List Obywateli RP do Adama Szłapki


Szanowny Panie Przewodniczący,
 
15 kwietnia na łamach Gazety Wyborczej ukazał się Pański artykuł pod znamiennym tytułem: „Nowy Sejm jako konstytuanta. Przewodniczący Nowoczesnej wzywa opozycję do porozumienia”. Sam tekst uważamy za niezwykle ważny nie tylko dlatego, że w podstawowych punktach jest zbieżny z naszymi założeniami programowymi sformułowanymi ponad 3 lata temu, ale i może przede wszystkim  odbieramy go jako zaproszenie do rozmów.
 
Sytuacja w jakiej znajduje się Polska jest bardzo poważna. Po 6 latach rządów Zjednoczonej Prawicy konieczne są głębokie zmiany systemowe. Potrzebna jest nowa umowa społeczna, która określi ramy ustrojowe państwa. Ustalenie ich nie może odbywać się w gabinetach polityków bez udziału społeczeństwa. Wymagają porozumienia wszystkich sił demokratycznych w Polsce, nie tylko polityków i partii politycznych, lecz także szeroko pojętej opozycji pozaparlamentarnej.
 
Polki i Polacy muszą nie tylko odzyskać poczucie sprawczości, lecz w najważniejszych dla nas wszystkich sprawach — muszą móc decydować.
 
Zgadzamy się z Panem, że wszystkie środowiska opozycyjne powinny porozumieć się w fundamentalnych dla nas wszystkich kwestiach jak najszybciej, jeszcze przed wyborami. Jest to warunek konieczny, by je wygrać, a po nich rozpocząć niezbędne reformy. Jesteśmy przekonani, że poważne, merytoryczne rozmowy, prowadzone między wszystkimi zainteresowanymi będą nieznaną dotychczas nową wartością.
 
Przedstawione przez Pana propozycje istotnie winny stać się ramami programowymi dla zjednoczonej opozycji. Dla nas, Obywateli RP, najważniejszą sprawą są te właśnie demokratyczne ramy. Uważamy bowiem, iż konkretne rozwiązania winny być poddane szerokiej publicznej debacie oraz decyzji obywatelek i obywateli, których dotyczą.
 
Jesteśmy gotowi na rozmowy.
 
W naszym mniemaniu rozmowy winny być poświęcone opracowaniu wspólnych ram programowych. Zapewne niezbędne będzie również określenie protokołu rozbieżności, nie we wszystkim się wszak zgadzamy. Ponadto powinniśmy podjąć wspólne działania w celu przyszłego rozszerzenia porozumienia.
 
Do przedstawionych przez Pana propozycji pragniemy dołożyć te, które dla nas, Obywateli RP są niezmiernie ważne:
 
— utworzenie obywatelskiej „Trzeciej izby” jako stałego panelu obywatelskiego zajmującego się najważniejszymi dla społeczeństwa reformami systemowymi;
 
— potwierdzenie niektórych z tych reform za pomocą referendów;
 
— potwierdzenie praw obywatelskich ustawami organicznymi, nazwanymi przez Pana ustawami konstytucyjnymi;
 
— wpisanie rozproszonej kontroli konstytucyjności do porządku prawnego zgodnie z Pańską sugestią;
 
Odnośnie wyborów — proponujemy demokratyczną metodę ustalenia list wyborczych, np. w otwartych, międzyśrodowiskowych prawyborach z udziałem wyborców, w tym wybranie 100 kandydatów do Senatu, w prawdziwym, tym razem, Pakcie Senackim.
 
Spełnienie tych warunków dałoby nadzieję na konstytucyjną większość opozycji, a zarazem pozwoliłoby na demokratyzację procesu wyborczego i wyrażałoby autentyczną wolę naprawy państwa. Bez tego trudno nam wyobrazić sobie realizację Pana czy naszych idei.
 
Z poważaniem
 
Obywatele RP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *