zgromadzeniu” (które nie zostało rozwiązane przez policję) wyroki nakazowe otrzymały aż cztery osoby. Pod wyrokami podpisała się Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa III Wydział Karny Agnieszka Jaźwińska. Bulwersujący wyrok nakazowy został również wydany w sprawie pikiety pod komendą na Trzemeskiej we Wrocławiu (SSR Paweł Chodkowski).

– 2 lutego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy rozpatrzył zażalenie Pawła Kasprzaka (Obywatele RP), w związku z zatrzymaniem 24 lipca 2017 roku na w czasie manifestacji na Nowogrodzkiej pod siedziba PiS. Sędzia Iwona Szymańska orzekła, że wbrew twierdzeniom policji, nie było to legitymowanie lecz zatrzymanie oraz że było ono niezasadne, nieprawidłowe i przeprowadzone z nadużyciem prawa. O niezasadności i nieprawidłowości zatrzymania Sąd powiadomi Komendanta Stołecznego Policji i Prokuraturę. Podobne postanowienie wydała 15 lutego sędzia Anna Walenciak w związku z zażaleniem Dominika Dlouhy w tej samej sprawie stwierdzając, że zgromadzenie było legalne, protest przebiegał z użyciem legalnych środków, a zatrzymanie jego uczestników było jaskrawym nadużyciem władzy. Podobne postanowienie zapadło 23 lutego w związku z zażaleniem Kingi Kamińskiej

– 5 lutego 2018 r. przed sądem w Gorzowie Wielkopolskim stanął Leszek Pielin, który 1 listopada nakleił klepsydrę na drzwiach biura poselskiego Elżbiety Rafalskiej, a przed wejściem zapalił znicze, w celu upamiętnienia śmierci Piotra Szczęsnego. Usłyszał zarzut zaśmiecenia miejsca publicznego i umieszczenie napisów bez zgody administratora budynku. Sędzia Andrzej Krzyżowski orzekł, że Leszek Pielin jest winny umieszczenia klepsydry bez zgody właściciela posesji i za to wymierzył mu karę nagany. Jednocześnie uniewinnił go od zarzutu zaśmiecania.
 
ZOBACZ TEŻ: Obywatele RP przed sądem, czyli za co jesteśmy sądzeni
 
– 8 lutego 2018 r. odbyła się kolejna rozprawa w sprawie siedmiorga uczestników i sympatyków ORP oskarżonych o próbę blokowania miesięcznicy smoleńskiej 10 marca 2017 roku. Zeznawali funkcjonariusze policji.

– 8 lutego 2018 r. w Sądzie Okręgowym odbyła się rozprawa odwoławcza (na wniosek prokuratury) w sprawie Wojciecha Kinasiewicza, Pawła Kasprzaka, Tadeusza Jakrzewskiego i Ewy Błaszczyk, oskarżonych o „naruszenie miru domowego” Sejmu 22 października 2016 roku. SSO Monika Jankowska ogłosiła prawomocny wyrok uniewinniający.

– 18 lutego 2018 r. kolejny proces odwoławczy w sprawie rzekomego zakłócenia otwarcia wystawy przez kandydatkę w wyborach uzupełniających do Senatu Anders-Costę został odroczony z powodu wpłynięcia do Prokuratury Rejonowej w Suwałkach anonimowego doniesienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach Jacka Sowula, który procedował w toczącej się sprawie w procesie odwoławczym.

– 22 lutego 2018 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieście odbyły się dwie rozprawy. W pierwszej sądzeni byli Arkadiusz Szczurek (ORP/OSA) i Maciej Bajkowski (ORD), obwinieni o to, że 10 kwietnia 2017 głośnymi okrzykami zakłócali uroczystości 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej, w drugiej Maciej Bajkowski obwiniony 10 marca 2017 r. za wyświetlenie na ścianie pałacu prezydenckiego napisu: ZDRADZA OJCZYZNĘ TEN, KTÓRY ŁAMIE JEJ NAJWYŻSZE PRAWO. Obu rozprawom przewodniczył sędzia Łukasz Biliński, a obwionionych bronił mecenas Krzysztof Stępiński.
 

Budująca lekcja praworządności. Sąd uniewinnił Bajkowskiego i Szczurka


 
– 21 lutego 2018 r. Robert Koliński, członek Partii Razem, stanął po raz kolejny przed sądem cywilnym w Elblągu. Zarzut zniesławienia postawił mu Jacek Gierwatowski, działacz ONR za używanie wobec ONR określeń: „faszyści”, „piewcy morderców Polaków”, „naziole” i „rasiści”. Sąd uniewinnił Kolińskiego w tej sprawie.

– 22 lutego 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnił aktywistów Partii Zielonych, oskarżonych o znieważenie znaku „Polska Walcząca” przez jego przerobienie na symbol kojarzący się z postacią kobiety („Polka Walcząca”).

– 27 lutego 2018 r. odbyła się czwarta już rozprawa procesie 13 osób oskarżonych o blokowanie ruchu w nocy 16/17 grudnia 2016 roku. Przewodniczył jej sędzia Łukasz Biliński, a obwonionych bronili mecenas Jarosław Kaczyński i mecenas Przemysław Iwan. Zeznawali pełniący wówczas służbę policjanci. Rozprawa została odłożona do 24 kwietnia.

– Odbywają się kolejne posiedzenia przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w związku z zażaleniami na zatrzymanie uczestników i uczestniczek ruchu Obywatele RP na Smolnej w Warszawie, 11 listopada 2017 roku. 6 lutego sąd rozpatrzył zażalenia na zatrzymanie Urszuli Kitlasz i Adama Czerwońca. Sędzia Anna Kuzaj orzekła, że wbrew twierdzeniom policji, nie było to legitymowanie lecz zatrzymanie, oraz że było ono niezasadne i nieprawidłowe. Sędzia powołała się na orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który wielokrotnie wskazywał, że nawet krótki okres ograniczenia swobody przemieszczania się może zostać uznany za pozbawienie wolności w rozumieniu art. 5 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, jeżeli jest on związany z elementem przymusu ze strony funkcjonariuszy państwa, a taki przymus niewątpliwie nastąpił. O niezasadności i nieprawidłowości zatrzymania sąd powiadomi komendanta stołecznego policji i prokuraturę. Podobne orzeczenie wydała
13 lutego sędzia Magdalena Dziekańska, rozpatrując zażalenie Józefa Kulpy i Bogusława Zalewskiego oraz sędzia Justyna Koska-Janusz rozpatrując zażalenia Andrzeja Morawskiego, Konrada Korzeniowskiego, a także 15 lutego sędzia Magdalena Zając – Prawica (zażalenia Anny Jaszuńskiej i Mieczysława Siudka), 16 lutego sędzia Anna Kwiatkowska (zażalenia Moniki Rosłońskiej i Mariusza Piłata) i sędzia Anna Tyszkiewicz (zażalenie Klementyny Suchanow z Warszawskiego Strajku Kobiet)

– 23 lutego 2018 roku sędzia Urszula Andrejuk – Kielak orzekła, że zatrzymanie Kingi Kamińskiej w dniu 24 lipca 2017 roku na Nowogrodzkiej było legalne, ale nieuzasadnione i nieprawidłowo przeprowadzone. W uzasadnieniu znalazło się twierdzenie, że zatrzymanie odbyło się z naruszeniem wolności i godności osobistej i z naruszeniem praw obywatelskich.

Terminy przyszłych przesłuchań i rozpraw sądowych zgłoszonych do ObyPomoc dostępne są na stronie Obywateli RP w zakładce kalendarz.
 
Stale apelujemy do aktywistów ruchów prodemokratycznych, antyfaszystowskich, proekologicznych, i obrony praw człowieka spotykających się z nadużyciami ze strony policji, prokuratury lub innych organów władzy, a także sądzonych za udział w protestach czy blokadach o przesyłanie informacji na adres Oby Pomoc: pomocORP@protonmail.com, nawet jeśli pomoc prawną otrzymują z innych źródeł (choć oczywiście przede wszystkim wtedy, gdy pomoc prawna jest im potrzebna). Umożliwi nam to odnotowanie zdarzenia w Biuletynie Obywateli RP i ujęcie w raportach wysyłanych do Rzecznika Praw Obywatelskich i do organizacji międzynarodowych.

 


Popierasz nasze działania? Wpłać darowiznę!

 

Jeden komentarz do “Biuletyn Obywateli RP: 1 – 28 lutego 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *