Biuletyn Obywateli RP: 6 grudnia 2017 – 6 stycznia 2018

Szczególnie bulwersujący wyrok nakazowy wydała Izabella Gabriel, sędzia Sądu Rejonowego we Wrocławiu, która skazała Małgorzatę Farynowską (ORP) na grzywnę za wystawienie transparentu „Nie damy się zastraszyć” w czasie solidarnościowej pikiety przed komisariatem policji przy ul. Trzemeskiej. Zobacz, co wydarzyło się w ostatnim miesiącu
 

Ataki na aktywistów ruchów demokratycznych, antyfaszystowskich i proekologicznych

5 stycznia 2018 Kosma Kołodziej, działacz antyfaszystowski i LGBT, został zaatakowany słownie na dworcu w Bydgoszczy przez grupę trzech mężczyzn w kominiarkach, którzy grozili mu pobiciem. Policja zwlekała z przyjęciem zgłoszenia.

Działania policji, ABW i prokuratury

W grudniu 2017 roku do Oby Pomocy wpłynęły informacje o 30 wezwaniach na policję (11 Warszawa, 18 Wrocław, 1 Gdańsk). Wezwano do prokuratury w charakterze świadka 3 osoby i (co stanowi pewną nowość) do ABW 2 osoby, również w charakterze świadka.

7 grudnia 2017 policja zatrzymała na Wilczej uczestników spontanicznego marszu spod Sejmu na Nowogrodzką i przetrzymała ich kilka godzin w kordonie. 103 uczestnikom marszu zaproponowano wystawienie mandatu za blokowanie ruchu.

13 grudnia 2017 policja zatrzymała w Alejach Ujazdowskich i wylegitymowała (lub usiłowała wylegitymować bez podania podstawy faktycznej) działaczy ruchu Obywatele RP: Rafała Suszka, Wojciecha Kinasiewicza, Arkadiusza Szczurka, Tadeusza Jakrzewskiego i Magdalenę Pecul-Kudelską. Zachowanie to powtórzyło się pod pomnikiem Witosa, gdzie miała miejsce demonstracja upamiętniająca rozpoczęcie stanu wojennego (de facto demonstracja zwiezionych autokarami zwolenników PiS).

18 grudnia 2017 policja zatrzymała Franciszka Jagielskiego (Straż Obywatelska) i przeszukała jego mieszkanie oraz miejsce pracy w Łodzi pod pretekstem przedstawienia mu zarzutów z art. 43 prawa prasowego, w związku z sytuacją z dnia 8 grudnia 2017, kiedy to Franciszek miał „zmusić dziennikarzy TVP S.A. z siedzibą w Warszawie: Mateusza Sawickiego i Annę Machińską do zaniechania interwencji prasowej, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego”. Franciszek Jagielski został skuty, przewieziony w kajdankach z Łodzi do Warszawy i przetrzymany w areszcie przez noc. Skonfiskowano mu wszystkie elektroniczne nośniki informacji (łącznie z telefonami) oraz posiadaną broń gazową i hukową (przedstawiono mu też zarzut posiadania broni bez zezwolenia). Operacji tej towarzyszyła intensywna dwutygodniowa kampania propagandowa oczerniająca Franciszka Jagielskiego (przedstawianego jako „ochroniarz Obywateli RP”).
 


Popierasz nasze działania? Wpłać darowiznę!

 

Funkcjonariusze ABW (W. B. i M. B.) odwiedzili w domu Klementynę Suchanow, działaczkę Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, tłumacząc, że jest to „wizyta ostrzegawcza” w związku z jej wpisem na FB dotyczącym rzucenia jajkiem w limuzynę rządową. Na przesłuchanie w ABW 5 stycznia 2018, również w związku z wpisami na FB, został wezwany Dariusz Woszczyński.

Na przesłuchanie w sprawie wyświetlania za pomocą rzutnika napisów na kościele św. Anny w Warszawie zostało wezwanych dwóch sympatyków Obywateli RP, pod pretekstem, że rzutnik oślepiał znajdujących się na wieży widokowej kościoła funkcjonariuszy BOR.

12 grudnia 2017 w Żarach został zatrzymany Krzysztof z powodu wpisu na twitterze, który policja uznała za nawoływanie do usunięcia siłą konstytucyjnego organu władzy (chodziło o zapowiedź zorganizowania „drugiego Majdanu”). Funkcjonariusz policji dokonał przeszukania osobistego i miejsca zamieszkania oraz zatrzymał jego telefon.

Po chwilowej przerwie spowodowanej interwencją parlamentarzystów (opisaną w poprzednim numerze Biuletynu ORP), komendant komisariatu Wrocław Stare Miasto (ulica Trzemeska) Roman Bajdoł powrócił do praktyki spisywania oraz stawiania zarzutów (art.63a § 1.) za pokojową pikietę solidarnościową. Taka interwencja policji miała miejsce 18 i 28 grudnia 2017 roku. Wszyscy legitymowani złożyli skargi i zażalenia.

Rozprawy sądowe

6 grudnia 2017 odbyło się posiedzenie sądu w związku z zażaleniem Wojciecha Kinasiewicza (ORP) na jego zatrzymanie 10 sierpnia 2017. Po kontrmiesięcznicy został on doprowadzony do radiowozu, w którym wożono go przez ok.1,5 godziny, mimo że wylegitymowany został już na Placu Zamkowym. Sędzia Jakub Kamiński orzekł, że zatrzymanie było niezasadne i nieprawidłowe. Postanowienie jest prawomocne.
 

Sąd uznał, że zatrzymanie Obywateli RP było nieuzasadnione


 
7 grudnia 2017 odbyło się posiedzenie Sądu w związku z zażaleniami działaczy ruchu Obywatele RP: Bogusława Zalewskiego, Piotra Warzykowskiego i Wojciecha Kinasiewicza na ich zatrzymanie 22 sierpnia 2017 pod Komisariatem Policji na ul. Rydygiera 3a w Warszawie. Stało tam wówczas 5 osób solidaryzując się z przesłuchiwaną Lucyną Łukian (ORP), trzymając w rękach baner „Mamy prawa; prawa logiki, prawa fizyki, prawa człowieka”. Pikietujący zostali siłowo doprowadzeni na komisariat, część z nich została wniesiona. Sędzia Agnieszka Berezowska uznała, że zatrzymanie było niezasadne i nieprawidłowe. „Stopień ingerencji w wolność jednostki w postaci ograniczenia jej swobody poruszania się oraz przemieszczenie wbrew woli do komisariatu przy użyciu środków przymusu bezpośredniego nie było niezbędne do osiągnięcia celu, tj. wylegitymowania osoby, co możliwe było na miejscu zdarzenia.” – stwierdziła sędzia. Postanowienie jest prawomocne.

15 grudnia 2017 w warszawskim sądzie okręgowym rozpoczął się proces o naruszenie dóbr osobistych, w którym Krystyna Malinowska (ORP) z Bydgoszczy pozwała prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o obraźliwe, publicznie wypowiadane słowa Kaczyńskiego, który np. o demonstrujących przeciwko PiS powiedział, że „nie mają sprawnych głów i niesprawnie myślą” lub że „nawyk donoszenia na Polskę za granicą jest w genach niektórych ludzi, najgorszego sortu Polaków”.
 

Obywatelka RP pozwała Jarosława Kaczyńskiego


 
15 grudnia odbyła się kolejna rozprawa w związku z zażaleniem Adama Czerwońca (ORP) na zatrzymanie w dniu 1 sierpnia 2017. Sąd przesłuchał kolejnych świadków zdarzenia.

18 grudnia 2017 Krzysztof Niciejewski z wrocławskiego KOD-u stanął przed sądem za zorganizowanie spontanicznego zgromadzenia 10 lipca 2017, w geście solidarności wobec odwołania przez wojewodę mazowieckiego zgromadzeń Tama i OSA. Funkcjonariusze policji (oskarżycielem jest komisariat policji Wrocław Stare Miasto, komendant Roman Bojdoł) utrzymują, że zgromadzenie to było związane z wydarzeniem odbywającym się cyklicznie (kontrmiesięcznicą), nie miało zatem cech spontaniczności.

29 grudnia 2017 w Suwałkach po raz kolejny stanęli przed sądem sympatycy KOD protestujący w 2016 roku w suwalskim Archiwum Państwowym. Już dwukrotnie zapadał wyrok uniewinniający, policja jednak odwołała się i w październiku sędzia Ryszard Filipow wydał wyrok o skierowaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia w wypadku trzech osób z pięciu. Dwie pozostałe osoby są już prawomocnie uniewinnione. Następne posiedzenie sądu w lutym.

29 grudnia 2017 przed Sądem Okręgowym w Olsztynie odbyło się posiedzenie odwoławcze w sprawie członkiń grupy Dziewuchy Dziewuchom Węgorzewo, które okleiły węgorzewskie biuro PiS plakatami, za co ostatecznie stanęły przed sądem. Sąd Rejonowy odmówił jednak wszczęcia postępowania. Tę decyzję zaskarżyła prokuratura. 29 grudnia olsztyński Sąd Okręgowy (SSO Dariusz Firkowski) podtrzymał decyzję Sądu Rejonowego.

3 stycznia 2018 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieście miała miejsce kolejna rozprawa dotycząca wydarzeń pod Sejmem (16/17 grudnia 2016) przeciwko 13 osobom (zarzuty z art. 52 par. 3 kw i 90 kw). Przesłuchiwani byli świadkowie – policjanci biorący udział i dowodzący akcją, a potem operacją. Następna rozprawa w lutym. Przesłuchiwani będą kolejni policjanci i odtworzone materiały video.

3 stycznia 2017 odbyło się posiedzenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w związku z zażaleniem pierwszych 5 osób, które złożyły zażalenie na zatrzymanie 11 listopada 2017. Protestowały one przeciwko faszystowskim treściom prezentowanych w czasie tzw. „Marszu Niepodległości”. 40 osób wywieziono na komendę na Dzielnej, gdzie przetrzymywano je ponad dwie godziny. Policja twierdziła, że zatrzymanie nie było zatrzymaniem, a jedynie czynnością legitymowania. Sędzia Marta Szymborska orzekła, że uczestnicy ruchu Obywatele RP stojący z banerami przy ulicy Smolnej zostali zatrzymani i że było to zatrzymanie niezasadne i przeprowadzone w sposób nieprawidłowy. Sędzia skierowała do prokuratury wniosek dotyczący nadużycia uprawnień przez policjantów. Postanowienie jest prawomocne.

Wyroki sądowe

Wydano wyroki nakazowe obejmujące łącznie 13 osób. Szczególnie bulwersujący wyrok nakazowy wydała sędzia Sądu Rejonowego Izabella Gabriel (VI Wydział karny Wrocław Śródmieście). Skazała ona Małgorzatę Farynowską (ORP) na grzywnę 100 zł plus koszty sądowe za wystawienie transparentu „Nie damy się zastraszyć” w czasie solidarnościowej pikiety przed komisariatem policji na Trzemeskiej (Wrocław Stare Miasto), z artykułu 63a par 1 kodeksu wykroczeń – „Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”. Dotychczasowe orzecznictwo stanowiło jasno, że artykuł ten nie dotyczy nośników ruchomych.

Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (w składzie: SWSA Pamela Kuraś-Dębecka, SWSA Magdalena Maliszewska i SWSA Grażyna Śliwińska) z dnia 17 listopada 2017, została uchylona decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, skazująca Kingę Kamińską (ORP) na karę pieniężną za zajęcie pasa drogowego. Orzeczono 100 zł dla Kingi Kamińskiej od Samorządowego Kolegium Odwoławczego, tytułem zwrotu kosztów postępowania oraz umorzono postępowanie administracyjne. Chodzi o zgromadzenie Obywatelskiego Ruchu Demokratycznego dnia 1 września 2016 w Alejach Ujazdowskich w Warszawie, którego organizatorem była Kinga Kamińska. Sąd w uzasadnieniu powołał się na konstytucyjną wolność zgromadzeń oraz wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 2009 roku, dotyczący zgromadzeń bez wymaganego zgłoszenia.

22 listopada 2017 Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia umorzył postępowanie wobec Agnieszki Markowskiej oskarżonej o zorganizowanie razem z Lucyną Łukian i Wojciechem Fuskiem (wszyscy ORP) nielegalnej pikiety 25 lipca 2017 na ul. Mickiewicza w Warszawie, podczas której trzymali baner „Zdrada Ojczyzny nie ulega przedawnieniu”. Sędzia Agnieszka Berezowska powołała się na orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zgodnie z którym „Prawo do zgromadzania się stanowi podstawowe prawo demokratycznego społeczeństwa i, tak jak prawo do swobody wypowiedzi, jest jednym z fundamentów takiego społeczeństwa. W związku z tym nie może podlegać wykładni zawężającej”. 8 listopada 2017 sędzia Piotr Nowak odmówił wszczęcia postępowania przeciwko Lucynie Łukian w związku z tym samym zdarzeniem, gdyż czyny jej zarzucane nie zawierają znamion wykroczenia.
 

Sąd umorzył postępowanie, bo miała prawo protestować


 
17 grudnia sędzia Piotr Nowak z Sadu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza odmówił wszczęcia postępowania przeciwko Wojciechowi, obwinionemu z art52 i 63a kw, stwierdzając, że powyższe czyny nie zawierają znamion wykroczenia. Chodziło o zarzuty w związku z opisywaną powyżej pikietą przed Komisariatem Policji na ul. Rydygiera 3a w Warszawie 22 sierpnia 2017. 27 grudnia sędzia Renata Kielak-Komorowska, w związku z tym samym wydarzeniem i tymi samymi zarzutami, umorzyła postępowanie przeciwko Jarosławowi Wiśniewskiemu oraz Obywatelom RP: Piotrowi Warczykowskiemu, Bogusławowi Zalewskiemu i Iwonie Wyszogrodzkiej, uznając, że bez naruszenia przepisów obowiązującej ustawy o zgromadzeniach realizowali oni przysługujące im prawo wynikające z art. 57 Konstytucji – „Każdemu zapewnia się wolność organizowania zgromadzeń i uczestnictwa w nich”.

Terminy przyszłych przesłuchań i rozpraw sądowych zgłoszonych do ObyPomoc dostępne są na stronie Obywateli RP w zakładce Kalendarz. Prosimy o wsparcie przesłuchiwanych i obwinionych.

Stale apelujemy do aktywistów ruchów prodemokratycznych, antyfaszystowskich, proekologicznych i obrony praw człowieka spotykających się z nadużyciami ze strony policji, prokuratury lub innych organów władzy, a także sądzonych za udział w protestach czy blokadach o przesyłanie informacji na adres Oby Pomocy: pomocORP@protonmail.com, nawet jeśli pomoc prawną otrzymują z innych źródeł (choć oczywiście przede wszystkim wtedy, gdy pomoc prawna jest im potrzebna). Umożliwi nam to odnotowanie zdarzenia w Biuletynie Obywateli RP i ujęcie w raportach wysyłanych do Rzecznika Praw Obywatelskich i do organizacji międzynarodowych.

Raport ObyPomocy – tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *