Pikieta rotacyjna pod Sejmem RP – Apel obywatelski

 
Od miesięcy członkowie i apologeci partii rządzącej rozmontowują struktury i mechanizmy polskiej demokracji. Przy okazji niszczone są delikatne, zwłaszcza w kraju przeoranym przez sowiecki model komunizmu, relacje obywatel-państwo, obywatel-obywatel. Destrukcji poddano też autorytety instytucjonalne, akademickie i indywidualne stanowiące kanoniczny i konieczny punkt odniesienia przy próbach autonomicznej oceny działań władzy w wymiarze logicznym, prawnym i moralnym.

 
W ostatnich dniach proces przyspieszył i przybrał niebezpieczniejsze niż dotychczas formy. Po kuriozalnym akcie przemocy urzędniczej i nadużycia władzy, jakim było wykluczenie 16. grudnia z obrad Parlamentu posła Michała Szczerby (PO), prace legislacyjne dotyczące tak ważkich kwestii jak budżet państwa, procedury ,,dezubekizacyjne” w służbach mundurowych, zmiany w ustawie o instytutach badawczych, zmiany w Kodeksie Cywilnym oraz w ustawie o ochronie przyrody zostały przeniesione do Sali Kolumnowej. Głosowano pospiesznie w warunkach pozaproceduralnych, co jest podstawą do podważenia przegłosowanych aktów prawnych. Do tego doszła udokumentowana w stenogramach sejmowych obstrukcja udziału w obradach posłów opozycji. Odpowiedzią na działania partii rządzącej jest trwająca od 16. grudnia okupacja przez opozycję Sali Plenarnej Sejmu.
 
Obywatele RP od początku wyrażają swój kategoryczny sprzeciw wobec opisanych wyżej i innych form lekceważenia i jawnego łamania obowiązującego prawa. Wspierają też opozycję w jej roli obrońcy tradycji i kultury parlamentarnej.
 
Sprzeciw ten przybrał formę pikiety rotacyjnej przed budynkiem Sejmu RP, trwającej nieprzerwanie od 16. grudnia.  W nocy z 19. na 20. grudnia pikieta, bez podania czytelnej podstawy prawnej, została spacyfikowana i odrzucona o kilkadziesiąt metrów od bram Sejmu. Jednak ani na chwilę nie przestała istnieć. Trwamy w sprzeciwie i oporze wobec niesprawiedliwych i szkodliwych działań. Demonstracja siły ze strony władz, znajdująca wyraz w przeistoczeniu parlamentu w koszary sił mundurowych ściąganych z kraju oraz w otoczeniu tego terenu metalowym – strzeżonym – płotem, jest przejawem bezsilności wobec niepodważalnych aksjologicznie i pełnych determinacji działań obywatelskich, bezsilności niebezpiecznej, bo ujawniającej skłonność i gotowość władzy do sięgania po rozwiązania siłowe. Ta nie osłabia naszego morale, wręcz umacnia nas w przekonaniu o sensowności i słuszności wyboru sposobu działania, hartuje ducha solidarności z tymi, którzy są gotowi stanąć w obronie wspólnych praw i swobód podstawowych.
 
21. grudnia posłowie opozycji podtrzymali gotowość trwania do 11. stycznia 2017 r. w proteście wobec haniebnych działań partii rządzącej. Ta deklaracja nakłada na nas, Obywateli RP moralny i obywatelski obowiązek wsparcia Parlamentarzystów. Będziemy demonstrować pod Sejmem swój sprzeciw wobec instytucjonalnego bezprawia i wspierać Posłów okupujących Salę Plenarną. Pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, w namiocie oznaczonym logo Stowarzyszenia Obywatele RP i Obywatele Solidarnie w Akcji będziemy dyżurować i czuwać nad spokojnym i godnym przebiegiem protestu. Nie ustąpimy przed gwałtem i bezprawiem, świadomi, że to nie moc fizyczna i liczebność szeregów, lecz racja logiczna, prawna i moralna jest naszym orężem.
 

Obywatele!
 
Stańcie z nami w obronie praw podstawowych! Stańcie na straży kultury parlamentarnej, solidarnie z Parlamentarzystami, dla których ta sytuacja jest próbą charakteru i rzadką okazją do refleksji nad sensem ich obywatelskiej posługi. Stańcie tam dla nich, a przede wszystkim stańcie dla siebie, posłuszni imperatywowi:

 

Każdy ma moralny obowiązek nieposłuszeństwa wobec praw niesprawiedliwych. [M.L. King, Jr.]

 
i w świadomości, że każdy akt obywatelskiego działania i wrażliwości jest przyczynkiem do budowy nowoczesnego społeczeństwa demokratycznego i otwiera przed nami możliwość odzyskania swobód podstawowych zawłaszczonych przez niebezpiecznych politycznych szaleńców, wyśniwających dzisiaj sen o Polsce autorytarnej.

 


 
Osoby wyrażające wolę przyłączenia się do naszego protestu mogą zarejestrować się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (przy wyborze terminu dyżuru proszę kierować się stale aktualizowanym harmonogramem)

Pikieta rotacyjna pod Sejmem RP - rejestracja indywidualna
Sending

 
Na zdjęciu: Blokada mównicy, protest posłów opozycji podczas 33. posiedzenia Sejmu VIII kadencji, fot. Wikipedia

Jeden komentarz do “Pikieta rotacyjna pod Sejmem RP – Apel obywatelski

  • 26 grudnia, 2016 o 19:32
    Bezpośredni odnośnik

    Będę na dyżurze z dwoma koleżankami z Legnicy: Aleksandrą Lesiak i Urszulą Kwiatkowską-Sznerch. przyjeżdżamy polskim busem na dworzec w Młocinach i prosto stamtąd jedziemy pod Sejm. Pozdrawiam, Radka Janowska-Lascar

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *