Złożyliśmy zawiadomienie w sprawie 1 sierpnia. Policja bezprawnie nas zniosła z pl. Krasińskich i zatrzymała

14 przedstawicieli_lek Ruchu „Obywatele RP” złożyło zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ w sprawie działań funkcjonariuszy Policji 1 sierpnia 2020 r. Naszym zdaniem, doszło do przekroczenia uprawnień przez Policję, którzy zatrzymali pokojowych uczestników zgromadzenia Obywateli RP. Znajdując się pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego od godziny „W”, przedstawiciele naszego Ruchu zostali brutalnie usunięci z placu, kiedy do niego dochodził przemarsz nacjonalistów.

Uważamy, że przewodniczący zgromadzenia „IX Marsz Powstania Warszawskiego” organizowanego przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości oraz Roty Marszu Niepodległości,wiedział, że znajdujący się na pl. Krasińskich Obywatele RP nie naruszają przepisów ustawy, nie uniemożliwiają mu przeprowadzenia zgromadzenia. Jednak przekroczył przewidziane w Prawie o zgromadzeniach uprawnienia przewodniczącego zgromadzenia — bo zażądał opuszczenia zgromadzenia przez Obywateli RP, a następnie zwrócił się o wyegzekwowanie tego polecenia do funkcjonariuszy Policji wykonali bezprawne żądanie przewodniczącego zgromadzenia.

Naszym zdaniem, funkcjonariusze Policji dopuścili się przestępstwa, ponieważ przekroczyli swoje uprawnienia naruszając przepisy art. 19 ust. 5 ustawy Prawo o zgromadzeniach, art. 5, art. 14 ust. 1 w zw. z art. 11 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, art. 45 §1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w zw z. art. 31 ust. 2, 32 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 57 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonali bezprawne żądanie przewodniczącego zgromadzenia „IX Marsz Powstania Warszawskiego”, by pokrzywdzeni opuścili Plac Krasińskich, użyli wobec pokrzywdzonych siły fizycznej z powodu nie pozostającego w związku z realizacją zadań ustawowych Policji, następnie pozbawili wskazanych pokrzywdzonych wolności, poprzez uniemożliwienie swobodnego przemieszczania się pod pozorem wykonywania nie mającej oparcia w przepisach prawa czynności służbowej legitymowania, po czym dokonali nielegalnego i niezasadnego zatrzymania pokrzywdzonych, czym działali na szkodę interesu prywatnego pokrzywdzonych.

Chodzi o popełnieniu przestępstw opisanych w art. 231 §1 k.k. i art. 189 §1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. oraz w art. 231 §1 k.k. i art. 189 §1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 21 §2 k.k.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *