Uchwała nr 4, podjęta na II Kongresie Obywateli RP, 31 maja – 2 czerwca 2019.

Ruch Obywatele RP do realizacji przyjętych celów programowych postanawia nadal używać narzędzi:

 – akcji bezpośredniej, w tym: protestu ulicznego i bezprzemocowego nieposłuszeństwa obywatelskiego,

– działań edukacyjnych,

– i innych: gra parlamentarna, debaty, spotkania, wiece, petycje, projekty ustaw itp.