Andrzej Saramonowicz w Rozmowach Obywatelskich

W 2019 roku mamy sytuację, w której jesteśmy w konflikcie, który wybuchł 100 lat wcześniej między koncepcją rozumienia polskości przez Piłsudskiego i przez Dmowskiego. I mamy paradoks, bo pisowcy mówiąc i chwaląc Piłsudskiego, realizują endecki pomysł Dmowskiego – mówi Andrzej Saramonowicz

Znany reżyser, pisarz, publicysta i krytyczny obserwator tego, co się dzieje w kraju był gościem naszego cyklu Rozmowy Obywatelskie. Z Wojciechem Fuskiem rozmawiają o patriotyzmie, kulturze i zaangażowaniu ludzi kultury w politykę.

Andrzej Saramonowicz: – Dzisiaj rządzący przydają kulturze, specyficznie przez siebie rozumianej, dość duże znaczenie. Znacznie większe niż jakiekolwiek wcześniejsze rządy. Tzn. uważają, że kultura jest częścią propagandy państwowej i w związku z tym jest istotna. Kultura służy do formatowania ludzi w ten sposób, żeby stawali się podlegli pewniej doraźnej myśli politycznej. (…)

III Rzeczpospolita u zarania zaniechała refleksji na temat rozumienia polskiej tożsamości, uznała ją za nieważną. Wydawało nam się, że liberalizacja rozwiąże wszystkie problemy. Okazało się, że kiedy wahadło wychyliło się w drugą stronę, to wróciły wszystkie demony. (…) Nie da się powiedzieć „nie interesuje nas polskość jako taka, jak znajdziemy się na Zachodzie to będzie wszystko dobrze”. Musimy uszanować to wszystko, co jest wrażliwie, ale jakby cofnąć się, znaleźć błędy, które są tym grzechem pierwotnym, trzeba to przerobić i wyjść. Przypomina to trochę działania terapeutyczne lub też antypsychiatrię Lainga, trzeba dojść do miejsca traumy, przebudować ją i wyjść. Moim zdaniem tym powinna się dzisiaj zajmować polska kultura. (…)

Posłuchaj rozmowy Wojciecha Fuska z Andrzejem Saramonowiczem:

 

 

fot. Wikipedia


[sc name=”newsletter” naglowek=” Bądź dobrze poinformowany!” tresc=” Najnowsze informacje o nas, analizy i diagnozy sytuacji w kraju trafią prosto na Twoją skrzynkę!”]

2 komentarze do “Andrzej Saramonowicz w Rozmowach Obywatelskich

  • 22 lutego, 2019 o 22:11
    Bezpośredni odnośnik

    Wystarczy odrobina logiki aby zrozumieć, że Polacy odzyskali własne państwo wyłącznie za sprawą Józefa Piłsudskiego. Gdyby nie jego mądre przywództwo, najpierw legionów a następnie odradzającej się Polski, to sprzeczne interesy, waśnie, wzorowany na niemieckiej Hakacie skrajny nacjonalizm dzielący na kategorie zamieszkującą terytorium Polski ludność zarówno ze względu na pochodzenie etniczne, jak i na wyznawaną religię, doprowadziłyby szybko do zdławienia naszych aspiracji do posiadania własnego państwa. Wciąż pomija się ogromną rolę Piłsudskiego w restytucji Rzeczpospolitej, uczynienia z niej wzorcowego demokratycznego państwa wielonarodowego i wielo- wyznaniowego, w którym wszyscy obywatele mieli równe prawa. To Piłsudski wskazał nam jak powinniśmy, ze względu na specyfikę naszego kraju, zabezpieczyć naszą suwerenność oraz trwałość demokratycznego ustroju państwa poprzez zdecydowane ograniczenie politycznych wpływów zarówno skrajnej prawicy i zwolenników ideologii Dmowskiego, wedle której jedynie Polak – Katolik mógłby posiadać pełne prawa obywatelskie, jak i skrajnej lewicy ślepo zapatrzonej w ideologię Związku Sowieckiego. Będąc konsekwentnym, Piłsudski optował za zrównaniem praw wszystkich religii, przez co ograniczył znacznie wpływy Kościoła Rzymsko Katolickiego, określając go za wprawdzie bardzo liczne, ale tylko jedno z wielu wyznań występujących na terytorium Rzeczpospolitej. Niestety, po śmierci marszałka Piłsudskiego, obóz katolicko- narodowy wraz z Kościołem przypuściły zmasowany atak na władzę, niszcząc wciąż jeszcze kształtującą się jedność obywateli Rzeczpospolitej, co w efekcie negatywnie wpłynęło na świetnie rozwijającą się gospodarkę naszego kraju. Pojawiła się dyskryminacja części obywateli RP a nawet prześladowania i przemoc wobec wyznawców Kościoła Prawosławnego, obywateli wyznania judaistycznego, jak również wobec Ewangelików. Jedynie wyznawcy religii występujących w Stanach Zjednoczonych nie byli atakowani aby nie psuć stosunków polsko-amerykańskich. Rząd, który powstał po śmierci Piłsudskiego propagował skrajny nacjonalizm, nie licząc się wcale z naszym geopolitycznym położeniem, uznając kraje sąsiednie za wrogów Rzeczpospolitej, co w praktyce spowodowało izolację Polski na arenie międzynarodowej. Aby to zamaskować, zawarto wojskowe sojusze obronne z Francją i Wielką Brytanią, państwami nie graniczącymi z Polską, przez co mającymi ograniczoną możliwość realizowania sojuszniczych zobowiązań. Narastający kryzys gospodarczy i dyskryminowanie znacznej części obywateli sprawiło, że budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego postępowała bardzo wolno, co powodowało dalsze uzależnienie polskiej gospodarki od zagranicznego przemysłu. W końcu doszło do tego, że ugrupowania narodowo-katolickie zbliżyły się do hitlerowskich Niemiec przez co Polska w 1938 roku zhańbiła się udziałem w napaści hitlerowców na Czechosłowację, co wcale nie zapobiegło najazdowi hitlerowców na Polskę we wrześniu 1939 roku. Możemy porównać sytuację w Polsce oraz sytuację naszego kraju na arenie międzynarodowej z okresu gdy Piłsudski był największym autorytetem dla większości obywateli II RP z sytuacją po jego śmierci, gdy władzę w kraju zawłaszczyli narodowi Katolicy wespół z Kościołem. Widać jasno, że jedynie kontynuowanie polityki Piłsudskiego, czyli delegalizacja skrajnych ugrupowań tzw narodowców oraz całkowite zniesienie wpływów Kościoła na politykę naszego państwa może trwale zabezpieczyć demokratyczny ustrój Polski i naszą więź z szanującą zasady demokracji oraz prawa człowieka i obywatela Unią Europejską. Tylko to zapewni nam rozwój gospodarczy i wzrost poziomu życia Polaków a ponadto zagwarantuje, stanowiącym zdecydowaną większość zwolennikom demokracji, swobody obywatelskie i równość wobec prawa. Liberalna demokracja bez żadnych ograniczeń prowadzi nieuchronnie do upadku demokracji, do zniszczenia rozwijającej się wciąż gospodarki i do izolacji Polski. Demokracja potrzebuje ochrony przez kategoryczne ograniczenie wpływów sił antydemokratycznych i zniesienie jakiegokolwiek wpływu religii na świeckie państwo. Tylko dzięki ograniczeniom skrajności ustrój demokratyczny będzie trwały a postępująca integracja z demokratyczną Unią Europejską zapewni nam życie w pokoju, co razem wpłynie pozytywnie na naszą gospodarkę i pozwoli zbliżyć się Polakom do warunków życia mieszkańców zachodniej i północnej Europy. Marszałek Józef Piłsudski był wyjątkowym człowiekiem, wodzem naszego narodu, który wpłynął na odrodzenie się naszego państwa a ponadto pokazał nam co jest konieczne dla zapewnienia obywatelom szczęśliwego życia w państwie demokratycznym, rozwijającym się gospodarczo, kulturalnie i cywilizacyjnie, z którego Polacy będą dumni, tak jak byli dumni nasi ojcowie i dziadowie z Rzeczpospolitej, na której politykę wpływał ten najlepszy syn naszej Ojczyzny, marszałek Józef Piłsudski.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *