Uchwała nr 5, podjęta na II Kongresie Obywateli RP, 31 maja – 2 czerwca 2019.

Obywatele RP potwierdzają ważność czterech uchwał podjętych metodą głosowania elektronicznego na platformie bitrix, o roboczych tytułach: „Legalna aborcja i pełne, konstytucyjne umocowanie praw człowieka”,  „Sprawiedliwość społeczna w Konstytucji”, „Media publiczne i prywatne” oraz „Kościół – państwo”.