Uchwała nr 8, podjęta na II Kongresie Obywateli RP, 31 maja – 2 czerwca 2019

Obywatele RP zebrani na  II Kongresie Obywateli RP wyrażają następujące stanowisko.

W obliczu kolejnych nadchodzących w Polsce wyborów parlamentarnych wyrażamy już dziś oczekiwania wobec demokratycznych partii politycznych ubiegających się o głosy wyborców pragnących demokracji i sprzeciwiających się narastającemu zagrożeniu autorytarnym populizmem.

Oczekujemy od demokratycznych środowisk politycznych otwartych, powszechnych, międzypartyjnych prawyborów wyłaniających wspólną listę demokratycznych partii wystawioną w wyborach do Sejmu i Senatu przeciw populistycznemu zagrożeniu. To jedyne narzędzie umożliwiające wyborcom rzeczywisty i wolny wybór, przywracające wiarygodność polityce, zapewniające silny mandat i szerokie poparcie demokratycznej reprezentacji, umożliwiające autentyczne zaangażowanie wyborców i wymuszające demokratyzację partii politycznych. Nie chcemy popierać list kandydatów układanych w zamkniętych gabinetach partyjnych liderów w drodze negocjacji mających w oczach wyborców więcej wspólnego z podziałem politycznych łupów niż z prawdziwą polityką odpowiadającą na realne problemy obywateli – ani teraz, ani w przyszłości. Otwarte, powszechne, międzypartyjne prawybory tu i teraz będą katalizatorem zmieniającym paradygmat polityczny, świadectwem autentycznej woli demokratyzacji życia politycznego w Polsce. Naturalnym ich następstwem  powinna być zmiana ustawy o partiach politycznych, wymuszająca demokratyczne mechanizmy wewnątrzpartyjne wyłaniania list wyborczych.