Podpisz petycję: Solidarnie z represjonowanymi w Rosji

Adresaci: osoby więzione z powodów politycznych w Rosji i ich rodziny oraz politycy z Polski i Unii Europejskiej

Nie zgadzamy się na polityczne represje wobec osób domagających się wolności i sprawiedliwości w Rosji. Żądamy uwolnienia wszystkich z ponad 400 [1] osób więzionych z powodów politycznych, przetrzymywanych przez władze Federacji Rosyjskiej. Domagamy się zaprzestania brutalnych prześladowań, stosowania przemocy i tortur wobec osób pokojowo protestujących, zatrzymanych i uwięzionych.

Zwracamy się do polskich i europejskich polityków, aby wykorzystali każdą okoliczność kontaktu z władzami Federacji Rosyjskiej, aby domagać się uwolnienia wszystkich więzionych za przekonania i zakończenia prześladowań.

Do osób uwięzionych, represjonowanych i ich najbliższych kierujemy jasne przesłanie: macie w Polsce przyjaciółki i przyjaciół, wspieramy Was i dziękujemy za Wasze zaangażowanie. Dziękujemy, że robicie wszystko, aby pokazać światu, że Rosja ma twarz osób kochających wolność, a nie Władimira Putina.

Wspólne działanie Akcji Demokracji, Stowarzyszenia Za Wolną Rosję, Obywateli RP

PODPISZ SIĘ TUTAJ

По-русски:

Выражаем солидарность с людьми, преследуемыми в России!

Адресаты: осужденные по политическим мотивам в России и их семьи, а также политики в Польше и Европейском Союзе

Мы выражаем своё несогласие в свяи с политическими репрессиями в отношении тех, кто требует свободы и справедливости в России. Мы требуем освобождения всех (более чем 400 человек), задержанных по политическим мотивам и насильственно удерживаемых властями Российской Федерации. Мы требуем положить конец преследованию, насилию и пыткам мирных демонстрантов, задержанных и заключенных.

Мы обращаемся к польским и европейским политикам – используйте любую возможность воздействия на власти Российской Федерации, чтобы потребовать освобождения всех заключенных за их убеждения и прекращения преследований.

Мы выражаем поддержку всем политическим заключенным, репрессированным людям и их родственникам. Можете быть уверены: у вас есть друзья в Польше, мы поддерживаем вас и благодарим вас за вашу самоотверженность.

Мы благодарим вас за то, что вы сделали все возможное, чтобы показать миру, что у России лицо свободолюбивых людей, а не Владимира Путина.

Акция Демократия (Akcja Demokracja), Ассоциация «За свободную Россию» (Za wolną Rosję), движение «Граждане Польши» (Obywatele RP)

Zdjęcie: Za wolną Rosję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *