Uchwała nr 11, podjęta na II Kongresie Obywateli RP, 31 maja – 2 czerwca 2019

Obywatele RP postanawiają jako priorytet swoich działań do czasu wyborów parlamentarnych 2019, uznać realizację uchwał nr 8 i 9.