Oświadczenie Obywateli RP w związku z wydarzeniami w Sejmie 11 sierpnia 2021 roku

Podczas posiedzenia Sejmu 11 sierpnia, w świetle reflektorów, na oczach milionów zdumionych obywatelek i obywateli naszego kraju standardy parlamentaryzmu legły w gruzach. Po raz kolejny z rzędu pogwałcone zostały Konstytucja oraz Regulamin Sejmu. Od tej chwili każda przypadkowa nawet większość będzie mogła zgodnie z zasadą reasumpcji głosowań powtarzać je w nieskończoność, do chwili osiągnięcia zadowalającego ją wyniku.

Nikt przecież nie liczy się z opinią publiczną, protestami społecznymi. Nikogo nie obchodzą obywatelki i obywatele Polski. Przebieg obrad Sejmu jasno wskazuje na jawny sabotaż reguł i standardów parlamentaryzmu — kpinę z demokracji!

Nie pierwszy raz od 2015 roku zdarza się kroczący zamach stanu zmierzający do pełnego autorytaryzmu. Trwa on nieprzerwanie. Niestety, przy małej aktywności opozycyjnych parlamentarzystów, którzy z ław poselskich niejako legitymizują ten stan — za każdym razem okazując nieskuteczność, bezradność i bezsilność wobec destrukcyjnych dla państwa działań sejmowej większości.

Zasadnym wydaje się postulat przyśpieszonych wyborów, jak czytamy w oświadczeniu Zarządu Głównego KODu. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że tylko zmieniając skład osobowy parlamentu Polska jest w stanie wrócić w koleiny zasad demokratycznego państwa prawnego, standardów parlamentaryzmu i poszanowania godności oraz wolności osobistych Polek i Polaków. Ten Sejm się skończył. Swoim zachowaniem pozbawił się prawa do bycia Ustawodawcą w naszym kraju.

Ale same wybory, nawet wygrane, nie gwarantują niczego. Musi być jasno powiedziane, dlaczego chcemy tych wyborów, jak chcemy je wygrać i dlaczego chcemy je wygrać. Obywatelki i obywatele naszego kraju muszą wiedzieć, co i w jaki sposób zostanie naprawione lub zmienione. Muszą wiedzieć, przez kogo to się dokona i do jakiego celu ma doprowadzić. Mamy prawo wiedzieć to jeszcze przed wyborami. Oczekujemy, że osoby pretendujące do dokonania tych zmian rzeczywiście tego chcą — poświęcą się temu zadaniu w pełni. Potrzebujemy nie deklaracji słownych, lecz czynów, które nas do tego przekonają.

Obywatele RP od dawna domagają się szerokiego porozumienia opozycji demokratycznej opartego na zachowaniu, a nawet uwypuklaniu różnic tożsamościowych uczestników takiego porozumienia. Jasnego określenia zestawu kwestii, spraw i tematów, które są wspólne całej opozycji demokratycznej. Jednocześnie nie można próbować przemilczeć lub ukryć tego wszystkiego, co nas dzieli, a co jest konfliktogenne społecznie. W tym upatrujemy siły i wiarygodności takiego porozumienia. I na koniec muszą zostać wyłonieni wspólni kandydaci do Senatu i jedna lista do Sejmu — potrzebny jest pakt z wyborcami, w którym wezmą czynny i decydujący udział.

Niech pierwszym krokiem do tego celu będzie jasne i skuteczne przeciwstawienie się nielegalnie uchwalonej ustawie „lex antyTVN”. Od Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oczekujemy, aby jasno i wyraźnie zakomunikował Uchwałą, iż przyjęcie tej ustawy uznaje za niebyłe i aby dla bezpieczeństwa prawnego odrzucił ją bez procedowania. Nie wolno legitymizować bezprawnych działań.

Od posłanek i posłów opozycji sejmowej oczekujemy wspólnego, publicznego stanowiska wobec nieprawnych wydarzeń w Sejmie w dniu 11 sierpnia oraz skutecznego tym razem odrzucenia ustawy przy użyciu wszelkich dostępnych środków nieprzekraczających fizycznej przemocy, z blokadą sali Sejmowej włącznie.

Do obecnej większości sejmowej wolno nam już, a nawet zmuszeni jesteśmy, mówić językiem twardego oporu.

Obywatele RP

One thought on “Oświadczenie Obywateli RP w związku z wydarzeniami w Sejmie 11 sierpnia 2021 roku

  • 18 sierpnia, 2021 o 19:13
    Permalink

    Ta, jasne, „wybory” całkowicie kontrolowane przez przestępców na pewno cokolwiek zmienią. Póki nie nadejdzie zrozumienie, że trzeba zmienić metody walki z dyktaturą NIC się nie zmieni.

    Więcej nie warto pisać skoro nikt, nawet pisuarne trolle, już tu nie bywa.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *