List do Błaszczaka – 11 listopada

 
Odbywające się od lat Marsze Niepodległości, organizowane przez skrajne środowiska polskich narodowców, są zawsze okazją do mowy nienawiści, rasistowskich haseł, znieważania ludzi z powodu ich poglądów politycznych, narodowości, wyznania, płci, orientacji seksualnej, a także niemal bez wyjątków do aktów fizycznej przemocy – wszystko to przy biernej postawie władz i policji

Czytaj dalej

Oświadczenie Obywateli RP -Żądamy prawa demonstracji przed Sejmem

 
Przez blisko wiek istnienia kompleks budynków polskiego parlamentu stał na terenie otwartym dla obywateli. Pan Marszałek był łaskaw zakazać wstępu na teren w bezpośrednim sąsiedztwie budynków parlamentu bez stosownych przepustek. Pańskie rozporządzenie narusza powagę Sejmu bardziej niż jest to w stanie uczynić jakikolwiek obywatelski protest

Czytaj dalej

Frasyniuk, Lityński, Niemczyk i Kasprzak – list do marszałków Sejmu i Sentau

 
Dotychczas teren Sejmu był zawsze otwarty. Tak było w II Rzeczpospolitej, mimo wszystkich dramatycznych wydarzeń i ogromnych napięć politycznych. Otwarty był ten teren również przez cały okres PRL, z latami pięćdziesiątymi i stanem wojennym włącznie. Podobnie było kilka lat temu, gdy związek zawodowy, łamiąc prawo, zablokował cały obszar Sejmu. Pan, Panie Marszałku Kuchciński, skończył z tym niegodnym procederem

Czytaj dalej

Oświadczenie Obywateli RP w sprawie ataku na demonstrację KOD w czasie uroczystości w Gdańsku

 
Wyrażamy uznanie i solidarność z grupą działaczy Komitetu Obrony Demokracji, z Mateuszem Kijowskim i Radomirem Szumełdą, którzy odważnie stawili się we wrogim tłumie narodowców w czasie mszy żałobnej w intencji Danuty Siedzikówny „Inki” i Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”, by zademonstrować własny patriotyzm oraz protest przeciw zaprzęganiu tragicznych kart polskiej historii w służbę propagandy rządów PiS

Czytaj dalej

Oświadczenie Koalicji Organizacji Demokratycznych

 
Z ubolewaniem odnotowujemy pojawiające się coraz częściej sugestie o agenturalnej działalności działaczy Komitetu Obrony Demokracji oraz o tym, że KOD jest rzekomo sterowany przez służby realizujące polityczne zlecenia władz. Ubolewamy również nad tym, że tego rodzaju opinie pojawiają się w dyskusjach odbywających się w związanych z nami środowiskach, w związanych z nami lub przez nas prowadzonych grupach dyskusyjnych – i że są nam przypisywane

Czytaj dalej