Wrocławska kronika zajść marcowych ‘68

W styczniu 1999 roku Ewa Kłapcińska z Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego w aktach studenckich przypadkowo znalazła: Kronikę zajść w środowisku akademickim Uniwersytetu Wrocławskiego w marcu 1968 roku ze szczególnym uwzględnieniem propagandy wizualnej. Kto tę „kronikę” spisał? Kto ukrył w jednej z tysięcy studenckich teczek? Już się nie dowiemy

Czytaj dalej