Oświadczenie w sprawie prześladowań osób nieheteronormatywnych w Czeczenii

 
Obywatele RP wyrażają stanowczy sprzeciw wobec masowych aktów przemocy w stosunku do osób homoseksualnych i biseksualnych, do jakich doszło w ostatnich dniach na terenie Republiki Czeczeńskiej. Z informacji uzyskanych za pośrednictwem mediów oraz organizacji zajmujących się prawami człowieka wynika, że prześladowani geje przetrzymywani są bez nakazu sądowego, bici i torturowani. Organizacja Russia LGBT Network podała, iż na skutek tych bezprawnych działań trzy osoby poniosły śmierć.
 
Wskazujemy, iż powyższe działania są ewidentnym naruszeniem praw człowieka, w tym Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej 10 grudnia 1948r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Rady Europy.
 
Dołączamy do apelu wystosowanego dnia 5 kwietnia 2017r. przez organizacje pozarządowe do polskich władz oraz wszystkich ludzi, którym bliskie są prawa człowieka o stanowcze potępienie przemocy i wyrazy solidarności z osobami nieheteronormatywnymi prześladowanymi na terenie Czeczeni.
 
Wzywamy władze Federacji Rosyjskiej, będącej członkiem Rady Europy a tym samym sygnatariuszem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, do zagwarantowania przestrzegania przepisów Konwencji. Żądamy natychmiastowego uwolnienia osób nielegalnie zatrzymanych oraz zapewnienia bezpieczeństwa i poszanowania praw osób LGBT na terenie całej Federacji, w tym Republiki Czeczeńskiej.
 
Podpisz petycje: tutajtutaj.
 

Jeden komentarz do “Oświadczenie w sprawie prześladowań osób nieheteronormatywnych w Czeczenii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *